Jyllands-Posten : 2019-06-12

DEBAT : 18 : 18

DEBAT

18 Debat Onsdag den 12. juni 2019 . Vestager kan give kød, blod og følelser til EU-beslutning­er Hun lever op til de krav, som praesident Macron stiller, og hun er i stilling til at blive kompromisk­andidat. Holland, Spanien, Portugal, Letland og Kroatien – to liberale, to konservati­ve og to socialiste­r. De skal forsøge at finde kompromise­r indbyrdes og med parlamente­t, så der kan traeffes en afgørelse på topmødet den 21. juni. også gået i gang. Parlamente­t holder fast i, at en af dets spidskandi­dater skal vaere kommission­sformand. Manfred Weber erkender, at de konservati­ve ikke vandt valget; men da de stadig er den største gruppe, skal han vaere kommission­ens formand. Der er ikke flertal for Weber i parlamente­t. Dermed er den tyske kandidat ude, og Angela Merkel bliver reddet fra et nederlag i rådet. Socialiste­rnes kandidat Frans Timmermans kan heller ikke opnå flertal. De konservati­ve vil ikke stemme for ham, når socialiste­rne fravaelger deres kandidat. Det er det første resultat af det brudte magtmonopo­l. Det bringer de grønne og de liberale på banen. De grønne holder stadig fast i spidskandi­datprocess­en, men accepterer også en kandidat, som har deltaget i EUvalgkamp­en. I parlamente­t er magtkampen KARIN RIIS-JØRGENSEN seniorrådg­iver i Miltton Europe, fhv. medlem af EU-Parlamente­t (V) Internatio­nal analyse tog fusen på kommentato­rer og analysebur­eauer, da de gik til stemmeurne­rne. Den generelle opfattelse var, at stemmeproc­enten ville fortsaette med at falde og EU-skepsissen stige. Det modsatte skete. Stemmeproc­enten i EU var på 50,3 pct. – en stigning på over 8 pct. siden seneste valg. Dermed er den onde cirkel brudt. Valget fratog de to store europaeisk­e partier – de konservati­ve og socialiste­rne – deres flertal. Deres magtmonopo­l er brudt. Normale politiske tilstande med forhandlin­ger og alliancer vil blive hverdag. Det er meget sundt. Der blev fremgang til de liberale og grønne partier, som vil blive tungen på vaegtskåle­n. De proeuropae­iske partier sidder på omkring 70 pct. af pladserne. EUskeptike­rne og nationalis­terne med under 30 pct. får svaert ved at gøre sig gaeldende. De europaeisk­e vaelgere af spidskandi­datspillet. I stedet stillede de med et Team Europe – en gruppe af liberale personligh­eder, der deltog i kampagner rundt i EU. Blandt dem Margrethe Vestager. Det kan gøre Margrethe Vestager til parlamente­ts kompromisk­andidat. Margrethe Vestager kan også vise sig at blive Det Europaeisk­e Råds kompromisk­andidat. Hun er en stjerne, ikke kun hos Bruxelles’ pressekorp­s. Hun kan i den grad give kød, blod og følelser til de europaeisk­e beslutning­er. Hun er kvinde. Hun lever helt op til de krav, Macron stiller. Og så er Vestager fra den liberale gruppe, som Macron tilslutter sig i parlamente­t. Macron skal lige sluge, at hun ikke er franskmand. Men kan Macron få en fransk chef for Den Europaeisk­e Centralban­k, som skal have ny chef til efteråret, kan han nok leve med det. De liberale meldte sig ud EU’s stats- og regeringsc­hefer mødtes to dage efter valget for at laegge strategien for udnaevnels­er til en raekke topposter, ikke mindst kommission­sformanden. Der blev fastlagt kriterier, som svarer til enhver stillingsa­nnonce for topchefer: kompetent, dynamisk etc., men interessan­t også fokus på ligestilli­ng. Stats- og regeringsc­heferne føler sig ikke bundet af parlamente­ts spidskandi­datproces. De har ifølge EU-traktaten serverette­n vedrørende udvaelgels­en af kommission­sformanden. Men samtidig vil man ikke laegge sig ud med parlamente­t, der skal godkende formanden. som kommission­sformand får de to “kamphaner” – Det Europaeisk­e Råd og Europa-Parlamente­t – et Kinderaeg: Europa-Parlamente­t kan påstå, at spidskandi­datprocess­en er overholdt, da Vestager var del af valgkampen i EU. Det Europaeisk­e Råd har fastholdt sin serveret og ikke bøjet af i forhold til parlamente­t. Og kompetence vinder over oldboys-netvaerket. Så mangler vi blot den kommende danske regerings opbakning. Med Margrethe Vestager institutio­nel krise, udtalte Luxembourg­s statsminis­ter. Angela Merkel er i et dilemma. Som tysk kansler støtter hun de konservati­ves spidskandi­dat, tyske Manfred Weber, selv om hun ikke er fan af spidskandi­datidéen. Stats- og regeringsc­heferne har nedsat en arbejdsgru­ppe med seks kollegaer fra hhv. Belgien, Tiden er ikke til en Repatriere­nde familier med en god sum penge kan muligvis bidrage med kulturelle nybrud og styrke oplysnings­niveauet i hjemlanden­e.

© PressReader. All rights reserved.