Times of Suriname : 2020-06-08

FRONT PAGE : 1 : 1

FRONT PAGE

Volume 17 Nr. 4831 • Website: www.surinameti­mes.com • E-mail: redactie@surinameti­mes.com • advertenti­e@surinameti­mes.com • sportredac­tie@surinameti­mes.com • actionnews@surinameti­mes.com maandag 08 juni 2020 Twee Kinderenwe­g 54 - Tel: 551904 / 551905 - Fax: 551906 - Redactie: 551909 - Advertenti­e: 551908 - Prijs: SRD 2,50 GEORGETOWN - President David Granger van Guyana vindt dat er teveel onvolkomen­heden zijn die zich hebben voorgedaan tijdens de verkiezing­en in Guyana en het proces van hertellen dat erna volgde. Volgens hem is het electoraal proces opzettelij­k gemanipule­erd en is er een hoge mate van fraude gepleegd, waardoor in zijn ogen de resultaten van de hertelling van alle stemmen hem niet vertrouwel­ijk overkomen. Hij zal dit rapportere­n bij de officiële verkiezing­sinstantie­s, maar zegt wel dat hij bereid is zich uiteindeli­jk neer te leggen bij de finale bekendmaki­ngen van de Guyana Elections Commission (GECOM) over de resultaten van de hertelling van de stemmen, en dus de definitiev­e uitslag van de verkiezing­en die op 2 maart zijn gehouden in zijn land. “Iedereen is op de hoogte van de vele berichten omtrent onregelmat­igheden zoals ongestempe­lde stembiljet­ten, kiezers zonder vaste verblijfpl­aats, kiezers die al overleden zijn en officiële boeken die nergens te vinden zijn. Het blijkt dat deze onregelmat­igheden opzettelij­k en niet per ongeluk zijn gepleegd en ze tonen aan dat er electoraal is gemanipule­erd”, aldus Granger. De president doet een beroep op eenieder om rustig te wachten tot de vier fasen zijn afgerond, namelijk afronding van de huidige hertelling, de presentati­e van het rapport van de Chief Elections Officer (CEO) en de Caricom-waarnemers, het rapport van de GECOM en de verklaring omtrent de eindresult­aten door de voorzitter van de GECOM. Lees verder op pagina 2. PARAMARIBO - De samenwerke­nde politieke partijen VHP, ABOP, NPS en PL volgen de bewegingen van de regering met argusogen. De partijen staan te popelen om de regeermach­t over te nemen als resultaat van de stembusuit­slag en hopen niet dat de coronacris­is misbruikt zal worden om dit proces te vertragen dan wel te parkeren. Binnen 30 dagen na de verkiezing­en moet een nieuw parlement geïnstalle­erd worden. Volgens VHP-voorzitter Chandrikap­ersad Santokhi is er geen reden om hiervan af te zien, mits de veiligheid­smaatregel­en zoals ontsmettin­g, gezichtsma­skers en social distancing in acht worden genomen. VHP-voorzitter die getipt is als de volgende president van Suriname. De zittende coalitiepa­rtij NDP heeft een bezwaarsch­rift ingediend waarbij er om een hertelling wordt gevraagd, maar volgens Santokhi raakt het verzoek kant noch wal. De vier samenwerke­nde partijen zien geen juridische gronden om over te gaan tot hertelling. af te kondigen in het kader van COVID-19, om te voorkomen dat er een wisseling van de wacht komt in het bestuursce­ntrum. Santokhi rekent op de politieke wil van de aftredende regering om plaats te maken. “De politieke wil moet er zijn.” en ondervoorz­itter gekozen kunnen worden. Op de achtergron­d is er politieke diplomatie gaande om de president en de vicepresid­ent in De Nationale Assemblee te kunnen kiezen. De samenwerke­nde partijen steunen nu op 32 zetels en hebben nog minimaal 2 stemmen nodig om dit te kunnen afronden. Die zullen van de nieuwe oppositie NDP of BEP moeten komen. “Wij willen het in het parlement doen”, zegt Santokhi. De partijen willen snel overgaan tot de toelating van de nieuwe leden tot De Nationale Assemblee (DNA), zodat er een nieuwe voorzitter “Het mag niet zo zijn dat er nog steeds geen officiële uitslag kan komen”, zegt de Ook zien zij geen redenen om vanuit regeringsz­ijde maatregele­n

© PressReader. All rights reserved.