Delo (Slovenia) : 2020-10-17

AKTUALNO : 6 : 6

AKTUALNO

AKTUALNO 6 sobota, 17. oktobra 2020 centralna@delo.si Bruseljski vrh z nekaj praznimi sedeži Pogajalsko taktiziran­je glede brexita, načelna podpora podnebnim ambicijam – Covid-19 je tudi neposredno vplival na potek zasedanja Evropski svet Bruselj – pripravlja­li, da bodo od 1. januarja imeli aranžma, ki je bolj podoben avstralske­mu – brez sporazuma in temelječ na svetovnih pravilih trgovine (WTO). Unija sicer ponuja Johnsonu prihodnji teden nadaljevan­je pogajanj, najprej v Londonu. Glavni pogajalec Michel Barnier naj bi imel več manevrskeg­a prostora, bruseljski cilj pa ostaja sklenitev sporazuma do konca meseca. Tako bi brez časovne stiske sklenili vse postopke za njegovo uveljavite­v s 1. januarjem. Dvodnevni vrh EU je potekal v znamenju negotovost­i tako glede prihodnjih odnosov z Združenim kraljestvo­m kot tudi posledic hitrega širjenja okužb s sars-cov-2 po vsej stari celini. Glede boljšega usklajevan­ja na ravni EU bo naslednji velik zalogaj distribuci­ja cepiva. • Pri podnebnih ambicijah upoštevati službe in globalno konkurenco. • Bitka za sporazum z Londonom še ni izgubljena. • Distribuci­ja cepiva bo naslednji velik zalogaj za usklajevan­je v EU. dopisnik Peter Žerjavič, ■ Ali so opazna kakršnakol­i znamenja, da bosta Bruselj in London kmalu sklenila sporazum o odnosih od 1. januarja? ■ Kakšen je bil na Otoku odziv na sklepe vrha EU? ■ Kako naj bi Unija postala podnebno bolj ambiciozna? Na vrhu je veljal strog režim, zahtevan je bil poldrugi meter razdalje oziroma obvezne maske. v primerjavi z letom 1990, so le razpravlja­li. Temeljitej­ša obravnava cilja bo sledila na decembrske­m vrhu. Evropsko komisijo so pozvali, naj oceni speciičen položaj držav članic in zagotovi več informacij­i o vplivu cilja na njih. ciljev ni mogoče doseči. Z vidika pravičnost­i pa da je tudi pomembno, s kakšnimi viri katera država razpolaga. Slovenija, denimo, ima težave pri izkoriščan­ju obnovljivi­h virov, ker je več kot tretjina ozemlja zaščitena v okviru Nature 2000. sredno in si zagotovijo zaupnost. Tudi ločena zasedanja »na štiri oči« so za preboj nujna. Na vrhu je veljal strog režim. Skladno z belgijskim­i pravili je bil zahtevan poldrugi meter razdalje. Kjer je bilo zagotavlja­nje razdalje oteženo, so bile obvezne maske. Že na samem začetku vrha je morala v samoizolac­ijo predsednic­a evropske komisije Ursula von der Leyen, ker je bila prej v stiku s pozitivno osebo. Drugi dan je vrh morala zapustiti inska premierka Sanna Marin. Sploh se ga nista mogla udeležiti poljski premier Mateusz Morawiecki in zunanjepol­itični predstavni­k EU Josep Borrell. Načrtovani novembrski vrh o Kitajski v Berlinu so odpovedali. Za zdaj ne. Na vrhu je bilo očitno, da voditelji EU najprej pričakujej­o premike na drugi strani Rokavskega preliva. A nemška kanclerka Angela Merkel je v Bruslju opozorila, da mora biti tudi EU pripravlje­na na kompromis. »Vsaka stran ima svoje rdeče linije,« je pojasnjeva­la. Predvsem francoski predsednik Emmanuel Macron poudarja ribištvo, ki ima zanj doma precejšnjo politično težo. Po vrhu je pojasnjeva­l, da je dostop evropskih ribičev do britanskih voda vreden 750 milijonov evrov. A britanski dostop do energetske­ga trga EU da je vreden milijardo evrov na leto. Britanski premier Boris Johnson na drugi strani pričakuje temeljit preobrat na evropski strani. Napovedal je priprave na scenarij brez sporazuma. Evropski strani je očital, da nima interesa za sklenitev sporazuma, kakršnega ima s Kanado. Zato naj bi se v Združenem kraljestvu »Da bi dosegli cilj podnebno nevtralne Evrope do leta 2050 skladno s pariškim sporazumom, mora EU v prihodnjem desetletju povečati ambicije in posodobiti okvir podnebno-energetske politike,« je sklenil vrh EU. O konkretnem novem predlogu, po katerem bi EU morala zmanjšati izpuste za 55 odstotkov (veljavni cilj je 40 odstotkov) ■ Kakšno držo glede tega zastopa Slovenija? ■ Ali je smotrno, da so takšni vrhovi sklicani v času hude epidemije in da v Bruselj pridejo delegacije z vseh koncev stare celine? težave v podrobnost­ih. »Nima smisla, da na veliko subvencion­iramo električne avtomobile, ukinjamo dizle, nato pa v termoelekt­rarnah kurimo premog, da polnimo električne avtomobile,« je Janša slikovito opisoval podnebne dileme. Opozoril pa je, da brez inovacij in jedrske energije Čeprav je bila tradiciona­lno med bolj ambiciozni­mi državami, je ni bilo med 11 članicami, ki so pred vrhom jasno podprle novi podnebni cilj. Načeloma ga podpirajo sicer vsi. Kot je po vrhu povedal predsednik vlade Janez Janša, so Načeloma velja, da je sklepanje kompromiso­v o najtežjih evropskih vprašanjih nemogoče, če se vodilni politiki ne srečajo nepo- PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW