El Sol de Tampico : 2020-10-18

Altamira : 9 : 9

Altamira

| | RAeltgaiom­niaral 9 www.elsoldetam­pico.com.mx/regional Domingo 18 de octubre de 2020