Capital : 2020-01-18

ТЕМА НА БРОЯ : 14 : 12

ТЕМА НА БРОЯ

12 | K | ТЕМА НА БРОЯ K | ПРОБЛЕМИТЕ НА ВОДНИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ В ЧИСЛА 90 хил. км е дължината на ВиК мрежата у нас души в цялата страна са на воден режим към януари 2020 г. 117 хил. 82 хил. души са на воден режим в Перник нов язовир е построен в България за последните 30 години > 2.4 млрд. лв. K | ИНВЕСТИЦИИ 516 млн. лв. 229.8 млн. лв. 12 млрд. 75 млн. лв. са нужните инвестиции във ВиК сектора 332 млн. лв. Източници: МРРБ, КЕВР, ИСУН 2.22-3.67 лв./m3 КАПИТАЛ | 17–23 януари 2020 г. | capital.bg 60.8% са средните загуби на вода в страната е бюджетът за води на оперативна програма “Околна среда” 2014 - 2020 г. са реално изплатенит­е средства за води по оперативна програма “Околна среда” 2014 - 2020 г. са общите инвестиции в сектора за 2018 г. е вложило регионално­то министверс­тво във ВиК инфраструк­тура периода 2015 - 2018 г. са инвестирал­и ВиК операторит­е в периода 2015 - 2018 г. е цената на водата за бита в различните области на страната