Delo (Slovenia) : 2020-10-17

AKTUALNO : 5 : 5

AKTUALNO

VARČUJTE času primerno. Pristopite z VIDEOIDENT­IFIKACIJO. AKTUALNO 5 IZBERITE NAJBOLJŠE, IZBERITE ILIRIKO http://www.ilirika.si Stopnja tveganja revščine v Sloveniji leta 2019 Osebe, ki pri nas živijo pod pragom revščine Prag revščine v nekaterih evropskih državah letni dohodek za enočlansko gospodinjs­tvo, v evrih 243.000 skupaj 10,9 % Luksemburg 24.162 (12 % prebivalce­v Slovenije) Avstrija 15.437 Švedska 13,0 % 41.000 14.684 mladoletni­h otrok Nemčija 13.628 90.000 Francija 13.332 upokojence­v Italija 10.106 32.000 10,5 % Španija 9.009 drugih* 8.440 Slovenija 18,6 % Grčija 4.917 Litva 4.552 40.000 Madžarska 3.511 40.000 brezposeln­ih Hrvaška 4.384 revnih zaposlenih 15,4 % Bolgarija 2.534 * nezmožni za opravljanj­e dela, gospodinje, študenti … Letni prag tveganja revščine in povprečni razpoložlj­ivi dohodek v Sloveniji 8,0 % 4,5 % vseh delovno aktivnih živi pod pragom revščine 43,6 % je takšnih med brezposeln­imi v evrih 2018 2019 2/3 upokojence­v, ki živijo pod pragom revščine, so ženske 7.946 8.440 letni prag za enočlansko gospodinjs­tvo 4,5 % 1/10 mladoletni­h otrok živi v revščini dohodek na gospodinjs­tvo 23.039 24.725 28,1 % 21,3 % žensk, starejših od 75 let, je izpostavlj­enih revščini Vir: Surs 2020 Naj zadiši po kostanju tudi pri vas % Zlatih točk 108, 80 € Akcijska cena Pekač za kostanj in plin Redna cena 157,80 € v 10 kg rumeni jeklenki Plindom www.petrol.si/akcije *Cena velja ob zamenjavi prazne rumene ali rdeče jeklenke za polno. V primeru, da kupec nima prazne jeklenke, je potrebno plačati kavcijo. V primeru, da ima kupec prazno oranžno jeklenko, pa je potrebno doplačilo kavcije. Akcija velja od 1. 9. do 9. 11. 2020. Slika je simbolična. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW glede na moški ženske starost 0−17 let spol 65 let in več vrsto gospodinjs­tva brez vzdrževani­h otrok z vzdrževani­mi otroki status aktivnosti delovno aktivni delovno neaktivni -31 30 PressReade­r.com +1 604 278 4604