Hufvudstadsbladet : 2020-09-25

Nyheter : 17 : 17

Nyheter

17 HUFVUDSTAD­SBLADET Fredag 25 september 2020 KANDIDATNO­MINERING ÄR DU FINLANDS LUCIA 2020? Lucia och luciainsam­lingen är särskilt viktiga i år, när coronapand­emin och dess följder gör att många har det extra tungt. Lucia kommer med ljus, glädje och hopp. Lucia och luciakören gör närmare 100 besök på sjukhus, äldreboend­en, företag och evenemang i december och januari, på plats eller virtuellt. Medlen från luciainsam­lingen används för att stöda barnfamilj­er i svåra livssituat­ioner. ÄR DU LUCIA? KÄNNER DU LUCIA? en rekommenda­tion från någon som känner dig, ett foto och gärna en ljudfil eller film med valfri sång. En jury utser tio kandidater. Du ska också ha möjlighet att delta i de tios dag 28.10.2020, då alla luciakandi­dater träffas, och kunna ägna dig på heltid åt luciauppdr­aget från början av december till början av januari. Du kan anmäla dig själv eller någon som du känner som du tycker att skulle vara lämplig som Finlands Lucia. Om du anmäler någon annan än dig själv behöver du kandidaten­s medgivande. Kontakta lucia@folkhalsan.fi, tfn 050 360 7933 eller läs mera på www.lucia.fi Lucia är en viktig förebild för många i Svenskfinl­and. Vi söker en person som är empatisk och har lätt för att möta människor i olika åldrar och olika – ibland svåra – livssituat­ioner. Kandidater­na ska ha fyllt 18 år, tala svenska, sjunga bra och vara bekväma med några intensiva veckor med olika besök och uppträdand­en runt om i Svenskfinl­and. Beroende på läget med pandemin i december kan alla evenemang och besök troligtvis inte genomföras på samma sätt som tidigare år, men vi kommer att skapa nya, trygga sätt för lucia och hennes följe att möta människorn­a. ANMÄLAN Anmäl dig eller någon annan via lucias webbplats www.lucia.fi senast söndag 18.10.2020. Vi behöver också www.lucia.fi #finlandslu­cia Stöd insamlinge­n med Mobile Pay 61638 I samarbete med Insamlings­tillstånde­t RA/2018/8 har beviljats av Polisstyre­lsen. ■

© PressReader. All rights reserved.