El Diario de Chihuahua : 2019-06-18

GENTE : 40 : 8D

GENTE

GENTE 8D EL DIARIO DE CHIHUAHUA / Martes 18 de junio de 2019, Chihuahua, Chih. hoy en el cine de Chihuahua IMPARABLES: EL SHOW LOCO FIN DE SEMANA JOHN WICK 3 PARABELLUM CORGI: UN PERRO REAL MIRADOR B ESP 7:00 9:20 PM B15 ESP 12:25 2:50 5:20 7:40 9:45 PM C ESP 5:35 PM A ESP 1:50 3:25 PM JOHN WICK 3 PARABELLUM POKÉMON: DETECTIVE PIKACHU MA SOLTERAS HOMBRES DE NEGRO: MIB INTERNACIO­NAL C SUB 2:30 8:10 PM B15 ESP 11:00 PM VIP FASHION MALL B ESP 2:15 3:00 5:30 8:00 10:00 PM FUENTES MARES LA VIUDA SOLTERAS A ESP 4:10 PM ALADDIN SOLTERAS B15 SUB 12:45 AM 3:00 5:30 7:45 10:00 PM B ESP 1:30 PM ALADDÍN A ESP 2:50 4:10 5:40 7:05 8:30 9:45 PM ING 3:15 PM B ESP 12:00 1:00 2:20 4:45 5:45 7:15 8:00 9:50 10:20 PM 3D ESP 1:30 3:55 6:30 9:00 PM ING 3:20 8:30 PM HOMBRES DE NEGRO: MIB INTERNACIO­NAL SOLTERAS X-MEN DARK PHOENIX B ESP 1:50 4:15 6:30 9:10 PM A SUB 4:00 9:30 PM UGLY DOLLS: EXTRAORDIN­ARIAMENTE FEOS B ESP 5:45 10:45 PM B ESP 12:45 2:00 3:15 4:30 5:45 7:00 8:15 9:35 10:50 PM RED DE LIBERTAD GODZILLA II: EL REY DE LOS MONSTRUOS B ESP 11:00 AM 12:45 1:20 3:05 3:45 5:25 6:05 7:45 8:30 PM X-MEN DARK PHOENIX S/C ESP 5:00 7:30 PM B SUB 12:45 3:15 4:45 7:15 8:15 9:45 PM LA VIUDA B SUB 12:30 3:30 PM ALADDIN PASEO CENTRAL AA ESP 1:05 PM HOMBRES DE NEGRO INTERNACIO­NAL B15 ESP 5:50 8:15 PM ING 10:30 PM A ESP 11:15 AM 1:50 4:20 5:40 6:55 9:25 PM HOMBRES DE NEGRO INTERNACIO­NAL VALLARTA X-MEN DARK PHOENIX LA VIUDA CORGI: UN PERRO REAL B ESP 2:10 3:15 4:40 7:10 8:15 9:40 PM SUB 5:45 10:45 PM GODZILLA II: EL REY DE LOS MONSTRUOS B SUB 12:00 2:35 5:10 7:50 10:30 PM B15 ESP 12:15 5:00 7:25 PM ING 2:35 9:30 PM A ESP 11:20 AM 1:10 PM HOMBRES DE NEGRO INTERNACIO­NAL B SUB 11:10 AM 12:00 1:00 1:40 2:30 3:35 4:20 5:10 6:25 7:10 7:45 9:10 10:00 10:30 PM 3D SUB 2:55 5:30 PM LA VIUDA SOLTERAS B ESP 6:00 PM B15 SUB 11:30 AM 2:00 4:40 7:20 10:00 PM B ESP 11:45 AM 2:10 4:30 6:40 8:50 PM SENDERO B ESP 12:00 1:25 2:00 2:30 3:55 4:30 5:00 6:25 7:00 7:30 9:00 9:30 10:00 PM SUB 12:30 3:00 5:30 8:00 10:30 PM 3D SUB 1:10 PM 3D ESP 8:45 PM JUON 2: LA MALDICIÓN FINAL SOLTERAS CORGI: UN PERRO REAL X-MEN: DARK PHOENIX JAP 10:15 PM B ESP 6:20 8:40 11:00 PM B ESP 12:15 2:35 3:15 4:55 7:15 9:35 PM ALADDÍN ALADDÍN X-MEN DARK PHOENIX A ESP 11:50 AM GODZILLA II: EL REY DE LOS MONSTRUOS A ESP 12:15 1:55 3:05 4:40 6:00 7:30 8:50 10:15 PM A SUB 11:50 AM 2:40 5:30 8:30 PM ESP 12:30 3:10 6:00 9:00 PM JUVENTUD X-MEN: DARK PHOENIX B SUB 1:20 6:50 PM B ESP 8:15 PM ALADDÍN AVENGERS: ENDGAME CORGI: UN PERRO REAL HOMBRES DE NEGRO: MIB INTERNACIO­NAL FASHION MALL B ESP 12:30 2:50 3:35 5:15 6:00 7:45 10:00 PM JUON 2: LA MALDICIÓNF­INAL A ESP 12:45 1:40 3:30 4:20 6:35 7:20 9:20 10:20 PM B ESP 6:30 PM A ESP 11:00 AM 12:55 PM JAP 10:10 PM CORGI: UN PERRO REAL GODZILLA II: EL REY DE LOS MONSTRUOS ALADDÍN SOLTERAS B ESP 5:00 6:30 7:30 9:00 10:00 PM AVENGERS: ENDGAME A ESP 11:55 AM 1:55 PM X-MEN: DARK PHOENIX A ESP 12:15 1:00 3:15 3:45 6:00 6:35 8:40 9:20 PM B ESP 12:40 1:45 3:05 4:15 5:30 6:45 9:15 PM HOLLYWOOD GODZILLA II: EL REY DE LOS MONSTRUOS B ESP 12:20 PM B SUB 4:25 9:50 PM CORGI: UN PERRO REAL B ESP 5:30 8:00 PM GODZILLA II: EL REY DE LOS MONSTRUOS LA VIUDA ALADDIN GODZILLA II: EL REY DE LOS MONSTRUOS A ESP 11:45 AM 2:15 PM HOMBRES DE NEGRO: MIB INTERNACIO­NAL B ESP 3:55 6:45 9:40 PM B15 SUB 11:10 AM 1:25 3:40 6:10 8:40 PM GODZILLA II: EL REY DE LOS MONSTRUOS A ESP 6:00 8:30 PM HOMBRES DE NEGRO INTERNACIO­NAL ROCKETMAN B ESP 1:15 4:00 6:55 PM SUB 10:10 PM SOLTERAS B ESP 1:00 1:25 3:40 3:50 6:20 6:30 8:50 9:00 9:20 PM ING 2:00 4:30 7:00 9:30 PM 3D ESP 2:25 4:50 7:20 PM 3D ING 9:50 PM B15 SUB 8:10 PM B ESP 7:00 PM B ESP 11:40 AM SUB 5:20 11:00 PM B ESP 12:50 8:15 PM IMPARABLES: EL SHOW SOLTERAS B ESP 12:25 1:15 2:05 2:55 3:45 4:35 5:25 6:20 7:10 8:00 9:00 9:50 10:40 PM SUB 12:30 3:00 8:25 PM GODZILLA II: EL REY DE LOS MONSTRUOS B ESP 3:50 6:20 PM B ESP 12:00 2:10 7:25 PM HOMBRES DE NEGRO INTERNACIO­NAL ALADDIN JOHN WICK 3 PARABELLUM X-MEN DARK PHOENIX B ESP 9:30 PM B ESP 3:45 4:30 6:15 7:00 9:40 PM IMPARABLES: EL SHOW C ESP 6:45 9:50 PM B SUB 11:00 11:30 AM 1:30 2:00 4:00 4:40 6:50 7:20 9:30 10:00 PM JUON 2: LA MALDICIÓN FINAL B SUB 11:00 AM 12:00 12:30 1:30 2:30 3:00 4:00 5:00 5:30 7:30 8:00 10:00 10:30 PM SUB 11:30 AM 2:00 4:30 7:00 9:30 PM X-MEN: DARK PHOENIX LA VIUDA B ESP 4:00 10:05 PM JAP 10:20 PM B ESP 1:40 2:35 4:20 5:10 6:50 7:50 9:15 PM B15 ESP 12:55 3:25 PM SUB 6:10 8:30 10:40 PM

© PressReader. All rights reserved.