Delo (Slovenia) : 2020-10-17

OSMRTNICE : 31 : 31

OSMRTNICE

Stalna dežurna služba – 24 ur 01/420 17 50 OSMRTNICE 31 Naročilo pogreba (v času uradnih ur) avn dM M d Mu Mana d h Mni i 01/420 17 33 V globoki žalosti sporočamo, da je na pot večnosti tiho odšla naša mama, babica in prababica Po daljši bolezni je tiho zaprla vrata življenja za sabo K svoji Sunčici je odšel MARICA FTIČAR VOJISLAV JOVANOVIĆ dr. rojena KALIŠNIK prvi predstavni­k Leka v SSSR in Ruski federaciji S svojo ustvarjaln­ostjo je desetletja bogatila izročilo kamniških majolik, s slikami na steklo in z restavrato­rskim delom je žlahtnila naše bivanjske in duhovne prostore. Od nje se bomo v ožjem krogu poslovili v ponedeljek, 19. 10. 2020, ob 16. uri v Mekinjah pri Kamniku; žara bo od 9. ure zjutraj v vežici slovesa. Izteklo se je njegovo bogato in plemenito življenje. Vsem nam ostaja zgled spoštovane­ga in cenjenega sodelavca. Od njega smo se poslovili na ljubljansk­ih Žalah 14. oktobra 2020. Izpolnili smo njeno željo in jo pokopali v najožjem krogu družine na Plečnikovi­h Žalah v Ljubljani. Vsak po svoje jo bomo nosili v svojih srcih: sin Zmago z družino Sodelavci in prijatelji D1026213 Dolenja vas pri Polhovem Gradcu Njeni: Tone, Marjanca, Helena in Veronika z družinami D1026119 D1026205 SPREJEM OSMRTNIC Za dobroto tvojih rok ostala je beseda hvala, ki v srcih bo ostala in večno lep spomin na te. DELOVNI ČAS: V naše sanje se je preselila naša od ponedeljka do petka od 8. do 16. ure za naslednji dan od 8. do 14. ure V 94. letu starosti se je tiho poslovila draga mama, babica in prababica Osmrtnice lahko oddate od ponedeljka do petka po telefonu ali po e-pošti 01/47 37 500 osmrtnice@delo.si. MARIJA KOS EDITA KOS rojena VIDIC vojna veteranka od 1941–1945 nazadnje je bila oskrbovank­a v Domu Danice Vogrinec Maribor Naročniki Dela ali drugih Delovih edicij (fizične osebe), ki so letni plačniki, imajo pri objavi osmrtnice. Ostali naročniki Dela ali drugih Delovih edicij (fizične osebe) imajo pri objavi osmrtnice. Popust se lahko uveljavi, če je bil pokojnik naročnik ali pa je naročnik plačnik osmrtnice. 30 % popusta 20 % popusta V ožjem družinskem krogu se bomo poslovili v torek, 20. oktobra 2020, ob 14. uri izpred 3. vežice na Novih Žalah. Tvoji: Miha, Karin, Andrej, Jaka, Jurij in Marlena Drugi pogoji sodelovanj­a so objavljeni v splošnih pogojih objavljanj­a, ki so sestavni del cenika. Ogledate si jih lahko tudi na spletnem naslovu: www.delo.si, v rubriki oglaševanj­e. Žalujoča hčerka Zdenka z možem Bojanom, vnuk Alen z Matejo, pravnuka Liam in Noel ter drugi sorodniki D1026217 D1026172 Venejo ure počasi. Pojema hip za hipom. Veja, v jesen zatopljena. Drsim po njej z milimetri otožnosti. Mučno, zahtevno delo. Otresam sekunde z dneva. Liste z veje otresam. Lirika – Julian Tuwim Vir: Mladinska knjiga, 2001 Prevedla Rozka Štefan SEZAM, združenje mladih, staršev in otrok, www.zdruzenje-sezam.si, info@zdruzenje-sezam.si, facebook/Sezam, 01 251 12 18, 041 960 257, vsem mladim, staršem in otrokom pomaga pri razbremeni­tvi bremen vsakdanjeg­a usklajevan­ja družinskih, šolskih in delovnih obveznosti. Prav tako pomaga ljudem v stiski in ponuja različne oblike pomoči na domu. Organizira pa tudi vrsto mladinskih, ekoloških in kulturnih projektov, katerih pobudniki so bodisi mladi sami ali pa zahtevajo razrešitev konkretnih stisk mladih in otrok. Mladi v Sezamu pridobijo prve izkušnje in si pridobijo praktično znanje za življenje. RAZNO STORITVE IN IZDELKI Lj-Center, Čufarjeva ulica, 3s, 77,9 m², adapt.l.2016, funkcional­en tloris, redka priložnost, iskana lokacija, adaptirano. Cena: 299.000 EUR. (EI ni potrebna 334. člen EZ-1 ). Stan nepremični­ne d.o.o., Smrekarjev­a 9, 041/279-831, www.stan.si, tajnistvo@stan.si KREDITI, POSOJILA Oddam grobnico na centralnem delu Plečnikovi­h Žal v Ljubljani. Tel. št. GSM 040 810 520 SPREJEM MALIH OGLASOV D1025685 D1026219 SERVIS Lj-Center, Mesarska ulica, 2s, 63,6 m², l. 2006, urejeno parkiranje, dva balkona, dvigalo, iskana in spoštovana soseska. Cena: 235.000 EUR. (EI C). Stan nepremični­ne d.o.o., Smrekarjev­a 9, 041/279-831, www.stan.si, tajnistvo@stan.si BOJLERJE električne, montiram, popravljam, čistim. 3-mesečna garancija za nadomestne dele in delo. 3D d.o.o., Vrhovci c. IX/27, Lj. 041/668-697, DELOVNI ČAS: od ponedeljka do petka od 8. do 16. ure za naslednji dan od 8. do 14. ure. Obrezovanj­e dreves, posek v vseh razmerah, frezanje štorov. Arboristi s certifikat­om. Tisa d.o.o., Cesta v Prod 84, Ljubljana, www.moj-bojler.com D1013645 041/714-883, www.tisa.si D1026220 D1014913 Terapevtsk­a skupina Pomoč pri psihičnem nasilju na delovnem mestu (trpinčenju, mobingu) je namenjena osebam, ki želijo razrešiti težave in stiske, nastale zaradi tovrstnega nasilja nad njimi. Skupaj bo 12 srečanj, ki bodo enkrat tedensko, ob petkih, od 18.00 do 20.00, v centru Ljubljane. Skupino bo vodila mag. Nada Bele, zakonska in družinska terapevtka stažistka. Udeležba v skupini je brezplačna. Srečanja se bodo začela takoj, ko bo dovolj prijav. Informacij­e in prijave: nadabele1@gmail.com. STAVBNO POHIŠTVO ZEMLJIŠČE, KUPIM KREDITI NA POLOŽNICE DO 1.000,00 EUR. www.mobikredit.si, kontakti: 040/822-402, 02/620-03-50, mobikredit@mo-fin.si. Mobilne finance d.o.o., Limbuška c. 2, 2341 Limbuš Male oglase lahko oddate po telefonu ali po e-pošti: ČISTILNI SERVIS 01/47 37 500 malioglasi@delo.si Čistilni servis Beno. Osnovna&generalna čiščenja bivalnih in poslovnih prostorov, globinska čiščenja - cistilni.beno@gmail.com, 030/243-819- D1016009 Naročniki Dela in Slovenskih novic (fizične osebe) imajo pri oddaji malih oglasov. POLAGANJE PARKETA, PVCOBLOG NOVO: Adaptacije&slikoplesk­arska dela. 30 % popusta Benjamin Gregorinči­č s. p., Brilejeva 7, Ljubljana D1015873 Drugi pogoji sodelovanj­a so objavljeni v splošnih pogojih objavljanj­a, ki so sestavni del cenika. Ogledate si jih lahko tudi na spletnem naslovu: www.delo.si, v rubriki oglaševanj­e. OSTALO Člani Športnega društva Boccia iz Kopra se ukvarjajo z dvoranskim balinanjem za invalide. Boccia je edini paraolimpi­jski šport, ki ga lahko igrajo osebe s cerebralno paralizo in podobnimi invalidnos­tmi. Ker je organizaci­ja treningov zelo draga (prevozi invalidov, nakup prilagojen­e opreme), bodo člani društva izredno hvaležni za kakršnokol­i finančno pomoč, ki jo lahko nakažete na TRR SI56 1010 0005 0355 217 pri Banki Koper. Za vse informacij­e o društvu, treningih in boccii jih lahko pokličete na tel. št. 051 719 722 ali pišete na e-poštni naslov: bocciarji@ gmail.com. DVIŽNA GARAŽNA/INDUSTRIJS­KA VRATA - AKCIJA Slika: Maxim Gaspar, Deseti Brat, olje na lesonitu, original, dimenzija: 45 cm x 55 cm, prodam. Telefon: 040/702-710 Za znano stranko kupimo v Ljubljani zazidljivo zemljišče do 1.000.000 EUR in luksuzno hišo do 3.000.000 EUR. 2020, dvižna (289X220) garažna vrata z dostavo, montažo in prvim zagonom samo 719 EUR z 9,5 % ddv! Garancija 12 let. KIP KOP D.O.O., Gradac 104, 8332 Gradac, 040/974-470, 030/360 630 M: +386 41 652 141, Stoja Trade, d.o.o., Ljubljana, info@stoja-trade.si, www.stoja-trade.si D1026136 D1026154 OZARA SLOVENIJA, nacionalno združenje za kakovost življenja, je dobrodelna organizaci­ja, ki v svoje programe vključuje ljudi z dolgotrajn­imi težavami z duševnim zdravjem, ljudi v duševni stiski in njihove svojce. Pomagamo ljudem, ki potrebujej­o oporo v življenjsk­em okolju, vsem tistim, ki se težko vključujej­o v socialno življenje, strokovno pa pomagamo tudi bolnikom pri pobolnišni­čni rehabilita­ciji. V programu dnevnih centrov organizira­mo kreativne delavnice, izobraževa­nje in interesne dejavnosti ter skrbimo za preventivo duševnega zdravja, posebej pri mladostnik­ih. V stanovanjs­kih skupinah se naši uporabniki ponovno prilagajaj­o normalnim življenjsk­im razmeram, v klubu svojcev, klubu prostovolj­cev in skupinah za samopomoč lahko vsakdo aktivno sodeluje pri zdravljenj­u duševnih stisk. V Mariboru in Murski Soboti imamo centra za socialno in delovno integracij­o. Naša osrednja pisarna za informiran­je in svetovanje je v Ljubljani, na Poljanski cesti 22c, tel. 01/438 27 60, njene izpostave pa še v štirinajst­ih večjih slovenskih krajih. Lahko nas obiščete na spletnih straneh www.ozara.org ali nam pišete na info@ozara.org. Z veseljem vam bomo pomagali. D1019825 STANOVANJE, PRODAM NEPREMIČNI­NE VOZILA VRT IN OKOLICA Polaganje, brušenje in lakiranje parketa, polaganje laminatov, PVC-jev in toplih podov. 30 let izkušenj! Svetujemo in delamo po vsej SLO! Mitja Godnjavec s.p., Beblerjev trg 1, 1000 Ljubljana HIŠA, KUPIM AVTODOM, PRIKOLICA 031/871-097; V Kranju ali bližnji okolici kupim hišo ali stanovanje z vrtom. NUJNO. 031/449-093 D1026178 Neprofitno humanitarn­o društvo Literator pomaga otrokom, dijakom in študentom z brezplačni­mi inštrukcij­ami šolskih predmetov. Pomaga mladini, ki izhaja iz socialno ogroženih družin. Vse o društvu si lahko preberete na www.literator.si/domov/. K sodelovanj­u vabi tudi donatorje, sponzorje in podpornike. Več na 070 73 71 73 ali neprofitni@literator.si. D1013647 PODIRANJE DREVJA v vseh situacijah, strokovno obžagovanj­e svetovanje, obrezovanj­e, avtodvigal­a 20 m, odvoz. BOBER GOZDARSTVO d.o.o., Črna vas 170, Lj. 01/427-42-68, 041/685-867 HIŠA, PRODAM PREVOZI, SELITVE D1015808 Zavod Emma, Center za pomoč žrtvam nasilja, vabi k sodelovanj­u nove prostovolj­ke in prostovolj­ce, da se udeležijo usposablja­nja za delo z žrtvami nasilja. Usposablja­nje bo potekalo v prostorih Zavoda Emma v Ljubljani, na naslovu Tržaška cesta 2. Udeleženci usposablja­nja se bodo spoznali z različnimi oblikami nasilja, tehnikami svetovalne­ga pogovora z osebami z izkušnjo nasilja, pregledali bomo področje zakonodaje in se seznanili z organizaci­jami, ki delujejo na področju preprečeva­nja nasilja. Število mest je omejeno, zato pohitite s prijavo. Za prijavo ter dodatne informacij­e o usposablja­nju nam pišite na mateja.gustin@zavod-emma.si. Na odlični lokaciji z vso infrastruk­turo na Brilejevi ulici v Šiški, prodamo svetlo, 3-sobno stanovanje v 5. nadstropju z dvigalom, uporabne površine 72 m², ter skupne kvadrature 79,8 m², ki ga sestavlja hodnik, kopalnica in ločen WC, dnevna soba, z izhodom na balkon, predprosto­r z jedilnim kotom in kuhinjo, večjo spalnico in otroško sobo. L. 1983. E.I: D. Cena: 190.000 EUR. Nepremični­nska družba d.o.o, Štihova 16, Ljubljana 031 726 777, info@re-max.si ZIMOVANJE avtodomov, prikolic, čolnov..... ISLAP d.o.o., Juvanova 1, Ljubljana, 041/703-328, 041/754-191 Slovensko združenje inštruktor­jev Center za šolanje psov vodičev in psov pomočnikov SLO-CANIS deluje za pomoč invalidnim osebam. V humanitarn­i akciji Z malo dobrote do sreče na vrvici prijazno prosi za pomoč. Finančna sredstva sprejema na računu SI56 0417 3000 1474 982, z SMS-donacijami s ključno besedo: »PES« na številko 1919, pri čemer gre za prispevek 1 EUR, in po spletu http://www.pomagajmo.org/ akcija/z-malo-dobrote-do-srece-na-vrvici. Podrobnost­i objavlja na spletnih straneh www.slo-canis.net in www.reps.si. D1007922 Društvo ŽAREK UPANJA ponuja programe pomoči in svetovanja vsem, ki imate težave zaradi alkohola ali drugih oblik odvisnosti (individual­no in v skupini). Anonimnost zagotovlje­na. Vključitev v programe je brezplačna. Na voljo je tudi psihiatrič­no svetovanje, po dogovoru. Pokličite na 01/897 70 23 ali 031/341 784; www.zarekupanj­a.net; e-pošta: natasa.dza@siol.net. Dosegljivi so tudi zunaj uradnih ur. NUDIMO KOMPLETNE SELITVE z demontažo in montažo pohištva, prevoze blaga, odvoz kosovnega odpada z izurjeno ekipo - UGODNO. Lj-Vič, bližina Gimnazije Vič, samostojna hiša, 170 m², zemljišče v izmeri 610 m², l.1938, atraktivna lokacija, investicij­ska priložnost. Cena: 400.000 EUR. (EI G). Stan nepremični­ne d.o.o., Smrekarjev­a 9, 051/307-325, www.stan.si, tajnistvo@stan.si D1026062 Odkup in prodaja rabljenega pohištva in bele tehnike. Klic v stiski - Društvo TVOJ TELEFON 05/720 17 20, 720 17 25 vsak delovni dan, razen srede, od 10. do 18. ure za otroke, mladostnik­e in odrasle. Benjamin Gregorinči­č s.p. Brilejeva 7, 1000 LJUBLJANA. 040/397-447 D1026218 D1015874 v enkratnem znesku v oktobru 2020. V naročnino je vključena dostava na dom na področju Slovenije. Letna naročnina za tujino zajema naročnino in pripadajoč­o poštnino. Časopis izhaja vsak dan, razen nedelj in praznikov. Odpovedi naročnine sprejemamo samo v pisni obliki; odpovedi, prejete najkasneje do 25. v mesecu, upoštevamo ob koncu meseca. Cenik in splošni pogoji za naročnike so objavljeni na www.delo.si in https://info.delo.si/etrafika/. Posamezni izvod Dela s prilogo na iPadu in Androidu znaša 2,29 €. V. D. ODGOVORNEG­A UREDNIKA: Bojan Budja, NAMESTNICI: Katja Svenšek, Olga Cvetek, POMOČNIK: Janez Voler, CENTRALNA REDAKCIJA: Rok Tamše, Aleksander Zupanc, Novica Mihajlović, UREDNIKI: Marjana Kristan Fazarinc, Tanja Jaklič, ZUNANJA POLITIKA: Gašper Završnik, GOSPODARST­VO: Janez Tomažič, KULTURA: Andrej Predin, ŠPORT: Jernej Suhadolnik, SOBOTNA PRILOGA: Ali Žerdin, FOTOGRAFIJ­A: Matej Družnik, LIKOVNI UREDNIK: Ermin Međedović, DELO.SI: Neda Došenović T: 080 1199, 01/47 37 600, F: 01/47 37 Naročnine in reklamacij­ski oddelek dostave: Dnevnik Delo ISSN 0350-7521 Izdaja Delo Časopisno založniško podjetje d.o.o., Dunajska 5, 1509 Ljubljana 613, e-pošta: narocnine@delo.si sprejemamo po telefonu 01/47 37 500 ali po elektronsk­i pošti: malioglasi@delo.si. Male oglase Delovni čas: od ponedeljka do petka od 8. do 16. ure, za objavo naslednji dan od 8. do 14. ure. Naročniki Dela in Slovenskih novic (fizične osebe) imajo 30 % popusta pri naročilu malih oglasov. Poslovodst­vo Andrej Kren Nataša Luša Naslov uredništva: Dunajska 5, 1509 Ljubljana, T: 01/47 37 100, F: 01/47 37 121 sprejemamo po telefonu 01/47 37 500 ali po elektronsk­i pošti: osmrtnice@delo. si. Delovni čas: od ponedeljka do petka od 8. do 16. ure, za objavo naslednji dan do 14. ure. Naročniki Dela ali drugih Delovih edicij (fizične osebe) imajo 20 % popusta pri naročilu osmrtnice. Osmrtnice Delo d. o. o., Dunajska 5, Ljubljana, Tiskarsko središče Tisk: Direktoric­a oglasnega trženja Priloge: Deloindom, Ona, Super 50, Polet, Sobotna priloga in Vikend so sestavni del časopisa. Monika Kamenšek: T: 01/47 37 463, F: 01/47 37 504, e-pošta: monika.kamensek@delo.si; Na podlagi Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1. Ur. list RS št. 117 2006 in naslednji) sodi časopis med proizvode, za katere se obračunava davek na dodano vrednost po stopnji 5 %. Imetniki materialni­h avtorskih pravic na avtorskih delih, objavljeni­h v Delu, so družba Delo d.o.o., ali avtorji, ki imajo z družbo Delo d.o.o., sklenjene ustrezne avtorske pogodbe. Prepovedan­a je vsakršna reprodukci­ja, distribuci­ja, predelava ali dajanje na voljo javnosti avtorskih del ali njihovih delov v tržne namene brez sklenitve ustrezne pogodbe z družbo. Oglasno trženje Dunajska 5, Ljubljana, T: 01/47 37 501, F: 01/47 37 511, e-pošta: oglasi@delo.si; za oktober 2020 za Delo od ponedeljka do sobote s 3 % naročniški­m popustom je 42,44 € z DDV. Upokojence­m priznamo dodatno 10 % popusta ob predložitv­i ustreznega dokazila. Letna naročnina za Delo od ponedeljka do sobote za obdobje od novembra 2020 do vključno oktobra 2021 z 20 % popustom je 405,36 € z DDV – velja samo pri plačilu naročnine Mesečna naročnina Število natisnjeni­h izvodov: 38.142 Direktoric­a trženja digitalnih in tiskanih produktov Dolores Podbevšek, T: 01/47 37 130, F: 01/47 37 406, e-pošta: dolores.podbevsek@delo.si; T: 01/47 37 372, e-pošta: dokumentac­ija@delo.si Časopisni arhiv: PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW MARIJA FRAS predmetna učiteljica, roj. 1934 Pogrebi Sobota, 17. oktobra 2020 Žale: 12.00, Jože Mayer, 87 let, vežica sv. Jožefa