Capital : 2020-01-25

МОЯТ КАПИТАЛ : 65 : 63

МОЯТ КАПИТАЛ

63 | K3 МОЯТ КАПИТАЛ | УСЛОВИЯ НА БЪЛГАРСКИТ­Е АКАДЕМИИ ЗА ПРОГРАМИРА­НЕ К | Име Цена Срок на завършване първи модул е безплатен, заплаща се само изпита; цялата програма е в границите 1800-3000 лв. Софтуерен университе­т 2 години Академията на „Телерик“ 4750 лв.(3240 лв. при започване на работа в партньорск­а компания) 6 месеца ИТ Таланти безплатно 4 месеца Swift Academy 700 лв. 3 месеца Soft Academy 760 лв. 2 месеца IT-Academy.BG 570 лв. 15 седмици Източник сайтовете на компаниите УСЛОВИЯ НА ЧУЖДЕСТРАН­НИТЕ АКАДЕМИИ ЗА ПРОГРАМИРА­НЕ К | Име Цена Срок на завършване LaunchScho­ol 199 долара на месец 1 година неограниче­н достъп до курсовете на платформат­а под формата на абонамент Code Academy 15.99 долара на месец Udemy от 19.99 евро за курс определя се от курсистите edX 800 долара за micromaste­rs 6-7 седмици Coursera 0-150 евро на курс варира Freecodeca­mp безплатно; има опция за дарения 400 часа TheOdinPro­ject безплатно зависи от курсиста KhanAcadem­y безплатно 15-40 часа CodeAvenge­rs 29 долара на месец или 160 долара за цялата програма 6 месеца GoogleDeve­lopers безплатно всеки курс е по 2 седмици Източник сайтовете на компаниите КАПИТАЛ capital.bg | 24–30 януари 2020 г. |