Beat : 2019-04-01

Softbeat : 58 : 58

Softbeat

SOFTBEAT Neue Synth-Plug-ins Entwickler: Web: Bezug: Preis: Format: Sonuscore www.sonuscore.com Eigenvertr­ieb 69 Euro Kontakt 5.7.3 Entwickler: Web: Bezug: Preis: Format: Solemn Tones www.solemntone­s.com Eigenvertr­ieb 190 USD-Dollar VST2, VST3, AU, AAX Entwickler: Web: Bezug: Preis: Format: Soundiron www.soundiron.com Eigenvertr­ieb 49 USD-Dollar Kontakt 5.5 Bewertung: Bewertung: Bewertung: 58 • Beat 04 | 2019