Vecernji list - Hrvatska : 2019-06-12

Aktualno : 12 : 12

Aktualno

Aktualno 12 VEČERNJI LIST srijeda, 12. lipnja 2019. DIGITALNE JAVNE USLUGE Hrvatska EU DESI 2019. vrijednost 75% rang 11. vrijednost 64% DESI 2019. HRVATSKA EU Korisnici usluga e-uprave % internetsk­ih korisnika koji trebaju podnijeti obrasce javnoj upravi 2018. 2018. rang bodovi bodovi 30 24. 58 Unaprijed ispunjeni obrasci 22. 53 2019. Bodovi (od 0 do 100) 2018. 2018. 64 28. 87 Kompletnos­t usluga dostupnih na internetu 2018. 2017. 23. 21. 47,3 44,5 57,9 54 Bodovi (od 0 do 100) 2018. 2018. 63 27. 85 Digitalne javne usluge za poduzeća Bodovi (od 0 do 100) - uključujuć­i domaće i prekograni­čne 2018. 2018. 62% 19. 64% Otvoreni podaci % maksimalni­h bodova 2018. 2018. Hrvatska EU 22% 10. 18% Usluge e-zdravlja % građana 2017. 2017. 51% 11. 43% Razmjena medicinski­h podataka % liječnika opće prakse 2018. 2018. Recepti 97% 6. 50% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 % liječnika opće prakse 2018. UVODI SE JEDINSTVEN­A OZNAKA KVALITETE HRVATSKIH PROIZVODA

© PressReader. All rights reserved.