De Standaard : 2019-01-19

Economie : 54 : E10

Economie

E10 DE STANDAARD ZATERDAG 19, ZONDAG 20 JANUARI 2019 “Ubi caritas et amor, Deus ibi est.” Mevrouw Charlotte BEVERNAGE-PAUWELYN echtgenote van Freddy BEVERNAGE Geboren te Ieper op 2 november 1948 en godvruchtig overleden te Leuven op 17 januari 2019. Wij treuren om het heengaan van de Heer Dit melden u met enorme droefheid: Arseen BOGHAERT Freddy BEVERNAGE, Nicolas en Alexandra GEÛENS-BEVERNAGE, Emma, Louise en Charline, Cédric en Caroline de KERCHOVE de DENTERGHEM-BEVERNAGE, Amélie, Charles, Thibault en Guillaume, Paul en Maggie BEVERNAGE-MULLIGAN, haar echtgenoot; geneesheer - anesthesist Met de mooiste, sportiefste en avontuurlijkste herinneringen nemen wij met spijt in het hart afscheid van Landegem 14 april 1928 - Anseroeul 8 januari 2019 Roselin Van de Putte Sr. weduwnaar van Liliane De Luycker echtgenoot van Sonja Verleyen haar kinderen en kleinkinderen; Armand en Kathleen ROUFFAERT-PAUWELYN, Marc en Sudjai PAUWELYN-SUTTHKUL, Willem en Anny DENYS-PAUWELYN, Johan en Carmen FLORIZOONE-PAUWELYN, Patrick en Caroline LEMMERLING-PAUWELYN, Stefaan en Marie-Anne CAMERLYNCK-PAUWELYN, Stanislas en Veerle PAUWELYN-COCKHEYT, Frederik en Sabine PAUWELYN-LECOÎNTRE, Dominique en Anne-Marie BEVERNAGE-LEMAHIEU, Wij zijn dankbaar dat we zolang met hem op weg mochten gaan. Oud Commando en oprichter "Coiffure Roselin" Geboren te Wetteren op 17 februari 1931 overleden te Serskamp op 11 januari 2019. Hij leeft verder in de herinneringen van Mevrouw Marie-Claire Evenepoel Rony en Sofie Braet-Boghaert Eveline en Jonas, Elisabeth, Lukas Hans en Kaatje Boghaert-Colen Wouter en Emma, Veerle, Roeland, Anneleen, Arnout Maarten en Ann Boghaert-Schoonacker Marieline en Pieter, Ruben, Gust Kristoffel en Leen Boghaert-Rubbrecht Johannes, Klara, Andreas Filip en Marie Neuville-Boghaert Marte, Pepijn, Isaak, Briek Sonja Verleyen zijn echtgenote Roselin Van de Putte Jr. Gwenny en Gerard Van de Putte - Demanet John en Greta Van de Putte - Lerno haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten; zijn kinderen De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden te Wezembeek-Oppem op in de Sint-Jozefkerk Julie en Jan Masson - Thiels Eline en Houari Masson, Soumia, Zakari Gaëtan en Alizée Masson Cherain, Camille Emile Van de Putte Manu Van de Putte zaterdag 26 januari 2019 om 10.30 uur. Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 10 uur. zijn klein- en achterkleinkinderen (Oppemlaan 149, 1970 Wezembeek-Oppem) het afscheid heeft in intieme kring plaats gehad rouwadres : Place d’Anseroeul 40 B, 7750 Mont de L’Enclus Met dank aan zijn huisarts Dr. Vanwalleghem en aan het voltallig personeel van woon- en zorgresidentie Den Anker U kan Charlotte een laatste groet brengen in het uitvaartcentrum Coorevits-Rosier, Brusselsesteenweg 560 te Overijse, op donderdag 24 januari 2019 van 18 uur tot 19 uur. De afscheidsplechtigheid had plaats in intieme kring Dit bericht geldt als enige kennisgeving. Rouwadressen DIT BERICHT GELDT ALS ENIGE KENNISGEVING. Gemslaan 63, 3090 Overijse Roselin Van de Putte, Heusdenbaan 10, 9090 Melle Email : [email protected] Uitvaartverzorging Coorevits-Rosier, tel. 02 688 27 95 Condoleren, www.coorevits-rosier.be Suzanne (†) Verloove, Harry (†) en Marie Thérèse Mahieu – Verloove, Gwenny Van de Putte, Perimino 14, 6830 Bouillon Email : [email protected] haar zussen en haar schoonbroer, Damien Mahieu, Rouwcentrum "Ter Meersen", Danny Brossé, Meerstraat, 170 9070 Destelbergen-Heusden - Tel.: 09/230.37.38 haar neef en metekind, Marc Fischer en zijn echtgenote Cristina Mariani en hun familie, Catherine Mys en haar familie, Het spijt ons u te moeten melden dat op 10 januari 2019 overleed. dhr Paul Janssens haar metekinderen, Eens te meer wist de kanker de strijd te winnen op het leven. Ingevolge zijn wens werd zijn lichaam reeds ter beschikking gesteld van de medische faculteit, Universiteit Antwerpen. Er is dus geen gelegenheid tot groeten. Evenmin zal er een uitvaartritueel plaatsvinden. De familie de familie Verloove – Van de Wattyne, danken dokter Guy Coucke, haar trouwe huisarts, Philippe Claeys, en Inès, Gaëlle en Olivier Claeys, melden u het overlijden van partner in crime the kids en melden u het overlijden van Mevrouw DR. LIEVE DE MEYER Francine VERLOOVE Dit bericht geldt als enige kennisgeving. Online condoleren kan via www.uitvaartcentrum.be Cardioloog Geboren te Stanleystad op 20 juli 1931 en overleden te Gent op 12 januari 2019. De plechtige uitvaartliturgie, gevolgd door de crematie en de bijzetting in de familiegrafkelder hebben in beperkte kring plaatsgevonden op vrijdag 18 januari 2019. UITVAARTCENTRUM.BE HEIREMANS I 03.236.50.70 Geboren in Turnhout op 2 oktober 1962 en overleden in Mechelen op 14 januari 2019. Volgens de wens van Lieve heeft de uitvaartplechtigheid plaatsgehad in besloten familiekring. Rouwadres: 8793 Sint-Eloois-Vijve, Posterijstraat 58 DIT BERICHT GELDT ALS ENIGE KENNISGEVING Wij nemen afscheid van Dit bericht geldt als enige kennisgeving. De heer Correspondentieadres: Boerenkrijgstraat 123, 2800 Mechelen Eric VAN DEN BERGHE PERDIEUS 015 20 30 40 UITVAARTEN MECHELEN R R levenspartner van mevrouw Solange Yans Notaris op rust wederzijdse troost en vrienden, kennissen op de hoogte brengen van de bezoektijden en het moment van de uitvaart. De uitvaartondernemer kan de nabestaanden helpen bij de keuze van een grafmonument of de verwijdering en bewaring van het monument bij concessies in volle grond. Gewoonlijk zorgt de uitvaartondernemer voor de organisatie van het volgende: Nuttige informatie Geboren te Gent op 3 maart 1939 en overleden in het AZ Maria Middelares te Gent op 16 januari 2019. Gesterkt door de gebeden van de H. Kerk. De uitvaartliturgie waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in de O.-L.-Vrouw Sint-Pieterskerk, Sint-Pietersplein te Gent Wat doet de uitvaartondernemer? De uitvaartondernemer is een deskundige wiens reputatie gebaseerd is op zijn menselijke en technische kwaliteiten. Zijn rol is van doorslaggevend belang binnen het rouwproces. Samen met de uitvaartondernemer bepaalt u wanneer het lichaam zal worden afgelegd en gekist en wanneer de uitvaart zal plaatsvinden. Op basis van de gekozen plechtigheid zal de uitvaartondernemer u een catalogus met kisten en toebehoren voorleggen. Hij stelt in naleving van zijn beroepsethiek een volledige offerte op in functie van het budget. Indien u dit wenst, zal het lichaam van de overledene in een rouwcentrum worden geplaatst. De uitvaartondernemer bespreekt ook de mogelijkheid van een necrologie, bloemen en gedenkkaartjes met u. Nadat alles is afgerond, hoeft door de nabestaanden normaliter niets meer te worden georganiseerd. Zij kunnen zich wijden aan op dinsdag 22 januari 2019 om 11 uur. • de gemeenteadministratie • de religieuze plechtigheid • het opstellen van het overlijdensbericht • de plaatsing van rouwadvertenties in de kranten • de begraafplaats of het crematorium • de maker van het eventuele grafmonument • de traiteur of de organisatie van de receptie na de uitvaart • andere diensten die van de ene uitvaartondernemer tot de De bijzetting in de familiegrafkelder op de begraafplaats te Evergem zal plaatsvinden in beperkte familiekring. Gelegenheid tot rouwgroet vanaf 10.40 uur in de kerk. Vrienden en kennissen die geen rouwbericht hebben ontvangen, gelieve dit als dusdanig te beschouwen. Rouwadres: Uitvaartcenter De Piramide, t.a.v. mevr. Van Den Berghe, Hoeksken 17 te 9940 Evergem andere verschillen Bron: www.funebra.be Uitvaartcenter De Piramide - Pisman, Groot Evergem 09.227.82.72 www.uitvaartcenterdepiramide.be

© PressReader. All rights reserved.