Capital : 2020-01-18

СВОБОДНО ВРЕМЕ : 72 : 70

СВОБОДНО ВРЕМЕ

70 | K3 | СВОБОДНО ВРЕМЕ Алеята може да бъде използвана както за алтернатив­ен вид транспорт, разходки, почивки и туризъм, така и като пространст­во за културни и спортни събития КАПИТАЛ | 17–23 януари 2020 г. | capital.bg