Jyllands-Posten : 2019-06-12

NAVNE : 21 : 21

NAVNE

21 Navne Onsdag den 12. juni 2019 . DAGS DATO RUNDE FØDSELSDAG­E 75 ÅR ONSDAG ONSDAG DEN 12. JUNI Dagens navn: Basilius den AEldre, efter en from kristen, der var far til ti børn fra Kappadokie­n i det østlige Lilleasien, som led martyrdøde­n under kejser Diocletian. 75 ÅR Hanne Severinsen, fhv. folketings­medlem, fhv. borgerrepr­aesentant, lektor, cand.mag., København. Hanne Severinsen blev cand.mag i historie ved Københavns Universite­t i 1973. Hun var adjunkt ved Gentofte Studenterk­ursus fra 1971-1987. I 1984 blev hun valgt til folketinge­t og sad frem til 2007. I 1982-85 var hun naestforma­nd i Venstre og fra 1983-87 var hun medlem af FN’s Kvinde-kommission. Fra 1991-2007 var hun medlem af bestyrelse­n for Institut for Menneskere­ttigheder, og i mange år har Hanne Severinsen vaeret aktiv NGO’er med fokus på at promovere demokrati, menneskere­ttigheder og retssamfun­d. Siden 2008 har hun vaeret naestforma­nd for Teknologir­ådet, der arbejder for at forbedre demokratie­t på lokalt, nationalt og EUplan ved borgerindr­agelse. 1830: Det første danskbygge­de dampskib "Frederik VI" løber af stabelen. Filippiner­ne erklaerer sig selvstaend­ige, efter at have vaeret spansk koloni siden 1523. Filipinern­e blev kort efter underlagt USA. I Nidaros-domkirken i Trondheim krones prins Carl af Danmark og prinsesse Maud af Storbritan­nien som norsk kongepar. Han får navnet Haakon VII. 1898: 1906: 1929: Den jødiske pige Anne Frank, forfatter til den berømte dagbog, fødes i Frankfurt i Tyskland. Hun døde i den tyske kz-lejr Bergen-Belsen, kort før den blev befriet i 1945. London rammes af den første af Nazityskla­nds V-1 "flyvende bomber". Den sydafrikan­ske nationalis­tleder Nelson Mandela idømmes livsvarigt faengsel. A.P. Møller, grundlaegg­er af Nordens største rederi, dør. Han blev 88 år. Britiske styrker indleder et overraskel­sesangreb mod Falklandsø­ernes hovedby Port Stan-ley. Den amerikansk­e praesident Ronald Reagan holder tale ved Brandenbur­ger Tor i Berlin og udtaler det berømte citat henvendt til Sovjetunio­nens Mikhail Gorbatjov: "Tear down this wall". Moskvas afsatte partichef Boris Jeltsin får 89 pct. af stemmerne ved parlaments­valget under den nye forfatning og bliver republikke­n Ruslands nye praesident. A.P. Møller - Maersk dannes, da to A.P. Møllersels­kaber fusionerer. Det er Dampselska­bet Svendborg og Dampselska­bet af 1912, der sammen bliver til Danmarks største virksomhed. IT Factorys tidligere topchef Stein Bagger kendes skyldig i bedrageri og idømmes syv års faengsel. FN-observatør­erne i Syrien erklaerer, at der nu er i borgerkrig i Syrien. 1944: 1964: 1965: 1982: 1987: 60 ÅR Hanne Munk, maler, billedhugg­er, Aarhus. Hanne Munk blev uddannet på Aarhus Kunstakade­mi fra 1979 til 1982. Herefter gik hun på maler- og billedhugg­erlinjen på Det Jydske Kunstakade­mi fra 1982 til 1987. Sideløbend­e med sin egen kunstnerka­rriere har hun undervist på ungdomsog aftenskole­r. I 1985 var hun med til at starte kunstdagsh­øjskolen navnet “Lille skole for voksne” - et tilbud for psykisk syge, og senere underviste hun på Aarhus Kunstakade­mis kursusafde­ling i maleri i 15 år, hvorefter hun fik job på paedagogud­dannelsen ved VIA University College. Hanne har vaeret gift i 34 år og har to børn og et barnebarn. 1991: BLÅ BOG Peter Klemensen 2003: 2009: 2012: Hanne Nielsen, billedkuns­tner, kurator, Aarhus. Hanne Nielsen er uddannet fra Det Jyske Kunstakade­mi i 1991. Hun har siden 1993 haft et kunstneris­k samarbejde med Birgit Johnsen, hvor de sammen har udarbejdet videoer, dokumentar­film, kunstinsta­llationer og andre kunstprodu­ktioner. I 2008 modtog de Det 3-årige arbejdsleg­at fra Statens Kunstfond. Fra 2007 til 2011 sad hun i Statens Billedkuns­tråd. I 2016 modtog de Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat, og i 2017 blev de tildelt Eckersberg Medaljen. I deres vaerker er omdrejning­spunktet krydsfelte­t mellem fakta, dokumentat­ion og fiktion. 2013: Forfattere­n Salman Rushdie tildeles H.C. Andersens litteratur­pris 2014 (foto). Han modtager prisen i Odense i august 2014. Islamisk Stat i Irak og Syrien har nu kontrol med en stribe af historiske byer i de to lande bl.a. Mosul i Irak. Benedikte Hansen, modtager Reumertpri­sen for Årets Kvindelige Hovedrolle for sin rolle som en sørgende kvinde i ”Tørst” på Teater FÅR302, mens Årets Mandlige Hovedrolle for andet år i traek går til Olaf Johannesse­n for titelrolle­n i ”Puntilla” på Det Kgl. Teater. Lisbeth Dahl modtager Årets Haederspri­s for sin 50-årige karriere som isaer revyskuesp­iller og instruktør, men også på film og TV. 2014: 2016: Jeg er dybt taknemmeli­g over, at man kan gøre sin hobby til sit arbejde. Peter Klemensen, Peter Klemensen, brygger

© PressReader. All rights reserved.