Hufvudstadsbladet : 2020-09-25

Front Page : 1 : 1

Front Page

Fredag • • • 25 SEPTEMBER 2020 Vecka 39 Nummer 260 Årgång 156 3,50 euro JANINA ERÄKANGAS 041 317 6317 CHRISTOFFE­R VON SCHANTZ 050 341 0195 HEIDI ILLMAN 040 754 1611 LARS LINDROOS 040 300 2309 SANNOLIKT REIMA ALANDER 040 505 3736 BERIT SEGERCRANT­Z 050 341 0063 BÄST I STAN TAINA FRIMAN 050 544 7445 CHARLOTTA AHLSTRÖM 050 410 5163 KIM LINDBÄCK 050 410 5163 ARJA VIRTA 050 314 0103 RAILI VIRTA 040 099 8518 FREDRIK HELLMAN 040 098 0341 Aktia Fastighets­förmedling Ab | Helsingfor­s, Esbo, Grankulla, Vanda | info@aktialkv.fi

© PressReader. All rights reserved.