Capital : 2020-02-01

СВОБОДНО ВРЕМЕ : 79 : 77

СВОБОДНО ВРЕМЕ

77 | K3 СВОБОДНО ВРЕМЕ | 21-ва конференци по е-Управление ЕФЕКТИВНО И СИГУРНО Е-УПРАВЛЕНИЕ 05.03.20 СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН За партньорст­ва: ictevents@economedia.bg capital.bg/e-Government Със съдействие­то на: КАПИТАЛ capital.bg | 31 януари – 6 февруари 2020 г. |