Delo (Slovenia) : 2020-10-17

GOSPODARST­VO : 17 : 17

GOSPODARST­VO

GOSPODARST­VO 17 sobota, 17. oktobra 2020 gospodarst­vo@delo.si Nobeno delo se ne naredi samo od sebe Družbeno odgovoren delodajale­c poskrbi za izobraževa­nje zaposlenih. družbeno odgovorno. Dušan Nađ, strokovnja­k za kakovost, Pomgrad, d.d. na družbeno Zato je pomembno, da tudi v zahtevnih časih ne pozabimo odgovornos­t do zaposlenih. Tudi vaše podjetje lahko prejme certikat Družbeno odgovoren delodajale­c. 100 prijavitel­jev brezplačna. Za certiikata je letos pridobitev C Ekvilib Inštitut, Medvedova 28, 1000 Ljubljana. Družbeno odgovoren delodajale­c certiikatd­od.si Obiščite na razpis. in se prijavite PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW