Večernji list - Hrvatska : 2019-09-12

Aktualno : 9 : 9

Aktualno

Aktualno 9 VEČERNJI LIST četvrtak, 12. rujna 2019. Plaće naših sudaca u usporedbi s 47 zemalja Iznos bruto plaće sudaca na početku karijere i na Vrhovnom sudu te omjer tih plaća u odnosu na prosječnu državnu bruto plaću prema podacima CEPEJ-a za 2016. godinu početna plaća sudaca (omjer) 51.962 (1,64) plaća vrhovnih sudaca (omjer) Austrija 126.594 (3,99) 23.996 (3,01) BiH 41.830 (5,24) € 23.128 (1,87) Hrvatska 50.927 (4,12) 30.377 (2,48) Češka 69.174 (5,65) 121.830 (2,90) Danska PLAĆE SUDACA U VEĆINI DEMOKRATSK­IH ZEMALJA BITAN SU ELEMENT NJIHOVE NEOVISNOST­I 207.700 (4,95) 41.250 (3) Estonija 53.040 (3,86) 44.864 (1,27) Francuska 119.376 ( 3,37) 47.469 (0,94) Njemačka 81.565 (1,62) U odnosu na BDP što se tiče izdvajanja za sudove, a plaće sudaca u tomu čine 80 posto tih sredstava, Hrvatska također s obzirom na broj stanovnika ne odskače izdvajanji­ma. Iako ima zemalja sa sličnim BDP-om i manjim izdvajanji­ma, ali i s više puta većim BDP-om, a sličnim izdvajanji­ma BDP-a po stanovniku. Recimo Irska ima više nego pet puta veći BDP u odnosu na hrvatskih 10.950 eura u 2016. godini, ali unatoč tomu po stanovniku na sudstvo izdvajaju 50 eura, a mi 53. Međutim, sam CEPEJ ističe da su ti podaci neusporedi­vi zbog različitih pravosudni­h sustava. Uzgred, jednako su neusporedi­ve plaće sudaca i pravnika u HNB-u i drugim bankama, ili korporacij­ama. 16.916 (1,61) Mađarska 37.958 (3,60) 114.711 (3,11) Irska 182.895 (4,95) 56.263 (1,91) Italija 186.637 (6,35) 28.987 (4,09) Rumunjska 58.695 (8,28) 14.923 (2,42) Srbija 34.870 (5,65) 33.377 (3,05) Slovačka 48.212 (4,41) 32.628 (1,72) Slovenija 63.660 (3,35) 50.529 (2,46) Prosjek* 96.102 (4,53) 34.538 (2,29) Medijan* 76.130 (4,27) 7318 (0,94) Minimum (Ukrajina) 9.514 (1,62) 155.547 (4,31) Maksimum (Škotska) 331.854 (8,28) •