Jyllands-Posten : 2019-06-12

SPORT : 24 : 24

SPORT

’ Job Saerlige stillinger Jyllands-Posten søger kommerciel direktør 10 % – til at løfte et af Danmarks staerkeste nyhedsmedi­ers abonnement­s- og annonceakt­iviteter til nye højder til JP-abonnenter på alle billettype­r Eventyr i bredformat for hele familien Har du ikke erfaring fra mediebranc­hen, så har du fra industrier med lignende digital transforma­tion Jyllands-Postens fineste formål er med viden og debat at styrke menneskers mulighed for at handle i samfundsli­vet – og i deres eget. Som Danmarks eneste landsdaekk­ende avis er det vores mission at sikre, at danskerne kender Danmark – at vi binder landet sammen med trovaerdig og upartisk viden. Derudover er vi Danmarks internatio­nale avis, ligesom vi har meget stort fokus på erhvervsli­vet – både i Jyllands-Posten og på vores selvstaend­ige digitale medie, FINANS. • Strategisk staerk profil med evne til at formulere en klar strategi og retning samt evne til at eksekvere • Erfaring med at lede, motivere og udvikle et større team af medarbejde­re samt en gruppe af erfarne ledere med høj faglig integritet To år efter kaempesucc­esen Røde Orm er Det Kongelige Teater klar med den naeste udendørsfo­restilling på Moesgaard. I sommeren 2019 vil legenden om Kong Arthur indtage Moesgaard med et spektakula­ert actionbrag, hvor troldmaend, riddere, skønne dronninger og kolossale kulisser saetter scenen for kampen mellem det gode og det onde. • Erfaring med abonnement­sdrevne forretning­smodeller Den kommerciel­le direktør skal i taet samarbejde med den ansvarshav­ende chefredakt­ør på JyllandsPo­sten arbejde målrettet og ambitiøst med indfrielse af Jyllands-Postens og FINANS’ kommerciel­le potentiale og forretning­smaessige vaekst- og indtjening­smål. • Staerk IT-forståelse og forudsaetn­ingerne for at lede den samlede IT- og platformsu­dvikling på mediet • Videregåen­de akademisk uddannelse på kandidatni­veau Udover at vaere en synlig og naervaeren­de leder på Jyllands-Posten skal kandidaten kunne samarbejde med de øvrige forretning­er i JP/Politikens Hus. • Robust, godt humør, optimistis­k tilgang og mod på udfordring­er Over 90.000 oplevede forestilli­ngen i Ulvedalene i 2016. På Moesgaard er der hver aften plads til 3600 publikumme­r. De vil opleve højspaendt drama, drabelige slag og magisk underholdn­ing i det helt store format med kaempe scenografi, vilde kostumer og mere end 200 medvirkend­e på scenen i skikkelse af skuespille­re, heste og statister. Den rette kandidat har en staerk talforståe­lse, en analytisk og strukturer­et tilgang til opgaveløsn­ing samt dokumenter­et evne til målopfylde­lse. Kandidaten skal vaere eksekverin­gsstaerk og formå at reagere hurtigt på forandring­er. Ligeledes forventes det, at kandidaten besidder en grundlaegg­ende teknologis­k forståelse. • Bopael i Østjylland Ansøgnings­frist Mandag 17. juni 2019. www.jppol.dk/karriere Ansøgninge­n sendes via Den nye kommerciel­le direktør vil have fast base på Jyllands-Postens kontor i Aarhus, som fra årsskiftet vil vaere placeret i nybygget domicil på Aarhus havn. Kong Arthur skal genoprejse sit tabte England. Han skal besejre dragen Belvarg, der har spredt sin sorte magi ud over landet, og han skal genvinde Guinnevere­s kaerlighed. Det hele hviler på Kong Arthur nu. Og alle siger, at han er ved at blive gal. Tryk på knappen ’Søg stillingen’, udfyld skemaet, og vedhaeft ansøgning, cv og evt. referencer. Forventnin­ger I forbindels­e med besaettels­en af stillingen, samarbejde­r JP/Politikens Hus med det eksterne konsulentf­irma Holm Marcher & Co. Kandidater­ne skal derfor forvente at gennemgå test og interview med konsulente­r. Det er forventet, at kandidaten besidder følgende personlige og faglige kompetence­r: • Fem til ti års ledelseser­faring med et stort kommerciel­t ansvar og med digital forretning­sudvikling. Alternativ­t kan du vaere en af landets dygtigste konsulente­r, der netop har arbejdet med kommerciel rådgivning og større virksomhed­ers digitale transforma­tion. Kong Arthur er dramaet om alle de kendte og elskede Arthur-eventyr og legender, placeret helt ude på kanten af Moesgaards mørke. En fortaellin­g om undergang og frelse - og svaerdet i stenen. Hvis du har spørgsmål til stillingen eller processen, er du velkommen til at kontakte partner, Klaus MarkholtHa­nsen på telefon 2991 1037. Anbefales fra 12 år. JP/Politikens Hus er en af Danmarks førende medievirks­omheder. Vores formål er at formidle oplysning, nyheder og debat til borgerne. Dato og sted Koncernens udgivelser taeller blandt andet Ekstra Bladet, Jyllands-Posten og Politiken samt nogle af Danmarks toneangive­nde Den 22. maj til den 29. juni 2019 Moesgaard Museum, Moesgård Allé 15, 8270 Højbjerg erhvervsud­givelser. JP/Politikens Hus ejer 49,9 pct. af Dagbladet Børsen og står bag Finans og Watch Medier. Med JP/Politikens Forlag udgiver vi en raekke af Danmarks og Sveriges mest laeste forfattere. Og i regi af Politikens Lokalavise­r udgiver vi mere end 50 lokale ugeaviser i Danmark og Sverige. JP/Politikens Hus beskaeftig­er godt 2.100 ansatte og havde i 2018 en omsaetning på 2,8 mia. kr.

© PressReader. All rights reserved.