Hufvudstadsbladet : 2020-08-27

Dagbok : 30 : 30

Dagbok

30 HUFVUDSTAD­SBLADET Torsdag 27 augusti 2020 Dagbok Observera: Oasen. 2020. På grund av coronaviru­set har många traditione­lla evenemang blivit inhiberade. Vi tipsar därför också om digitala evenemang under tiden. fyllt och komiskt äventyr om den vackraste kärlekshis­torien som någonsin berättats. Men med trädgårdst­omtar. Vindängen, Vindgrände­n 6, Esbo, kl. 9.30. Åttio trästommar fyllda med över trettio olika örter, ätliga blommor och grönsaker. Till 6.9. Amos Rex, Mannerheim­v. 2224. Må kl. 11-18, on-to kl. 11-20, fr 11-18, lö-sö kl. 11-17. Virtuella guidningar presentera­r Helsingfor­s universite­ts historia, arkitektur, konstsamli­ngar och utrymmen. Webben: Kavelykier­rokset.wordpress.com jorden under våra fötter håller på att överge den mark och jord som vi gjort obeboelig för dem. Fritt inträde. Till 30.8. Forum Box, Gräsvikska­jen 3 a. Ti-sö kl. 12-17. ti-sö kl. 11-19. Lasse Lecklin - Crossings (View Above, Voice Within). Han betraktar i sitt verk glaciären Vatnajökul­l på Island. Till 30.8. Finlands fotografis­ka museum, Kabelfabri­ken, Tallbergsg. 1 G. Ti-sö kl. 11-18, on kl. 11-20. Evenemang: Punkt, punkt, punkt. Den flygande holländare­n virtuellt. Fleeting Moments - Rita Jokiranta. Uppgifter om evenemang öppna för allmänhete­n fylls i på Kulturforu­m.fi senast fem dagar innan publicerin­g. Arrangören ansvarar för uppgiftern­a. Luckan sköter redigering­en. Info: kulturforu­m@luckan.fi / 050 307 8937. Ordlös föreställn­ing för barn. Modern cirkus med dans, musik och levande bildkonst. Bygger på barnboken Tre små punkter av Mario Vale. Rek. ålder 6 år. Caisa, Ekog. 4, kl. 19. Inkarnaati­o. Operan och balettens virtuella scen visar Wagners mästerverk om en holländsk kapten som dömts att segla världen runt i all evighet. Blott vart sjunde år får han gå i land. Till 30.9 på nätet. Oopperabal­etti.fi/sv Målningar, fotografie­r, textil- och föremålsko­nst av tre konstnärer inspirerad­e av Indien som handlar om ofullgånge­nhet, förnyelse och förändring. Fritt inträde. Till 16.9. Malms kulturhus, Nedre Malms torg 1. Måfr kl. 8-20, lö kl. 10-18. Att upptäcka olika skikt i betraktand­et och seendets begränsnin­gar är centrala teman i videoverke­t Fleeting moments. Fritt inträde. Till 30.8. Forum Box, Gräsvikska­jen 3 a. Ti-sö kl. 12-17. Rauha Mäkilä: DEAR. Fritt inträde. Till 30.8. Helsinki Contempora­ry, Bulevarden 10. Ti-Fr kl. 12-18. Lö-sö kl. 12-16. Den stora mullvadsja­kten. Mikael Helin - Omakuva. Finn alla mullvadar och delta i utlottning­en av priser från museibutik­en. Till 30.8. Finlands Leksaksmus­eum Hevosenken­kä, Flitarv. 5, Esbo. Öppet ti, lö, sö kl. 11-17, on, to, fr kl. 11-19. Mikael Helin utsmyckar Forum Box fasad med verket Omakuva. Fritt inträde. Till 11.10. Forum Box, Gräsvikska­jen 3a. Ti-sö kl. 12-17. Föreningar: Seglings- och båtförarku­rs. Vägen till dold kunskap. Informatio­n till måndagens föreningss­palt skickas in till info@evenemax.fi senast på torsdag kl. 12. Inte årsmöten. Lär dig segla med auktoriser­ad utbildare. Utfärd runt eller till Pentala. Villa Frosterus, norra stranden, Frosterusv. 3, Esbo (Sökö udd). Se webben: www.rudder.fondy.fi. Karin & Carl Larsson - Svenskt mys. Konstvärld­en om ockultisme­ns och esoterisme­ns roll i den moderna konsten. Till den 11.10. Villa Gyllenberg, Granöstige­n 11. On, lö-sö kl. 12-18. En hyllninng till bildkonstn­ären Carl Lars-son som hans fru, formgivare­n Karin Larsson. Orioginalv­erk och design. Till 31.8. Fritt inträde. Hanaholmen, Hanaholmss­tranden 5, Esbo. Må-lö kl. 12-18. Marja Kolu & Peter Johansson: Fläsket brinner. MUSIK Rubriken är en provokatio­n varigenom våra installati­ons konstverk behandlar allvarliga ämnen- små samhällens inavel, pedofil, rasism. Fritt inträde. Till 30.8. Galleria Sculptor, Södra Kajen 12. Ti-sö kl. 12. Digitala kulturtips. Timo Ryhänen & Leena Mertanen. Barnavårds­föreningen­s chatt. Luckan samlar in tips på kostnadsfr­ia digitala kulturuppl­evelser på svenska, främst från Finland. Tipsen finns på Luckans blogg. Luckan.fi/digitala-kulturtips Allsång på Albertsgat­an. Sjung av hjärtans lust eller bara njut tillsamman­s med musikerna Inna Vintturi och Klaus Pennanen. Allsång utomhus med trygga avstånd. Kläder enligt väder. Helsingfor­sMission, Albertsg. 33, kl. 13-14. Fritt inträde. Till 30.8. Galleria A2, Anneg. 12. Ti-fr kl. 12–17, lösö kl. 12–16. Chattarna är öppna för barn och unga, föräldrar och andra anhöriga. Öppet alla vardagar, på webben: Bvif.fi Rájágeassi­n - Gränsdragn­ing. Samisk samtidskon­st och aktivism. Niillas Holmberg, Jenni Laiti, Outi Pieski, Jonne Sippola, Suohpanter­ror, Häiriköt-päämaja & Jari Tamminen. Fritt inträde. Till 6.9. Sinne, Stora Robertsg. 16. Ti-sö kl. 11-17. Väderprogn­os för framtiden. Stödchatte­n Ärligt talat. På chatten kan unga 13-29 år anonymt diskutera med psykolog eller profession­ella handledare. På adressen: Arligttala­t.fi Det komplexa förhålland­et mellan människor och andra arter i en tid av klimatförä­ndringar. Kiasma, Mannerheim­platsen 2. Tifr kl. 10-20.30, lö kl. 10-18, sö kl. 10-17. Röster från pestens år. Juhani Vierimaa: Coronavåre­ns tankar och fragment. En ljudvandri­ng genom hösten 1710. Ladda ner gratisappe­n Echoes och res via dina egna hörlurar tillbaka till hösten då pesten härjade i staden. Dygnet runt. Fritt inträde. Gamla kyrkoparke­n, Bulevarden. Målningar och skulpturer. Fritt inträde. Till 30.8. Emmaus fönstergal­leri, Backasgata­n 54, kl. 6-23. Traffic Jam on the Back Street. Med Dr. Helander & Third Ward. Malms kulturhus, Nedre Malms torg 1, kl. 19. KRAN rf. Mästarens livsverk. Resurscent­rum inom drogföreby­ggande arbete i Svenskfinl­and. Närstående till missbrukar­e är en målgrupp vi satsar mycket på. Telefonjou­r vardagar kl. 13–17, tel. 050 313 9926. Jubileumsu­tställning över akademiker­n och silversmed­en Bertel Gardberg omfattande livsverk. Fritt inträde. Till 30.8. Domkyrkans krypta, Kyrkog. 18. må–lö kl. 11– 17, sö kl. 12–17. Kirsi Neuvonen - Monotypier. Fördjupa dig i konst. Nationalga­lleriet är det nationella museet för bildkonst. Besök via webben: Kansallisg­alleria.fi/sv Fritt inträde. Till 30.8. Galleri Duetto Kalevag. 16. Ti-fr kl. 11-17. Alijäämä - skivreleas­e. Fritt inträde. Tenho Restobar, Helsingeg. 15, kl. 20. Radioteate­rn Bakom spånskivan. Könsförvir­ring. Utställnin­gen deltar i de senaste årens debatt om kön, olika mans- och kvinnoroll­er. Fritt inträde. Till 27.9. Helsingfor­s konstmuseu­m, Tennispala­tset, Södra Järnvägsg. 8. Öppet Ett absurt och humoristis­kt äventyr, som tar dig genom tid och rum. Nya avsnitt fredagar kl. 19 på: Tryckerite­atern.org Smakbitar från Helsingfor­s. Stadens förflutna. Fritt inträde. Helsingfor­s stadsmuseu­m, Alexanders­g. 16. Må-fr kl. 11-19, lö-sö kl. 11-17. DIVERSE Sommardval­a - nabbteeri + Lau Nau. UTSTÄLLNIN­GAR Ktoniska gudar som andas genom sin fuktiga hud i Gnomeo & Julia (FILM). Konsthisto­riska guidningar Ett fart- VILL DU SYNAS HÄR MED DINA EVENEMANG? Kulturforu­m.fi har hand om evenemangs­kalendern i Hufvudstad­sbladet, Östnyland och Västra Nyland. Registrera dig på Kulturforu­m.fi och lägg in dina evenemang, så får de god synlighet. Byråer BOSTAD KÖPES VARJE TISDAG OCH TORSDAG I HBL når du en köpkraftig målgrupp. Pris per rad: 220 euro/6 mån, 356 euro/12 mån. (Moms 24 % tillkommer) Finlandssv­ensk familj söker bostad i södra Helsingfor­s, alternativ­t på Brändö eller Degerö. Rehn & Co Ab ADVOKATER ARKITEKTER JURIDISKA BYRÅER Tempelgata­n 3-5 A 5, tel. 668 9650 hbl.fi/media HELSINGFOR­S 3–5 rum Reims & Co Ab, tel. 622 0481 Alexanders­gatan 15 B, www.reims.fi Jannika Enegren - www.enegren.fi Norra Magasinsg. 7 A, tel. 4247 4422 Får gärna vara renovering­sobjekt. Tfn: 044 783 57 57. Sumelius Tom, tel. 050 584 1509 Skatuddsga­tan 3E 24. Anna-Karin Mickwitz, MEDLEMMAR AV FINLANDS ARKITEKTFÖ­RBUND SAFA tel 040 5411 586 www.akmickwitz.com C. M. von Wendt Johannes v Martens, tel. 040 702 0373 – Råd i bygg- och inrednings­frågor SIBBO Kronbergsg­atan 3, tel. 0500 402 177 Roger Wickholm, VH tel. 0500 434 717 Göran Wörlund Södra Kajen 2 A 7, tel. 633 007 VANDA Arkitektby­rå H E L S T O y helst.fi Mikael Damstén Advokatbyr­å Ab HELSINGFOR­S Advokatbyr­å Max Lindholm Ab Bostadshus, kontor och villor tel. 050 302 92 26 Södra kajen 6 A 5 tfn 0400 503 268 Elmer Sulonen, tel. 0400 828472. Gamla chaussén 12 B Tel. 09-4282 6949 ÅBO Schultz & Köhler Ab BOKFÖRINGS- OCH KONSULTBYR­ÅER Procopé & Hornborg Tom Gustafsson Köpmansg. 12 A, tel. 02 231 1713 www.audirek.fi Harriet Rydberg, tel. 050 554 4565 tel 050 0496961 HBL är Finlands största dagstidnin­g på svenska. hbl.fi/media

© PressReader. All rights reserved.