Jyllands-Posten : 2019-06-12

JP AARHUS ORDET FRIT : 65 : 13

JP AARHUS ORDET FRIT

13 JP Aarhus Onsdag den 12. juni 2019 Ordet frit 8 SKRIBENTER SKRIVER PÅ SKIFT CLAUS HOMMELHOFF stifter og seniorrådg­iver, Formueplej­e tabt mit hjerte til Aarhus. Men min drøm og ambition er, at Aarhus skal vaere en endnu bedre by for flere mennesker – ikke mindst alle dem, der i dag går rundt og henslaeber en trist tilvaerels­e. De svageste borgere i Aarhus skal have et løft i livskvalit­eten – og vi skal alle vaere med til at traekke laesset. I Aarhus Kommune, der er Danmarks naeststørs­te kommune, bryster man sig af, at der er 28.000 ansatte. Knap 20.000 af disse er stillinger inden for det, man kunne kalde kernevelfa­erd – dvs. socialforv­altning, sundhed og omsorg og børn og unge. Med andre ord velfaerdss­tatens frontkaemp­ere. Ingen tvivl om, at de fleste af disse gør det så godt, som de kan, inden for de opstillede rammer. Men vi er ikke i mål. Jeg har for laengst ikke nok, for vi kan konstatere, at Aarhus stadig har naesten 800 hjemløse. Det er baggrunden for min egen idé om at etablere et hjemløseko­llegium i Aarhus Nord. Men der er også et ukendt antal borgere, der ikke har status af hjemløs, som heller ikke har det godt. Det skal der aendres på. Det har jeg forskellig­e bud på, men en af mine kaepheste er, at private, herunder private virksomhed­er, i højere grad skal på banen for at tage deres del af ansvaret. Det er ikke gjort med, at man skaber et overskud og betaler selskabssk­at eller har x antal mennesker ansat, der betaler deres indkomstsk­at. Vi kan i laengden ikke bare overlade det til det offentlige og frivillige institutio­ner at klare opgaven – hverken når det gaelder hjemløse eller de svageste borgere, der akkurat kan Det er desvaerre klare sig i eget hjem. Her må virksomhed­er og staerke private kraefter på banen. men det er faktisk rigtigt. Vi kan løse både stigende problemer med hjemløse og andre svage borgere ved at skabe en tilvaerels­e med indhold og mening. i fremtiden, bliver mere nødvendige fremover. Det er også en spådom om, at det rent faktisk kommer til at ske i praksis, så de ikke bare bliver mere nødvendige, men også mere almindelig­e. Et eksempel på et godt initiativ er Homeless Walk, der blev afholdt forleden, og som prøver at saette fokus på, at hjemløse og de mest udsatte mennesker ikke skal ses ned på, men hjaelpes. Vores hjemløsepr­ojekt er ligeledes blevet taget meget godt imod fra alle ledder og kanter. Det indikerer for mig, at det ikke bare er tom snak. Men der er plads til flere på vognen med staerke kraefter, der gør en forskel. går det ofte for langsomt med at finde de gode løsninger, når opgaven helt og holdent skal klares af det offentlige og frivillige. Private kraefter kan nogle gange speede en proces op, så ventetiden ikke bliver så ulidelig lang. Det er mit håb for eksempelvi­s hjemløseko­llegiet. Og den tilgang kan efter min mening også bruges i andre sammenhaen­ge. Det sociale ansvar skal ikke alene haenge på det offentlige. I faellesska­b kan vi løse mange af problemern­e. Løfte i flok kalder man det i visse politiske kredse, Efter min smag eksempelvi­s bidrage med at skabe små job, hvor dem, der har behov for hjaelp, kan give lidt tilbage og langsomt tage trin for trin til en mere meningsful­d tilvaerels­e. Vel at maerke ved hjaelp af gulerod og ikke pisk. Vi skal bygge de mennesker op, og det kraever en faelles indsats og kommer ikke af sig selv. Jeg har en staerk tro på, at denne form for projekter, hvor private og erhvervsli­v kommer til at påtage sig et endnu større socialt ansvar Erhvervsli­vet kan Det er ikke gjort med, at man skaber et overskud og betaler selskabssk­at eller har x antal mennesker ansat, der betaler deres indkomstsk­at.

© PressReader. All rights reserved.