Vecernji list - Hrvatska : 2019-06-13

Panorama : 33 : 33

Panorama

Panorama 33 VEČERNJI LIST četvrtak, 13. lipnja 2019. VEČERNJAKO­V KVIZ Što znate o Jadranskom moru? KOLIKO JE METARA IMAO NAJVIŠI VAL NA JADRANU? 1. Jadransko more ogranak je Sredozemno­g mora koje odvaja Apeninski od Balkanskog poluotoka te Apenine od Dinarskog gorja. Znate li koliko je dugačko? a) 890 kilometara b) 870 kilometara c) 850 kilometara 2. A kolika mu je prosječna dubina? a) 173 metra b) 123 metra c) 93 metra 8. Krk i Cres najveći su otoci u Jadranskom moru, svaki od njih ima površinu od 405,78 četvornih kilometara. No, koji je naš otok najrazvede­niji? 3. Ime Jadranskog mora postoji još od antičkih vremena. Na latinskom je glasilo Mare Hadriaticu­m. No, tko ga je nazvao Sinje more? a) Antun Gustav Matoš b) Petar Hektorović c) Pavao Ritter Vitezović a) Rab b) Pag c) Korčula 4. 9. Jadransko more završava Otrantskim vratima, koja su granica između Jadranskog i Jonskog mora. Koliko su ona široka? Valovi se javljaju uglavnom kao posljedica vjetra, s prosječnim visinama između 0,5 i 1,5 metara. Ne mogu se ti valovi usporediti s tropskima, na kojima možemo „jahati“na daskama. No, koliko je bio visok najviši val dosad zabilježen na Jadranu? a) 45 kilometara b) 67 kilometara c) 75 kilometara 5. Jadran plijeni svojim ljepotama, među kojima je izuzetno važna prozirnost mora, a spada u relativno topla mora. To znači da mu ni zimi temperatur­a ne pada ispod koliko Celzijevih stupnjeva? a) 10,8 metara b) 7,5 metara c) 5,9 metara 10. Jedan od najposebni­jih ukrasa Jadranskog mora njegovi su koralji. Znate li što u prijevodu znači latinski naziv za koralje – Anthozoa? a) 5 b) 9 c) 11 a) cvijet kamena b) cvjetajuća životinja c) cvijet dubina 6. Slanost Jadranskog mora, koja se računa prema količini soli otopljenoj u jednom kilogramu vode, je velika. Znate li koliko iznosi? 11. Za razliku od Hrvatske koja ima 1246 otoka, znate li koliko ih ima Albanija? a) 38,30 promila b) 34,60 promila c) 31,20 promila a) 1 b) 5 c) 9 7. Piranski zaljev ili Savudrijsk­a vala uzrok je graničnog spora između Slovenije i Hrvatske. Znate li kolika je površina tog zaljeva? Pripremila: Bojana Radović a) 34 četvorna kilometra b) 23 četvorna kilometra c) 19 četvornih kilometara •

© PressReader. All rights reserved.