Hufvudstadsbladet : 2018-11-23

Serier : 39 : 39

Serier

39 Hufvudstadsbladet Fredag 23 november 2018 Serier vardagar klockan 8–12 och 13–16 per telefon 09–1253 558, samt klockan 10–12 på Mannerheimvägen 18. ) [email protected] uSom hbl.fi/prenumerera Testa din sardoniska förmåga genom att fylla i plakatet och vinna priser, ära och berömmelse bortom dina vildaste drömmar … DEN STORA NON SEQUITURSKYLTTÄVLINGEN! För tävlingsdetaljer: www.non-sequitur.com ÖPPET Grundad 5 december 1864. Medlem av Tidningarnas förbund. Upplaga: 31 007 UK 2017. ISSN 0356-0724. Anna Hellerstedt Susanna Landor Andreas Rundlöf Antti Haarala Peter Valkama Verkställande direktör Chefredaktör och ansvarig utgivare Försäljningsdirektör Digital direktör HR- och ekonomidirektör KSF Media Ab är Hufvudstadsbladets utgivare. Bolaget förbehåller sig rätten att förutom i papperstidningen publicera insänt eller beställt material utan särskild ersättning också i digitala produkter. REDAKTIONEN Växel: Besöksadress: Postadress: Redaktionens e-post: e-postadresser: 09-12531 Mannerheimvägen 18, 00100 Helsingfors Pb 217, 00101 Helsingfors [email protected] [email protected] Lena Skogberg Katarina Koivisto Annakaisa Suni Richard Nordgren Marita Granroth Susanna Ginman Filip Saxén ANNONSSERVICE Annonsbokning betjänar dig Biträdande ansvarig utgivare Administrativ redaktionschef. Nyhetschef Nyhetschef Featurechef Chef för ledar- och debattredaktionen Sportchef Kulturchef Fredrik Sonck E-post: www.hbl.fi Personliga privatperson eller förening kan du lätt skapa annonser på hbl.fi/annonskiosken På webbadressen hbl.fi/media hittar du all information om hur vi kan hjälpa dig att nå ut till nya kunder. två vardagar Deadline för annonsbokning före publicering. PRENUMERATIONER Kundservice betjänar dig vardagar kl. 8–19 per telefon 09–1253 500, klockan 8–21 på chatten HBL.fi/kundservice samt kl. 10–12 på Mannerheimvägen 18. [email protected] hbl.fi/prenumerera www.studierabatt.fi hbl.fi/prenumerera E-post: Prislista & info: Studierabatt: Digital prenumeration: DISTRIBUTION Distributionsreklamationer Telefon: 09 856 77 400 (vardagar kl. 8-12) E-post: [email protected] TRYCKNING HBL trycks i Sanomala i Vanda. Niklas Palm Tryck- och distributionschef: VID STÖRNINGAR I UTDELNINGEN Vi har avtalat med våra underleverantörer att du i regel skall få din tidning före kl. 6.30 (måndag-fredag), kl.7.00 (lördagar), kl.7.30 (helgdagar) om du bor inom ett morgondistributionsområde. På övriga orter distribueras tidningen med första postutbärningen. Storhelsingfors Postis morgondistribution 0200-127 127 jourtider mån–fre 6.30–16.00, lör 7.00–12.00, sön 7.30– 12.00 eller HBL tel 09–1253 500 vardagar 8.00–11.00. Uteblivna tidningar levereras i regel samma dag förutsatt att anmälan gjorts vardagar före kl. 11.00, lör–sön före 12.00. Postis morgondistribution tfn 0200 127 127, må-fr kl. 6.30-16. Om du ringer senast kl. 8 får du i regel den uteblivna tidningen ännu samma dag. Postis dagsdistribution tfn 0100 85165 kl. 8-16. 03–7575 285, mån–fre 6.30–10.00, lör–sön 7.00– 11.00. 0800–96675. (Lounais-Suomen Tietojakelu): 02-269 3399 mån–fre kl. 6.00– 16.30, lör–sön kl. 7.00–12.00. (lördag och söndag) Posti 0200-127127 Övriga Nyland Lahtis Tammerfors Övriga Österbotten Övriga Finland Åbo med omnejd Vasa (adresserad utdelning, Posti) 0100 85165, Posti 0200-127127 jourtider mån– fre 6.30–16.00, lör 7.00–12.00, sön 7.30–12.00. (posten) 018–22777, vardagar 8.00–14.00. Övriga tider telefonsvarare. Posti 0100 851 65. Adresserad utdelning Åland

© PressReader. All rights reserved.