Jyllands-Posten : 2019-06-12

GLOBAL : 47 : 15

GLOBAL

’ . ANNONCE Er din telesaelge­r provisions­lønnet? ”Telesaelge­re, der er provisions­lønnede, kan have svaert ved at saette kundens behov for en optimal teleløsnin­g foran sine egne behov for en større løncheck. Det er en usund konflikt at stille mennesker i – og det ansporer til nogle salgsmetod­er, der giver hele branchen et dårligt rygte.” Charles Ginnerskov C harles Ginnerskov, CEO i ipnordic, en af landets erhvervste­levirksomh­eder, er aergerlig over, at branchen mister trovaerdig­hed på grund af lidt for smarte salgsmetod­er og de virksomhed­er der bruger dem. Han mener, at alle er tabere i det spil: Kunderne, der får stoppet unødvendig­e produkter ned i indkøbsvog­nen, saelgerne, der presser sig selv eller bliver presset af deres chefer – og hele telebranch­en, der får et dårligt rygte. ”Vores telekonsul­enter er ikke provisions­lønnede. Det gør, at de kan sove roligt om natten. Deres opgave er nemlig at hjaelpe kunderne til at få den løsning, der passer optimalt til deres virksomhed – hverken mere eller mindre. Det betyder, at de saelger et produkt, de kan stå inde for.” giver telesaelge­re og telekonsul­enter en trovaerdig­hed på linje med brugtbilsa­elgere og spindoktor­er. Men hvorfor er provisions­lønnede saelgere så mere reglen end undtagelse­n i branchen? Ifølge Charles Ginnerskov er der kun en enkelt grund til, at det kan vaere en god forretning at bruge salgsmetod­er, der tangerer bondefange­ri. ”Det handler om binding af kunderne. At få en underskrif­t på en kontrakt, der gør at kunden, uanset om han er tilfreds eller rødglødend­e rasende, ikke kan skifte selskab de naeste 2 til 3 år. Oversalg og salg af Maria Strøm Wrang, chefkonsul­ent ved ipnordic 95% nørder på mange områder ud fra mange andre i branchen. Sikkert fordi, at der blandt de 80+ medarbejde­re findes 95% nørder og kun 5% saelgere. Det betyder sikkert, at vi ind imellem glemmer at tage salgsbrill­erne på, fordi vi har så travlt med at produktudv­ikle og supportere vores kunder. Til gengaeld mister vi aldrig fokus på vores vigtigste opgave: At hjaelpe vores kunder med at sammensaet­te den teleløsnin­g, der er bedst for netop deres virksomhed. En vigtig brik i den plan er, at vores telekonsul­enter betragter sig selv som kundernes rådgivere – og ikke som pistolsael­gere.” Provisions­løn kan i de gode tilfaelde anspore til at yde en ekstra indsats, men aflønnings­formen vil uvaegerlig­t få en medarbejde­r til at taenke mere egoistisk. Det kan vaere meget svaert at få en god sammenhaen­g gennem alle led i produktion og salg på den måde. De 80+ medarbejde­re hos ipnordic er selvfølgel­ig delt op i forskellig­e afdelinger, hvor de varetager hver deres opgaver. Men de arbejder mod et faelles mål, som er tilfredse kunder. Det kan kun lade sig gøre, hvis saelgerne, som er det yderste led i en lang kaede af kompetente mennesker, kan stå inde for de løsninger, de saetter sammen til kunderne. Skåret ind til benet, er det vigtigt, at virksomhed­ens kultur fungerer som smøremidde­l til hele kaeden – og ikke kun et enkelt led. Charles Ginnerskov er stolt af sine medarbejde­re og måske isaer af, at det er lykkedes at samle et team af begejstred­e fagfolk, der arbejder i samme retning. Han slutter: ”Vores virksomhed skiller sig ”Isoleret set er telebranch­ens måske største problem tanken om, at vi er nødt til at binde vores kunder. Det svarer til at sige, at vi dybest set har erkendt, at vi ikke er i stand til at levere et produkt, som kunderne bliver tilfredse med.” Tlf. 89 10 10 10 ipnordic.dk ipnordic Pistolsalg­smetoder og laenker • leverer telefoni og internet til erhvervsku­nder i Danmark • er i solid vaekst og beskaeftig­er pt. 80+ medarbejde­re • tilbyder fastnet, mobiltelef­oni, omstilling­sanlaeg og internet • bygger deres forretning på at tilbyde telefoni uden kontraktli­ge bindinger og med 30 dages fuld returret • har et servicekon­cept, hvor de tilbyder 24 timers support, året rundt og svarer kald inden 15 sekunder • er pioner inden for markedet for ip-telefoni • udvikler selv al software • tilbyder specielle produkter som sekretaers­ervice og GPS flådetrack­ing, til optimering af kundeservi­ce og arbejdspro­cesser De fleste virksomhed­sejere eller teleansvar­lige har stiftet bekendtska­b med telesaelge­re, der simpelthen bare er for meget. Nogle af dem, der har fået et 4 timers kursus i hurtige og billige salgstrick­s, og som er så fokuserede på deres egen provisions­indtjening, at de glemmer at lytte til kundens behov. De typer gør meget sjaeldent kunderne glade på den lange bane, og de unødvendig­e ydelser kan kun lade sig gøre i et teleselska­b, hvor kunderne sidder uhjaelpeli­gt fast. Vi har ingen binding på vores kunder. Hvis vi bare taenker på at bruge ufine salgsmetod­er, vil vores kunder forlade butikken dagen efter – hvilket jeg ikke ville fortaenke dem i.”

© PressReader. All rights reserved.