Delo (Slovenia) : 2020-10-17

ZADNJA STRAN : 32 : 32

ZADNJA STRAN

ZADNJA STRAN 32 sobota, 17. oktobra 2020 centralna@delo.si Danes v Nedelu ◼ Barbara Hieng Samobor in Igor Samobor Nevarno je, da se ljudje odvadijo kulture ◼ Aleksander Pozvek Za svoje like sem se pripravlje­n stepsti ◼ Jeff Bezos Najbogatej­ši zemljan, ki mu pandemija koristi ◼ Tehnični mandatar Človek za krizo, ki kaže na brezzobo opozicijo ZADNJE NOVICE DVAKRAT NA DAN. VSE, KAR MORATE VEDETI Dostopno v trgovini ANDROID APLIKACIJA DOSTOPNA V Volvo, ki diši po izjemni priložnost­i Prihranki tudi več kot 29.000 EUR | Omejena zaloga vozil Prilagodlj­ivo Volvo Car Financiran­je ZA VEČ INFORMACIJ KONTAKTIRA­JTE NAJBLIŽJEG­A ZASTOPNIKA VOLVO ALI OBIŠČITE VOLVOCARS. SI Volvo Car center Ljubljana, Leskoškova 2 (BTC), 01/58 43 205, ljubljana.volvocars.si | Volvo Car center Maribor, Zagrebška 38, 02/292 78 50, maribor.volvocars.si Povprečna poraba goriva: 4,6 – 7,7 l/100 km. Emisije CO₂: 121 - 179 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6d-TEMP-ISC. Emisije NOx: 0,0122 - 0,0671 g/km. Vrednost specifične emisije trdnih delcev pri dizelskih motorjih: 0,00012 - 0,00078 g/km, število delcev: 0,12E+11 – 5,38E+11. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembn­ejši toplogredn­i plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževa­l zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanj­u kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentrac­ijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Cene ne vsebujejo stroška kovinske barve in priprave vozila. Veljavnost ponudbe: do odprodaje zalog. Popust je izračun glede na redni cenik. Za tipkarske napake ne odgovarjam­o. Več informacij o ponudbi in pogojih Volvo Car Financiran­ja na volvocars.si ali pri pooblaščen­em Volvo prodajnem zastopniku. VCAG d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW VAS DOSEŽEJO POVSOD.