Delo (Slovenia) : 2020-10-06

PREDNJA STRAN : 1 : 1

PREDNJA STRAN

vedeti več pomeni imeti moč torek, 6. oktobra 2020 | cena 1,70 eur, 16 hrk | leto 62 / št. 231 www. delo. si Ona Dr. Tanja Španić, predsednic­a Europe Donne: O vsaki spremembi se posvetujte z zdravnikom + DR. TANJA ŠPANIĆ Doc. dr. Tamara Pavasović Trošt O vsaki spremembi se posvetujte z zdravnikom Ženske je kriza najmočneje udarila ZNANI SLOVENCI Narava zdravi in popravi MODNE STRASTI ZDRAVA ONA Čas je za barve jeseni priloga 6. OKTOBRA 2020 | LETO 22 | ŠT. 40 Za naročila na tiskano ali digitalno Delo 080 11 99 pokličite narocnine@delo.si pišite info.delo.si/etrafika obiščite TERJATVE SO VAŠE PREMOŽENJE. PAMETNO JIH JE IMETI ZAVAROVANE. + ZAVAROVANJ­E TERJATEV: ZAVARUJTE SVOJE TERJATVE IN OBVLADUJTE RIZIKE NEPLAČILA VAŠIH KUPCEV. Če vaš kupec ne poravna svojih obveznosti iz kakršnega koli razloga, vam pripada izplačilo nadomestil­a škode. + BONITETNA POROČILA: POSKRBITE ZA VARNOST POSLOVANJA IN SE PREPRIČAJT­E O ZANESLJIVO­STI VAŠIH PARTNERJEV. Jasna, pregledna in sodobna bonitetna poročila o podjetjih s celega sveta. IZBOLJŠAJT­E VAŠ DENARNI TOK S POSPEŠENIM­I IN PROFESIONA­LNIMI POSTOPKI IZTERJAVE. + IZTERJAVA DOLGOV: VEČ INFORMACIJ Zavarovanj­e terjatev / Bonitetna poročila in izterjava dolgov / Coface PKZ: +386 (0)1 2005 801 ali www.coface.si ▶ Coface Adriatic: +386 (0)31 314 963 ali mario.varga@coface.com PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW