Capital : 2020-01-18

ПРЕДПРИЕМА­Ч : 61 : 59

ПРЕДПРИЕМА­Ч

59 | K2 ПРЕДПРИЕМА­Ч | Стремежът на е изделията с марката Scala да се отличават чрез вложените натуралнит­е суровини и вкуса Калина и Калоян Иванови Q | снимка Надежда Чипева > КАПИТАЛ capital.bg | 17–23 януари 2020 г. |