Capital : 2020-02-01

БИЗНЕСЪТ : 43 : 41

БИЗНЕСЪТ

K2 | Бизнесът „Капитал“говори с бизнеса — секцията за работещите хора, конкуренти­те, проекти и инвестиции, лицата в бизнеса. Нови бизнес модели в дигиталнат­а среда, предприема­чество и кариери. Q