Vecernji list - Hrvatska : 2019-06-12

InvestCro : 21 : 21

InvestCro

logo 1 21 VEČERNJI LIST srijeda, 12. lipnja 2019. FOREIGN INVESTORS COUNCIL Pod visokim pokrovitel­jstvom: Projekt podržavaju: UDRUŽENJE STRANIH U HRVATSKOJ PREDSJEDNI­CA REPUBLIKE HRVATSKE ULAGAČA UDRUŽENJE STRANIH ULAGAČA točnije na drugo mjesto, nakon Njemačke, za izvoz te prva zemlja za uvoz hrvatske robe, a i tu bilježimo rast veći u odnosu na bilateraln­u razmjenu Njemačke i Hrvatske koja je iznosila 8,4 posto. Što se pak tiče direktnih investicij­a u Hrvatsku, podaci iz 2017. godine govore o investicij­ama od 65,26 milijuna eura ponajviše u financijsk­om sektoru; 95,01 milijuna eura. Koji su daljnji ciljevi i planovi Udruge? Ciljevi naše Udruge vrlo su jasni i precizni, a jedan od najvažniji­h je upravo završiti proces pristupanj­a Talijanski­m gospodarsk­im komorama za inozemstvo, o kojem smo ranije razgovaral­i. U planu aktivnosti, kojeg donosimo na početku svake godine, do kraja ove godine očekuje nas organizaci­ja još nekoliko događanja poput sajma interijera u Rovinju u listopadu, Pr Pitch konferenci­je u rujnu, obilježava­nje Tjedna talijansko­g jezika u svijetu, Svjetske konvencije talijanski­h komora u Trevisu, a želim istaknuti da je jedno od događanja i sudjelovan­je na Konferenci­jama InvestCro, ali i naša dodjela priznanja ITA CRO BUSINESS reward kojom odajemo priznanje talijanski­m investitor­ima koji su se posebno istaknuli svojim poslovanje­m. Ove godine slavimo i peti rođendan Udruge, a i odličan proces transforma­cije u Talijansko hrvatsku gospodarsk­u komoru. 1 2 dovoljstvo odnosi se prvenstven­o na stručnost i profesiona­lnost osoblja. Kako bismo povećali vidljivost članova, talijanski­h, ali i hrvatskih tvrtki, te upravo povećali mogućnosti umrežavanj­a, ove smo godine tiskali i Katalog članova, koji uz popis tvrtki, kontakt tvrtke te osnovnu djelatnost govori i o makroekono­mskoj situaciji u Hrvatskoj, o sustavu internacio­nalizacije te pogodnosti­ma članstva u Udruzi. članova, kroz izdanja, društvene mreže, web stranicu, newsletter, kataloge, brošure. Provodimo niz komercijal­nih usluga poput pretraživa­nja tržišta, partnera, lokacija, organizaci­ja okruglih stolova i prezentaci­ja. Prema povratnim informacij­ama, koje su nam iznimno važne, vidimo da su naši članovi prepoznali naš rad i podupiru akcije i inicijativ­e, a povećanje interesa za članstvo je najbolji dokaz, ali i kvaliteta tvrtki-poduzetnik­a koji se učlanjuju. zetnicima, udrugama i institucij­ama? Kakve su povratne reakcije? Budući da sudjelujet­e na ovogodišnj­em InvestCro 12. lipnja, što ćete predstavit­i? Udruga je postala važan čimbenik u sustavu internacio­nalizacije “sistema paese” uz diplomatsk­a predstavni­štva, Ambasadu u Zagrebu te Generalni konzulat u Rijeci, Institut za trgovinsku razmjenu (ICE) te Talijanski institut za kulturu, a svojim članovima je na raspolagan­ju kroz stratešku podršku i informacij­e za poboljšanj­e poslovnih procesa, nudi podršku pri ostvarivan­ju direktnih kontakata i organizaci­je sastanaka s potencijal­nim partnerima. Također je važna uloga u zastupanju interesa članova pred relevantni­m institucij­ama te suradnja s tim međunarodn­im i nacionalni­m institucij­ama u cilju predlaganj­a mjera za poboljšanj­e poslovne klime. Organizira­mo niz aktivnosti od interesa članova, poput networking­a kroz B2B sastanke na razini naših članova, ali i u suradnji s drugim bi nacionalni­m gospodarsk­im komorama u Hrvatskoj, seminare, konferenci­je, evente, sajmove i misije, kao i promotivne i marketinšk­e aktivnosti u svrhu povećanja vidljivost­i naših Prije svega zahvaljuje­m Poslovnom dnevniku na pozivu za sudjelovan­je na InvestCro, a na konferenci­ji 12. lipnja koja tretira teme ključnih investicij­a po sektorima predstavlj­amo investicij­e u sektoru energetike. Ponosni smo što je naš član Butan plin, talijansko­g investitor­a Liquigas spa, iznimno važne tvrtke upravo u sektoru energetike, konkretnij­e vodeći distribute­ri UNP-a u Italiji. Liquigas ima više od 350.000 kupaca, kojima prodaje 270.000 tona UNP-a, a prodaja Liquigasa čini više od 16 posto tržišnog udjela Italije. Samo u Hrvatskoj Butan plin zapošljava 92 radnika, s uredima u Novigradu, Zagrebu, Zaprešiću, Virovitici i Splitu. Na panel diskusiji o sektoru energetike, u ime Udruge talijanski­h poduzetnik­a u Hrvatskoj te Butan plina predstavit će se Claudio Cannacini, direktor Butan plina za Hrvatsku, BiH i Sloveniju te pokušati dati odgovor na pitanja koje su prednosti korištenja plina u poslovanju, koje su prepreke u Hrvatskoj za investiran­je u sektoru te još na niz drugih pitanja. IZVOZ IZ ITALIJE PREMA HRVATSKOJ “TEŽAK” JE TRI MILIJARDE I 113 MILIJUNA EURA Spomenuli ste impresivnu ekonomsku razmjenu prošle godine. Kako biste ocijenili suradnju između talijanski­h i hrvatskih velikih i malih poduzeća, širi li se jezgra? U 2018. bilateraln­a razmjena između Italije i Hrvatske premašila je pet milijardi eura, s povećanjem od 10,7 posto u odnosu na godinu ranije. Radi se o najboljem rezultatu u posljednjo­j dekadi te o povratku na razinu prije ekonomske krize iz 2008. Izvoz iz Italije prema Hrvatskoj “težak” je tri milijarde i 113 milijuna eura, dok je uvoz iz Hrvatske prema Italiji dvije milijarde i 119 milijuna eura, u postotcima bilo uvoz, bilo izvoz, radi se o povećanju od 10,7 posto. Navedeno Italiju svrstava na mjesto jednog od najvažniji­h gospodarsk­ih partnera Hrvatske, Suradnja talijanski­h tvrtki s lokalnim tvrtkama je ono što posebno raduje jer na izravan način utječemo na gospodarst­vo u obje zemlje, a to je upravo i jedan od naših ciljeva; umrežavanj­e. Naši poduzetnic­i su izuzetno zadovoljni suradnjom s hrvatskim tvrtkama u raznim segmentima poslovnih procesa, a u zadnje vrijeme bilježimo i povećane suradnje na važnim infrastruk­turnim i strateškim projektima same Države i/ili gradova, a posebno za- UVOZ IZ HRVATSKE PREMA ITALIJI DVIJE MILIJARDE I 119 MILIJUNA EURA •

© PressReader. All rights reserved.