Taianomainen Joulu : 2018-10-30

10. Joulukuuta : 47 : 47

10. Joulukuuta

47 Kuva vass ”E mode modede den de alde der” näh ähdä dään än yy tyypi yypi yypill pillisiä pill kand iä kandin ndin ndinaa aavi visisi mies mieste as este esten asuj 18 1800 1800- 1800-lu 1800-luv ta Ku 00-l 00-luv 00-luvuvulta ulta Kuva my van Ku va v ssa ss ” En E mo de d l l k al der r” äh dä d ä h pi p llis ll l isiä isiäiä is ska k ka nd i in aa vi visi s si a mmi mi es te l ll a uj uja k k 00 -l - l uv ut ul ll . va v

© PressReader. All rights reserved.