Vecernji list - Hrvatska : 2019-06-12

Sport : 49 : 49

Sport

Sport 49 VEČERNJI LIST srijeda, 12. lipnja 2019. REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSK­O-BILOGORSKA ŽUPANIJA GRAD BJELOVAR KLASA: 940-01/19-01/72 URBROJ: 2103/01-01-19-7 Bjelovar, 12. lipnja 2019. OBAVIJEST o raspisanom Javnom natječaju za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara Grad Bjelovar raspisao je Javni natječaj za prodaju zemljišnih parcela u Poslovnoj zoni Novi Borik – Lepirac u Bjelovaru, k.o. Grad Bjelovar i to: 1) k.č.br. 3732 pašnjak Lepirac, zk.ul.br. 7602, (katastarsk­a oznaka 9/14), površine 6454 m², po početnoj cijeni od 467.140,52 kuna; 2) k.č.br. 3733 pašnjak Lepirac, zk.ul.br. 8442, (katastarsk­a oznaka 9/15), površine 6716 m², po početnoj cijeni od 524.000,00 kuna; 3) k.č.br. 3734 pašnjak Lepirac, zk.ul.br. 7602, (katastarsk­a oznaka 9/16), površine 7644 m², po početnoj cijeni od 553.272,72 kuna. Nekretnine se prodaju u uređenom stanju i opremljene su svom infrastruk­turom. Javni natječaj objavljen je na web stranici i oglasnoj ploči Grada Bjelovara, a otvoren je do 21. lipnja 2019. do 12 sati. GRAD BJELOVAR SVEUČILIŠT­E U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEH­NIKE I RAČUNARSTV­A Zagreb, Unska 3 raspisuje NATJEČAJ za izbor u zvanja i na radna mjesta: 1. Doktoranda u suradničko­m zvanju asistent – 6 izvršitelj­a na određeno vrijeme do četiri godine. Rok za prijavu je 30 dana od dana objave natječaja. Uvjeti rada i ostali detalji natječaja za pojedinačn­a radna mjesta mogu se vidjeti na stranici www.fer.hr

© PressReader. All rights reserved.