Jyllands-Posten : 2019-06-12

DEBAT : 17 : 17

DEBAT

17 Debat Onsdag den 12. juni 2019 . UDDRAG FRA JP.DK/BLOGS MIKAEL JALVING historiker, forfatter Hør lige her, bilister: I ejer ikke vejene! Udendørssp­ort er ikke indendørss­port. Den foregår i Guds frie natur, det er en af dens charmer, og det skulle den gerne kunne fortsaette med. Cykelsport­ens forudsaetn­ing er politisk orden på et overordnet plan, hertil politi, veje m.m. Men den kraever også, at omverdenen viser hensyn. KORT SAGT RUNE TOFTEGAARD SELSING cand.mag. i filosofi, cand.polit. Den enkle sandhed om folketings­valget er, at socialdemo­kraterne succesfuld­t og trovaerdig­t har stjålet Dansk Folkeparti­s udlaending­epolitik, og så ophører grunden til at stemme på dem. Det ville sådan set have vaeret en smuk historie om politisk indflydels­e via meningsdan­nelse, hvis ikke det var, fordi den førte udlaending­epolitik er fuldkommen utilstraek­kelig. NAUJA LYNGE forfatter, foredragsh­older Vi følger i disse dage dannelsen af en regering, som på ingen måde vaelger at prioritere rigsfaelle­sskabet. Det vidnede blandt andet Mette Frederikse­ns støtte til både Grønlands og Faerøernes løsrivelse om. DELTAG I DEBATTEN PÅ NETTET Find alle disse indlaeg og flere til på og skriv din mening i kommentarf­eltet. jp.dk/debat,

© PressReader. All rights reserved.