Hufvudstadsbladet : 2018-11-16

Nyheter : 13 : 13

Nyheter

13 HUFVUDSTADSBLADET Fredag 16 november 2018 FAKTA ❞ FÖRETAGEN INFORMERAR Till andelsägarna i Swedbank Robur Rysslandsfond som förmedlas av Aktia Bank Abp Swedbank Robur Rysslandsfondens fondbestämmelser ändras per 1.12.2018. Förändringarna är godkända av Sveriges Finansinspektion och syftar till att tydliggöra förvaltningen av fonden och öka fondens möjligheter till god avkastning. Huvudsakliga förändringar i fondbestämmelserna: - fondens målsättning förtydligas och förenklas till att fonden långsiktigt ska överträffa sitt jämförelseindex - definitionen av vilka företag som fonden får investera i tydliggörs - nya andelsklasser införs i fonden Roburs informationsbrev finns tillgängligt på www.swedbank.se. Det kan också beställas på numret 010 247 6843*. Aktia Fondbolag Ab *Samtalspriser: 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/minut (inkl. moms 24 %). Aktia Fondbolag Ab • PB 695 • 00101 Helsingfors Tfn 010 247 6843 • Fax 010 247 6849 FO-nummer 0672513-3 • www.aktia.fi

© PressReader. All rights reserved.