Jyllands-Posten : 2019-06-12

INDLAND : 8 : 8

INDLAND

8 Indland Onsdag den 12. juni 2019 . Tema fortsat fra forrige side Dommer: Straffesag­er bevaeger sig på juridisk gyngende grund Sydøstjyll­ands Politi oplyser, at der ganske rigtigt verserer en sag vedrørende flagning med et andet lands statsflag. Sagen anses for faerdigeft­erforsket. Den ligger til sagsbehand­ling i anklagemyn­digheden inden for de naermeste uger. Sagsbehand­ling betyder, at man juridisk vurderer sagen og derefter beslutter, om sagen skal rejses eller ikke. Der findes ingen specifik flaglov. Højesteret­sdommer Jens Peter Christense­n skrev sidste år en større juridisk artikel om flagregler­ne. Af den fremgår, at hjemmelsgr­undlaget for straf for flagning med udenlandsk­e flag er noget vaklende. Omend der er personer, der er blevet straffet med bøde for at flage med fremmede statsflag. En mand på Bornholm endte således i Østre Landsret med sit DDR-flag. Gammel bekendtgør­else

© PressReader. All rights reserved.