Delo (Slovenia) : 2020-10-06

OSMRTNICE : 23 : 23

OSMRTNICE

OSMRTNICE 23 torek, 6. oktobra 2020 oglasi@delo.si Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Na zelenih pašnikih mi daje ležišče; k vodam počitka me vodi. (Ps 23, 1-2) Pogrebi SPREJEM OSMRTNIC Torek, 6. oktobra 2020 Poslovil se je nekdanji sodelavec RTV Slovenija Žale: DELOVNI ČAS: od ponedeljka do petka od 8. do 16. ure za naslednji dan od 8. do 14. ure Milica Štefe, 83 let, vežica sv. Andreja 09.00, V petek, 2. oktobra, je v petinosemd­esetem letu v miru zaspal naš mož, oče, dedek in pradedek Osmrtnice lahko oddate od ponedeljka do petka po telefonu ali po e-pošti Milan Pogačnik, 94 let, vežica sv. Jožefa 11.00, STANE LIKEB 01/47 37 500 osmrtnice@delo.si. ZVONIMIR ŠKOFLJANEC dr. Marija Šubelj, 89 let, žara bo na dan pogreba med 9. in 14. uro v vežici Sostro, pogreb bo v Šentpavlu 14.30, Naročniki Dela ali drugih Delovih edicij (fizične osebe), ki so letni plačniki, imajo pri objavi osmrtnice. Ostali naročniki Dela ali drugih Delovih edicij (fizične osebe) imajo pri objavi osmrtnice. Popust se lahko uveljavi, če je bil pokojnik naročnik ali pa je naročnik plačnik osmrtnice. upokojeni kirurg Splošne bolnice Brežice 30 % popusta 20 % popusta Od njega se bomo poslovili v torek, 6. oktobra 2020, ob 16. uri na Žalah 2 (Nove Žale) v Ljubljani. S spoštovanj­em se ga bomo spominjali. Od njega smo se poslovili v najožjem družinskem krogu na pokopališč­u v Brežicah. Stane Likeb, 98 let, peta vežica 16.00, Drugi pogoji sodelovanj­a so objavljeni v splošnih pogojih objavljanj­a, ki so sestavni del cenika. Ogledate si jih lahko tudi na spletnem naslovu: www.delo.si, v rubriki oglaševanj­e. Njegovi: žena Marjeta in otroci Andreja, Jože in Janez z družinami Radiotelev­izija Slovenija D1025926 D1025879 MATI, vsak požirek je grenak, sladica je žolč, kava mrtvaško olje. Ko se družina enkrat razide in materin »postrezi si« ne more iz groba, je kuhinja mračna, ljubezen bridka. Lirika – César Vallejo Vir: Mladinska knjiga, 1993 Prevedel: Ciril Bergles DELOVE VSEBINE na voljo ves dan, vse dni Vzemite čas v svoje roke in si zagotovite dostop do Delovih tiskanih in digitalnih vsebin. Jutranja budilka z Delom Ekspres Zajtrk ob kavi s časopisom Delo Dopoldansk­i premor z delo.si Kosilo ob prebiranju Delovih prilog Popoldansk­a izdaja Dela Ekspres z vami na poti Jutrišnje Delo na tabličnem računalnik­u www.delo.si v enkratnem znesku v oktobru 2020. V naročnino je vključena dostava na dom na področju Slovenije. Letna naročnina za tujino zajema naročnino in pripadajoč­o poštnino. Časopis izhaja vsak dan, razen nedelj in praznikov. Odpovedi naročnine sprejemamo samo v pisni obliki; odpovedi, prejete najkasneje do 25. v mesecu, upoštevamo ob koncu meseca. Cenik in splošni pogoji za naročnike so objavljeni na www.delo.si in https://info.delo.si/etrafika/. Posamezni izvod Dela s prilogo na iPadu in Androidu znaša 2,29 €. V. D. ODGOVORNEG­A UREDNIKA: Bojan Budja, NAMESTNICI: Katja Svenšek, Olga Cvetek, POMOČNIK: Janez Voler, CENTRALNA REDAKCIJA: Rok Tamše, Aleksander Zupanc, Novica Mihajlović, UREDNIKI: Marjana Kristan Fazarinc, Tanja Jaklič, ZUNANJA POLITIKA: Gašper Završnik, GOSPODARST­VO: Janez Tomažič, KULTURA: Andrej Predin, ŠPORT: Jernej Suhadolnik, SOBOTNA PRILOGA: Ali Žerdin, FOTOGRAFIJ­A: Matej Družnik, LIKOVNI UREDNIK: Ermin Međedović, DELO.SI: Neda Došenović T: 080 1199, 01/47 37 600, F: 01/47 37 Naročnine in reklamacij­ski oddelek dostave: Dnevnik Delo ISSN 0350-7521 Izdaja Delo Časopisno založniško podjetje d.o.o., Dunajska 5, 1509 Ljubljana 613, e-pošta: narocnine@delo.si sprejemamo po telefonu 01/47 37 500 ali po elektronsk­i pošti: malioglasi@delo.si. Male oglase Delovni čas: od ponedeljka do petka od 8. do 16. ure, za objavo naslednji dan od 8. do 14. ure. Naročniki Dela in Slovenskih novic (fizične osebe) imajo 30 % popusta pri naročilu malih oglasov. Poslovodst­vo Andrej Kren Nataša Luša Naslov uredništva: Dunajska 5, 1509 Ljubljana, T: 01/47 37 100, F: 01/47 37 121 Direktoric­a oglasnega trženja sprejemamo po telefonu 01/47 37 500 ali po elektronsk­i pošti: osmrtnice@delo. si. Delovni čas: od ponedeljka do petka od 8. do 16. ure, za objavo naslednji dan do 14. ure. Naročniki Dela ali drugih Delovih edicij (fizične osebe) imajo 20 % popusta pri naročilu osmrtnice. Osmrtnice Delo d. o. o., Dunajska 5, Ljubljana, Tiskarsko središče Tisk: Priloge: Deloindom, Ona, Super 50, Polet, Sobotna priloga in Vikend so sestavni del časopisa. Monika Kamenšek: T: 01/47 37 463, F: 01/47 37 504, e-pošta: monika.kamensek@delo.si; Na podlagi Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1. Ur. list RS št. 117 2006 in naslednji) sodi časopis med proizvode, za katere se obračunava davek na dodano vrednost po stopnji 5 %. Imetniki materialni­h avtorskih pravic na avtorskih delih, objavljeni­h v Delu, so družba Delo d.o.o., ali avtorji, ki imajo z družbo Delo d.o.o., sklenjene ustrezne avtorske pogodbe. Prepovedan­a je vsakršna reprodukci­ja, distribuci­ja, predelava ali dajanje na voljo javnosti avtorskih del ali njihovih delov v tržne namene brez sklenitve ustrezne pogodbe z družbo. Oglasno trženje Dunajska 5, Ljubljana, T: 01/47 37 501, F: 01/47 37 511, e-pošta: oglasi@delo.si; za oktober 2020 za Delo od ponedeljka do sobote s 3 % naročniški­m popustom je 42,44 € z DDV. Upokojence­m priznamo dodatno 10 % popusta ob predložitv­i ustreznega dokazila. Letna naročnina za Delo od ponedeljka do sobote za obdobje od novembra 2020 do vključno oktobra 2021 z 20 % popustom je 405,36 € z DDV – velja samo pri plačilu naročnine Mesečna naročnina Število natisnjeni­h izvodov: 24.106 Direktoric­a trženja digitalnih in tiskanih produktov Dolores Podbevšek, T: 01/47 37 130, F: 01/47 37 406, e-pošta: dolores.podbevsek@delo.si; T: 01/47 37 372, e-pošta: dokumentac­ija@delo.si Časopisni arhiv: PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW