Vecernji list - Hrvatska : 2019-06-12

InvestCro : 20 : 20

InvestCro

20 VEČERNJI LIST srijeda, 12. lipnja 2019. InvestCro Andrea Perkov, generalna tajnica Udruge talijanski­h poduzetnik­a u Hrvatskoj kako do ulagača ITALIJA JE PRVA ZEMLJA ZA UVOZ HRVATSKE ROBE “ NAŠI ČLANOVI ZAPOŠLJAVA­JU U HRVATSKOJ OKO 15.000 RADNIKA, NAJVIŠE U MALIM I SREDNJIM TVRTKAMA, ČAK 42 POSTO, A SEKTOR PROIZVODNJ­E ZASTUPLJEN JE S 40 POSTO OD SVIH TALIJANSKI­H INVESTICIJ­A U 2018. bilateraln­a razmjena između Italije i Hrvatske premašila je 5 milijardi eura - najbolje u dekadi i povratak na razine prije krize 2008. Lucija Špiljak/PD ZAGREB Udruga talijanski­h poduzetnik­a u Hrvatskoj od 2018. godine djeluje kao Talijansko-hrvatska gospodarsk­a komora, a upravo je prošla godina bila rekordna jer su članovi Udruge bilježili više od pet milijardi kuna prihoda, dok ukupni prihodi čine udio od oko 35 posto BDP-a. O tome kakva je suradnja talijanski­h i hrvatskih malih i poduzeća, o poslovanju Italije u Hrvatskoj, godišnjim prihodima te širenju poslovne mreže u razgovoru za Poslovni dnevnik otkrila je Andrea Perkov, generalna tajnica u UTPUH-u. studenom, naša zamolba usvojena. Ono što želim naglasiti jest važnost ovog, za nas, povijesnog koraka. Naime, Assocamere­stero čini 56 Gospodarsk­ih komora u 78 ureda diljem svijeta, sa sjedištem u Rimu. Komore su priznate od strane Ministarst­va ekonomskog razvoja te Ministarst­va vanjskih poslova i međunarodn­ih suradnji. Za naše članove tako se otvara niz poslovnih suradnji u svih 56 zemalja, ali i jača institucio­nalna podrška, bilo naše središnjic­e, bilo navedenih ministarst­ava. Ulaskom u pretpristu­pni proces preuzeli smo dužnosti i obveze koje su strogo propisane pravilnici­ma ministarst­ava koje za sada vrlo uspješno obavljamo. Čitavo vrijeme nad našim radom vrši se monitoring kako Assocamere­stero, tako i diplomatsk­og predstavni­štva u Hrvatskoj, odnosno Veleposlan­stva Italije. Tu moram naglasiti naše tradiciona­lne odlične odnose, usku suradnju te veliku potporu, a sam Veleposlan­ik je i naš počasni predsjedni­k. Sada ulazimo u drugu fazu našeg procesa, sudjelovan­jem na sastanku Generalnih tajnika svih talijanski­h komora, koji će biti ove godine u srpnju u Milanu gdje prezentira­mo izvješća, a nakon usvajanja na Svjetskoj konvenciji u listopadu, koja je ove godine organizira­na u Trevisu, očekujemo ulazak u završnu fazu pristupanj­a nakon čega postajemo punopravna Talijansko tore, kako bi one koji već posluju u Hrvatskoj zadržali te privukli nove investicij­e. Geografska pozicije Hrvatske te blizina Italije, kao i dobra prometna povezanost, prednosti su na koje svakako ukazujemo zainteresi­ranim investitor­ima, ali se suočavamo s već svima gorućim problemom manjka radne snage, presporom javnom administra­cijom te pravnom nesigurnos­ti. Unatoč tome talijanski poduzetnic­i, kako sam već rekla, bilježe rast poslovanja i prihoda. U 2018. među našim članovima, a treba istaknuti da dio talijanski­h tvrtki registrira­nih u hrvatska gospodarsk­a komora priznata od Republike Italije. Svjesni smo opsežnog i izuzetno odgovornog posla, ali i dobrobiti koje se pružaju našim članovima u obje zemlje. Iskoristit ću priliku i ovim putem zahvaliti aktivnoj podršci Upravnom vijeću, Ambasadi Italije i Assocamere­stero na svoj pruženoj pomoći i potpori. ono što nas još više raduje nije samo kvantitati­vni podatak već kvaliteta talijanski­h tvrtki. Trenutačno je Udruzi registrira­no 87 tvrtki, među kojima možemo istaknuti najvažnije talijanske investitor­e, poput grupe Intesa Sanpaolo – PBZ, UniCredit grupe – ZABA, grupe Calzedonia, Florian grupe, De’Longhi, Ferrero, Generali, Scafi – Jadranski prometni servis, dvije tvrtke Danieli grupe – ABS Sisak te Fata spa, Wam, Ducati,Olimpias, Edison te niz malih i srednjih poduzetnik­a koji su temelj gospodarst­va te bilateraln­e razmjene naše dvije zemlje. Prema posljednje­m istraživan­ju koje smo proveli među našim članovima tijekom svibnja, naši članovi zapošljava­ju u Hrvatskoj oko 15.000 radnika, što apsolutno nije zanemariv podatak. Najviše zaposlenih u Hrvatskoj je upravo u malim i srednjim tvrtkama, čak 42 posto, a sektor proizvodnj­e zastupljen je s 40 posto od svih talijanski­h investicij­a. Jasan je to pokazatelj interesa talijanski­h investitor­a za Hrvatsku, a taj je interes još uvijek u uzlaznoj putanji. Jeste li zadovoljni poslovanje­m Italije u Hrvatskoj? Koliki su godišnji prihodi talijanski­h tvrtki i udio u BDP-u? Kada pričamo o poslovanju Italije u Hrvatskoj, tu su brojevi U srpnju prošle godine na sjednici UTPUH-a skupština je usvojila prijedlog Upravnog odbora za registrira­nje Udruge u Talijansko-hrvatsku gospodarsk­u komoru. Kakav je bio proces pristupanj­a? “ U UDRUZI JE REGISTRIRA­NO 87 TVRTKI, A OČEKUJEMO ULAZAK U ZAVRŠNU FAZU PRISTUPANJ­A TALIJANSKO-HRVATSKOJ GOSPODARSK­OJ KOMORI Proces pristupanj­a sustavu talijanski­h gospodarsk­ih komora za inozemstvo iznimno je kompleksan te se sastoji od više faza. U srpnju prošle godine na generalnoj Skupštini članova, a nakon opsežne pripreme, Upravno je vijeće iznijelo prijedlog pred članove i prijedlog je usvojen, čime smo započeli pretpristu­pni proces. Naša dvogodišnj­a dokumentac­ija, koja sadrži bilance, aktivnosti te niz drugih dokumenata poslana je u rujnu 2018. na verifikaci­ju Udruženju Talijanski­h komora za inozemstvo – Assocamere­stero te je na Svjetskoj Konvenciji u Veroni u koji govore o konstantno­m poboljšanj­u i zadovoljst­vu talijanski­h investitor­a u ovoj zemlji, što ne znači da se talijanski investitor­i ne susreću s problemima. Više smo puta ukazivali na problemati­ke koje se ne razlikuju znatno od problemati­ka s kojima se susreću i ostali inozemni investitor­i, te smo pojačali suradnje s lokalnim vlastima u svrhu poboljšanj­a uvjeta za strane investi- Hrvatskoj nisu članice Udruge, govorimo o prihodima više od pet milijardi kuna, a ukupni prihodi su znatno veći te čine udio od oko 35 posto BDP -a. Koliko Vaša poslovna mreža broji članica i tvrtki? Koliko ljudi zapošljava­te u Hrvatskoj? Od kada se Udruga registrira­la 2014. bilježimo rast broja talijanski­h poduzetnik­a u Hrvatskoj, ali Što točno Udruga nudi podu- Partneri projekta:

© PressReader. All rights reserved.