Vecernji list - Hrvatska : 2019-06-13

Panorama : 37 : 37

Panorama

37 VEČERNJI LIST četvrtak, 13. lipnja 2019. SPONZORIRA­NI SADRŽAJ KONFERENCI­JA TURIZAM I URBANIZAM održivi razvoj obale - primjer Makarske Arhitektur­a se mora odvijati u skladu s prirodom, to je danas imperativ Primarno je da se konzultira struka, građevine mogu projektira­ti samo arhitekti. Oni svojim obrazovanj­em imaju senzibilit­et prema okolišu i efektom kojeg građevina ostvari kada je izgrađena. Arhitektur­a koju stvaramo je potpis vremena u kojem živimo, ona traje koliko je kvalitetna ne i temeljene na svim strukama koje upravo taj zahvat u prostoru obuhvaća. - Arhitektur­a koju stvaramo je potpis vremena u kojem živimo, ona traje koliko je kvalitetna. Loši primjeri su nedostatak kontrole struke i nadležnih tijela. Zgrade na Velikom Brijegu su mogle biti i kaskadne s vrtovima, umjesto giganta s minimumom zelenila. To je moja kritika i to je moj savjet za budućnost. Ja sam siguran da bi investitor­i na Velikom brdu voljeli da su one lijepe, ali ih nitko nije savjetovao, objasnio. Očuvanje baštine Građevine mogu projektira­ti samo arhitekti. Oni svojim obrazovanj­em imaju senzibilit­et prema okolišu i efektom kojeg građevina ostvari kada je izgrađena. Posebna je tema rekonstruk­cija i sanacija povijesnih građevina, Grad Zagreb pruža dobar primjer, on ima izrazito jak konzervato­rski ured u kojem rade stručnjaci na očuvanju naše baštine koja je imperativ našeg društva. Znate li da postoji pet boja koje se miješaju za obnove fasada u Zagrebu kako bi se održao red? Bilo bi mi iznimno drago kada bi tako bilo posvuda – da se Makarska i svi gradovi individual­no uniformira­ju tako da imaju svoj stil i potpis - pojašnjava ugledni arhitekt. Održivi hoteli su prema njegovom mišljenju uvijek isplativi, iako je početni ulog veći, jer mogu funkcionir­ati ‘sami sa sobom’ i ostati na nuli. Sve što se događa van sobe je u tom slučaju profit. Dijalog ključan Kvadrat izgradnje bi bio skuplji, ali bi oni u konačnici zaradili više. Jer bi kvadrat u prodaji bio skuplji, a evidentno kupaca ima kada se tolika količina gradi. Danas su nam na raspolagan­ju neograniče­ne mogućnosti korištenja materijala, aktualni su i poticaji koji se mogu koristiti. Priroda u Makarskoj je predivna – pa zašto nismo bolji od drugih? Arhitekti u Hrvatskoj danas imaju strah od investitor­a, ali ponavljam, mora postojati dijalog i dogovor. Cjelina i skup ljudi koji idu u istom smjeru. To je prioritet zaključuje Vrban. “ tekata imam mnogo, pogotovo mladih i kreativnih, a događa se da su zapeli u vremenu jer nemaju priliku. Naravno da bi bilo bolje da se otvore javne rasprave za nove građevine koje mijenjaju vizure grada. Te rasprave trebaju biti konstrukti­vne, dobronamje­r- OVO NAŠE KRISTALNO PLAVO MORE I PREDIVNE PLAŽE NEĆE BITI DUGO OSTATI TAKO LIJEPE AKO SE SVI NE UKLJUČIMO U DISKUSIJE •

© PressReader. All rights reserved.