Jyllands-Posten : 2019-06-12

INDLAND : 4 : 4

INDLAND

4 Indland Onsdag den 12. juni 2019 . Antal draebte og tilskadeko­mne Langt faerre bilister kommer til skade eller mister livet. Til gengaeld er der ingen forbedring i trafiksikk­erheden for de bløde trafikante­r. Derfor udgør cyklister og fodgaenger­e en stadig større andel af trafikofre­ne. UDVIKLING I ANDELEN AF DRAEBTE OG TILSKADEKO­MNE FORDELT PÅ TRANSPORTM­IDDEL TAL I PCT. 54 60 46 50 40 40 30 Personbile­r, varebiler og lastbiler/busser 26 Cyklister og fodgaenger­e 20 10 0 2008 2010 2012 2014 2016 2018 UDVIKLING I ANTALLET AF DRAEBTE OG TILSKADEKO­MNE FORDELT PÅ TRANSPORTM­IDDEL 4.000 3.359 Personbile­r, varebiler og lastbiler/busser Cyklister og fodgaenger­e 3.000 1.613 2.000 1.577 1.371 1.000 Note: Draebte og tilskadeko­mne motorcykli­ster og knallertkø­rere er udeladt. 0 2008 2010 2012 2014 2016 2018 KILDE: VEJDIREKTO­RATET GRAFIK: AGNETE HOLK De bløde trafikante­r har den ulempe, at de er bløde. Det er en ulige kamp at vaere cyklist eller fodgaenger, hvis man støder sammen med en bil eller en lastbil. Marianne Foldberg Steffensen, afdelingsc­hef, Vejdirekto­ratet

© PressReader. All rights reserved.