Vecernji list - Hrvatska : 2019-06-12

Aktualno : 4 : 4

Aktualno

Aktualno 4 VEČERNJI LIST srijeda, 12. lipnja 2019. AKTUALNO Sigurnost hrane u EU Hrvatski ispitanici zainteresi­rani su za pitanja sigurnosti hrane više od prosječnog stanovnika EU Pri kupnji hrane za hrvatske ispitanike najvažnije je: 1. 69% SIGURNOST HRANE 2. 63% CIJENA 3. 58% PODRIJETLO IZVOR: EFSA, N=27.655 starijih od 15 godina (od kojih je 1016 ispitanika iz RH) EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

© PressReader. All rights reserved.