Večernji list - Hrvatska : 2019-09-12

Panorama : 37 : 37

Panorama

Panorama 37 VEČERNJI LIST četvrtak, 12. rujna 2019. BRAČKOJ HUMANITARK­I VJERI MATULIĆ ZDRAVLJE VIŠE NE DOPUŠTA ORGANIZIRA­NJE ODMORA ZA BOLESNU DJECU “Osjećala sam se najodgovor­nijom da sve protekne u redu, sada jednostavn­o više nemam snage za to. Uostalom, ima i drugih načina da se pomaže ljudima” •