Capital : 2020-01-18

ТЕМА НА БРОЯ : 16 : 14

ТЕМА НА БРОЯ

14 | K | ТЕМА НА БРОЯ Водни ресурси МРРБ МОСВ ВиК инфраструк­тура ВиК оператори Напоителни системи ВиК асоциации Язовири Областна администра­ция КАПИТАЛ | 17–23 януари 2020 г. | capital.bg Общини ДАНС ДКК НЕК “Управление и стопанисва­не на язовири” КЕВР