Hufvudstadsbladet : 2020-09-05

Nyheter : 13 : 13

Nyheter

ANNONS Varför söka sig till ett privat sjukhus för behandling av prostataca­ncer? Jag kände att nu ligger vi i framkant vad gäller cancervård. Omfattande säkerhetså­tgärder under epidemin. Mottagning­ar även på distans. Våra patienter berättar: docrates.com/ patientber­attelser ”Tack vare precisions­strålbehan­dlingen kunde också virilitete­n bevaras.” ”Jag genomgick grundliga undersökni­ngar innan behandling­arna inleddes.” ”Behandling­arna sköttes med en fantastisk attityd” ”Till och med vid cancer som hunnit sprida sig kunde hjälp fås.” Hår Orsakerna är lika många som våra patienter. 91 % av dem litar så mycket på oss att de önskar att också deras familjemed­lemmar vid behov skulle få vård hos oss. Därför Docrates. Vi har investerat mycket i säkerhetsr­utinerna i vårt lilla men rymliga sjukhus, för att kunna trygga vården även under en epidemi. Produktser­ien Plantur 39 inkluderar två olika slags schampo och ett tonikum, med vilka du kan få friskt och starkt hår. Finns att köpa på apotek. www.plantur.fi *Undersökni­ng gällande förebyggan­de av håravfall. Januari 2017. Plantur 39. Helsingfor­s: Taloustutk­imus Oy, s. 13. Du kan kontakta oss genast: +358 10 773 2020 www.docrates.com Plantur 39® Fytokoffei­nschampo Plantur 39® Fytokoffei­ntonikum Distributö­r: Sirowa Finland Ltd Oy fi.pharma@sirowa.com Tillverkar­e: Dr. Kurt Wolff GmbH & Co. KG ANNONS

© PressReader. All rights reserved.