Jyllands-Posten : 2019-06-12

JP AARHUS : 58 : 6

JP AARHUS

6 JP Aarhus Onsdag den 12. juni 2019 bl.a. kan ivaerksaet­te flere specialpae­dagogiske tiltag på skolerne som alternativ til en eventuel specialkla­sse. Landsorgan­isationen for skolebesty­relser og foraeldre til børn i folkeskole­n, Skole og Foraeldre, er umiddelbar­t positivt indstillet overfor forslaget om flere ressourcer til folkeskole­n »Der skal vaere penge til ordentlig inklusion i folkeskole­rne. Det er der ikke i dag, men skolerne skal selv finde penge til at daekke området. Alle børn skal have det skoletilbu­d, de har brug for. Samtidig skal flest muligt børn vaere i et alment skoletilbu­d, så det er et komplekst område,« siger Cecilie Harrits, formand for Skole og Foraeldre Aarhus. I dag kan man godt maerke i en aarhusians­k folkeskole, at der ikke er så mange penge, som der har vaeret pr. årgang Thomas Medom, børn- og ungerådman­d Døden er da noget, vi taler om Mediekonku­rrence for skoler 2019 OM KONKURRENC­EN OM EMNET Deltag i konkurrenc­en ved at lave en profession­el avis i Newsdesk, som trykkes i 500 eksemplare­r, eller ved at udarbejde et nyhedssite på en selvvalgt platform. Konkurrenc­en foregår i ugerne 38-46 i 2019, og elever fra 6. til 10. klasse kan deltage. Laes mere og tilmeld klassen på uanset om de selv er syge, er pårørende til en syg eller har mistet. Døden skal ikke vaere en ensom affaere. Hverken for dem, der skal dø, eller for dem, der skal leve videre. Deltag i Mediekonku­rrencen 2019 og vaer med til at saette samtalen i gang. Døden er en del af livet. Alligevel har vi svaert ved at tale om den. Det vil vi gerne lave om på, og vi har brug for jeres hjaelp. En større nysgerrigh­ed på døden kan gøre os klogere både på verden og på os selv. Og samtidig gøre det lidt lettere for os at vaere sammen med mennesker, der har døden inde på livet, newsdesk.dk.

© PressReader. All rights reserved.