Vecernji list - Hrvatska : 2019-06-12

Zabava & Vrijeme : 53 : 53

Zabava & Vrijeme

4657 Večernji list SPČREOITNJ­VEDRDTAJEA, 2LKJ0,A.3KT1.,RP4A.RVSONIJSJE­IANČ2NC0AJ­A12620.01156. . Zabava & vrijeme 53 VEČERNJI LIST srijeda, 12. lipnja 2019. Šah EU sudoku Spajalica Kolo anagram • Popunite polja brojevima od 1 do 9 ta sravdai ko oprmijatre­eljsttkvu sotnuepčec­mu vara brojev w -a2tr1a. t6ć.)eLtJeUsBvA­oVje i partnerove jati svojOzasji­medšntiočk­ćiežtievon­taolarzgia­tiniizirat­ziloštgoab­olje. da niste d 1434926. .N“OATGJVLOER­RDIJIEATDL­I KCNREIJLEK­EAZTAŽKIUM .... A“ED.TNaerkuoha­us, JDNr.e. “NsAemske,e1kr.icn(panrgv.Co“htZeisasag­skrBe) bulalečtki­ni s“u19s4re0t.i“/B5/Bij1ei9jel­i8lvi9vuu.č/čeeBi imijmealai­tvtiriuraa­čueu2i2m.. paottieraz­u./2. Pporitrezd­uio/: mPrkirDeda­irokomNkeD­saerkk.o Nesek. PrPi kmDkaDrkao­rkNoeNs KARI 1270. ‘ŽARIŠNI POLOŽAJ’ (r.545) Hans Eichholz “Die Schwalbe“1933. / Bijeli vuče i matira u 2. potezu / reirdeidoi­mo: eksek Ništa vas neće spriječiti da obnovi ćete bitiRuaskp­j(e2š2n.i6ji.u-d2r2u.g7o.)mLJdUiBjBe­AluVdVaanš­ai. drške svim mladim suradnicim­a na poslu. Oni će to KARIJERA uzimaju za ozbiljno pri trebu za mirom. Oni koji stalno tupe svoje, bunit će dolaziteLn­aavv(a2g3u.7n. a- k2o2j.o8j .ć)eLJsJUeBra­AsVpoNreek­đi ivati snage na neki n u razvoj veze. nadređenim­a poslužit ćete se svojim stručnim znan -pr2e2z.9j9e.)pLoJtUreBb­AaVn u prometu. KA bolji i bolji tašdaliit.aitMlojeak­idlonbusuv­tzsiećpazi.ouZrsjeiDt­a.eRZl.uADKVsRAtL­AvRJaEVIJr­LO.EJnERoA Danas ćete gim ljudima. Bit ćete z ovih prijatelja B sp druženja eđu ljude. čak i sa popustljiv­i K svoj stil lj đete zlaBtLnJAU­uVBsMSOAre­vbVodeigtM­inešuatulć­joluojieim­dmziozaglb­ratoaezvap­roekar,dinćptoaea­tbsmeieass­a.stKplevoai­AmsRIJERA Vaš probl Bit ćete jako raspoložen­i za ljubav, navoditiJa­naraapcr(e2v2iš. e12s.t-ra2s0tv. e1.n.)aLJrJUeaBg­AirVanja. vi ćete sDNBeoieis­tbvtkćerev­oatsmećrig­ieaptuento­erjlmneisj­ieteatrprl­uzoeodabrd­biatnaizlo­viaisikpgt­oiepruatop­itdtoizrse­mul-aše-j-er će vam ned KARIJER kad va biste vi željeli. Nemojte se zato nametati, nego se st drivanjaVs­oadneenkja­iamk (o(2d1.s1u.r-a1d18n.ik2a.)dLaJUn-a-s će biti završe pravcu.BLZJADUVRB­NAVAVeVtsL­NMkeJoelEa­on&sdjdaSrmkv­uAažVrošae­JdiznEhauj­Tapmć,rIepzijtda­reortvežva­ilotnjaedl­jja.ei bi d KARIJER e. pokazati zavidnu razinu intuicije. Stoga se oslanjajte vi ćete sve je veza. ne znači da s KA KAD JE ONDA MO 4. sub samo Horoskop Zabava & vrijeme ozsvavzobo­lijzijnlel­janiszorva­cjoekejrig.msUduzjrev­earćzašeut­ilvitzaćrt­maeimztbie­alijtiu.siČbodiamo­nvbitimrpć­ooej.enPvreaOok­m-ad.se -626031 1998 cm

© PressReader. All rights reserved.