Večernji list - Hrvatska : 2019-09-12

Komentari & Analize : 22 : 22

Komentari & Analize

Komentari & analize 22 VEČERNJI LIST četvrtak, 12. rujna 2019. KOMENTARI & ANALIZE • • www.pixsell.hr Urednik fotografij­e Tiskani mediji Osmrtnice Žarko Ivković (Posebni proizvodi) Antonio Mandir (Svijet) Goran Gerovac (Obzor) Glavni urednik IMPRESSUM Tel: + 385 1 6500 920 salter@vecernji.net www.sjecanje.hr Dražen Klarić Dean Činić direktor Boris Ščitar Izdavač: Telefon za pretplatu: 01 5540 999 Marketing Večernji list d.o.o. Oreškoviće­va 6H/1 10010 Zagreb Zamjenici glavnog urednika Tel: + 385 1 6300 586 Fax: + 385 1 6300 686 marketing@vecernji.net Uprava Stjepan Blažević Mislav Šimatović Uredništvo Pretplata Andrea Borošić direktor i član uprave Renato Ivanuš član uprave Robert Bubalo (Nedjelja) Karlo Ledinski (Sport) Petar Grubišić (Zagreb) Sandra Mikulčić (Auto) Marin Penavić (Crna kronika) Bojana Radović (Panorama) Ivica Bralić (Noćni urednik) Anamarija Kronast (Scena/Ekran) Milena Zajović (Kultura) Telefon za čitatelje: 01 5540 000 Tel: + 385 1 5540 999 Fax: + 385 1 6300 777 pretplata@vecernji.net Pomoćnica glavnog urednika Tiskara Zagreb d.o.o. Prodaja medijskih rješenja Mirjana Žižić Radnička cesta 210, Zagreb www.tiskarazag­reb.hr Večernji list je član Hrvatskog vijeća za medije vijece@hvzm.hr i www.hvzm.hr Tel: + 385 1 6326 016 Fax: + 385 1 6326 060 oglasavanj­e@vecernji.net REDAKCIJA Tel: + 385 1 6300 605 Fax: + 385 1 6300 676 vecernji@vecernji.hr Distribuci­ja Art direktor Prokuristi Slavko Janžić Tel: +385 1 6300 647 Zoran Birman Jasna Bibić Ivana Šuto Mali oglasi Urednički kolegij Proizvodnj­a Tel: + 385 1 6500 920 Fotografij­e Dario Markas (Vijesti, web) Dean Besedić (Desk) Mladen Regvar Tel: +385 1 63 00 650 Pixsell