Berita Harian : 2019-11-08

Klassified­s : 32 : C32

Klassified­s

C32 1klassifie­ds JUMAAT, BH 8 NOVEMBER, 2019 Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman 222 222 222 222 222 222 222 222 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA (BAHAGIAN KEBANKRAPA­N) DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO. BA-29NCC-4161-07/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI JOHOR BHARU DALAM NEGERI JOHOR DARUL TAKZIM, MALAYSIA (BAHAGIAN KEBANKRAPA­N) DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO. JA-29NCC-1282-07/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA (BAHAGIAN KEBANKRAPA­N) DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO. BA-29NCC-4386-07/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI IPOH DALAM NEGERI PERAK, MALAYSIA DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO. AA-29NCC-769-07/2019 BERKENAAN : SHAHRULIKH­RAM BIN ABDUL WAHAB (NO. K/P: 790612-08-5033) …PENGHUTANG PENGHAKIMA­N : MBSB BANK BERHAD (NO. SYARIKAT : 716122-P) …PEMIUTANG PENGHAKIMA­N BERKENAAN : SHAHREL BIN SAMSUDIN (NO. K/P: 690724-01-5605) …PENGHUTANG PENGHAKIMA­N : MBSB BANK BERHAD (NO. SYARIKAT : 716122-P) BERKENAAN : MUHAMMAD ZULFADZLI BIN MUSTAFA (NO. K/P: 770730-14-5019/ A3519592) …PENGHUTANG PENGHAKIMA­N EX-PARTE : MALAYSIA BUILDING SOCIETY BERHAD (NO. SYARIKAT : 9417-K) …PEMIUTANG PENGHAKIMA­N BERKENAAN : MOHD SAIDINA BAMBANG IRAWAN BIN MOHD OTHMAN (NO. K/P: 800103-10-5469) …PENGHUTANG PENGHAKIMA­N EX-PARTE EX-PARTE : MBSB BANK BERHAD (NO. SYARIKAT : 716122-P) EX-PARTE …PEMIUTANG PENGHAKIMA­N NOTIS…PEMIUTANG PENGHAKIMA­N NOTIS NOTIS NOTIS Kepada: Kepada: Kepada: Kepada: MUHAMMAD ZULFADZLI BIN MUSTAFA SHAHREL BIN SAMSUDIN SHAHRULIKH­RAM BIN ABDUL WAHAB MOHD SAIDINA BAMBANG IRAWAN BIN MOHD OTHMAN NO. 3-2-32, PANGSAPURI DELIMA TAMAN BUKIT JELUTONG, SEKSYEN U8 40150 SHAH ALAM SELANGOR DARUL EHSAN DAN/ATAU NO 30 JALAN TENGAH KAMPUNG BAUNG, 86800 MERSING JOHOR DARUL TAKZIM DAN/ATAU NO 2-4 SIMPANG TIGA JALAN TG RAMBUTAN 31200 CHEMOR PERAK DARUL RIDZUAN DAN LOT 186 LORONG PERDANA 1/3 INDAH PERDANA KAMPUNG ENDAH 42700 BANTING SELANGOR DARUL EHSAN DAN/ATAU SHAHREL BIN SAMSUDIN MUHAMMAD ZULFADZLI BIN MUSTAFA SHAHRULIKH­RAM BIN ABDUL WAHAB A 3-3 KUARTERS GURU SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BANDAR BUKIT KAYU HITAM 06050 BANDAR BUKIT KAYU HITAM KEDAH DAN/ATAU MOHD SAIDINA BAMBANG IRAWAN BIN MOHD OTHMAN NO. 41, JALAN KASBAN 8/KU8 TAMAN MERU MAKMUR 41050 KLANG SELANGOR DARUL EHSAN DAN/ATAU KEMENTERIA­N KESIHATAN HOSPITAL BAHAGIA ULU KINTA TG RAMBUTAN 31250 IPOH PERAK DARUL RIDZUAN DAN PSK 113 JALAN NANGKA KAMPUNG ENDAH 42700 BANTING SELANGOR DARUL EHSAN DAN/ATAU MUHAMMAD ZULFADZLI BIN MUSTAFA SHAHREL BIN SAMSUDIN NO. 45, JALAN KASBAN 8/KU8 TAMAN MERU MAKMUR 41050 KLANG SELANGOR DARUL EHSAN bahawa satu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Malaya di Seremban oleh yang beralamat di Tingkat 11, Wisma MBSB, 48, Jalan Dungun, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n bertarikh 16/07/2019 (selepas ini dirujuk sebagai “Notis Kebankrapa­n tersebut”) ini diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti iaitu dengan menampalka­n Notis Kebankrapa­n tersebut serta satu salinan Perintah untuk Penyampaia­n Ganti bertarikh (selepas ini dikenali sebagai “suratcara tersebut”) di papan kenyataan Mahkamah Tinggi Shah Alam dan dengan mengiklank­an satu Notis sekali di akhbar Berita Harian dan dengan penampalan di alamat-alamat terakhir, iaitu di No. 3-2-32, Pangsapuri Delima, Taman Bukit Jelutong, Seksyen U8, 40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan dan/atau di No. 41 Jalan Kasban 8/KU8, Taman Meru Makmur, 41050 Klang, Selangor Darul Ehsan dan/atau di No. 45 Jalan Kasban 8/KU8, Taman Meru Makmur, 41050 Klang, Selangor Darul Ehsan dan penampalan serta pengiklana­n tersebut hendaklah dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup ke atas kamu tujuh (7) hari selepas tarikh akhir penampalan dan pengiklana­n tersebut dan kos permohonan hendaklah menjadi kos dalam kausa. Notis Kebankrapa­n itu boleh diperiksa oleh kamu atas permintaan di Mahkamah ini. MOHD SAIDINA BAMBANG IRAWAN BIN MOHD OTHMAN SHAHRULIKH­RAM BIN ABDUL WAHAB JABATAN KESIHATAN NEGERI KEDAH UNIT MAKMAL KESIHATAN & KUALITI MAKANAN NEGERI KEDAH 06050 BANDAR BUKIT KAYU HITAM KEDAH NO 2-H SIMPANG TIGA JALAN TANJONG RAMBUTAN 31200 CHEMOR PERAK DARUL RIDZUAN bahawa satu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Malaya di Ipoh oleh yang beralamat di Tingkat 11, Wisma MBSB, 48, Jalan Dungun, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n bertarikh 24/07/2019 (selepas ini dirujuk sebagai “Notis Kebankrapa­n tersebut”) ini diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti iaitu dengan menampalka­n Notis Kebankrapa­n tersebut serta satu salinan Perintah untuk Penyampaia­n Ganti bertarikh 09.10.2019 (selepas ini dikenali sebagai “suratcara tersebut”) di papan kenyataan Mahkamah Tinggi Ipoh dan dengan mengiklank­an satu Notis sekali di akhbar Berita Harian dan dengan penampalan di alamatalam­at terakhir, iaitu di No 2-4 Simpang Tiga, Jalan Tg Rambutan, 31200 Chemor, Perak Darul Ridzuan dan D/A: Kementeria­n Kesihatan Hospital Bahagia Ulu Kinta, Tg Rambutan, 31250 Ipoh, Perak Darul Ridzuan dan di No 2-H Simpang Tiga, Jalan Tanjong Rambutan, 31200 Chemor, Perak Darul Ridzuan dan penampalan serta pengiklana­n tersebut hendaklah dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup ke atas kamu empat belas (14) hari selepas tarikh akhir penampalan dan pengiklana­n tersebut dan kos permohonan hendaklah menjadi kos dalam kausa. Notis Kebankrapa­n itu boleh diperiksa oleh kamu atas permintaan di Mahkamah ini. JABATAN HAL EHWAL KHAS SELANGOR DAERAH KUALA LANGAT NO 51A JALAN EMAS 8 BANDAR SUNGAI EMAS 42700 BANTING SELANGOR DARUL EHSAN bahawa satu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Malaya di Seremban oleh yang beralamat di Tingkat 11, Wisma MBSB, 48, Jalan Dungun, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n bertarikh 24/07/2019 (selepas ini dirujuk sebagai “Notis Kebankrapa­n tersebut”) ini diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti iaitu dengan menampalka­n Notis Kebankrapa­n tersebut serta satu salinan Perintah untuk Penyampaia­n Ganti bertarikh (selepas ini dikenali sebagai “suratcara tersebut”) di papan kenyataan Mahkamah Tinggi Shah Alam dan dengan mengiklank­an satu Notis sekali di akhbar Berita Harian dan dengan penampalan di alamat-alamat terakhir, iaitu di Lot 186 Lorong Perdana 1/3, Indah Perdana Kampung Endah, 42700 Banting, Selangor Darul Ehsan dan/atau di PSK 113 Jalan Nangka, Kampung Endah, 42700 Banting, Selangor Darul Ehsan dan/atau D/A: Jabatan Hal Ehwal Khas Selangor, Daerah Kuala Langat, No 51A Jalan Emas 8, Bandar Sungai Emas, 42700 Banting, Selangor Darul Ehsan dan penampalan serta pengiklana­n tersebut hendaklah dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup ke atas kamu empat belas (14) hari selepas tarikh akhir penampalan dan pengiklana­n tersebut dan kos permohonan hendaklah menjadi kos dalam kausa. Notis Kebankrapa­n itu boleh diperiksa oleh kamu atas permintaan di Mahkamah ini. AMBIL PERHATIAN AMBIL PERHATIAN AMBIL PERHATIAN bahawa satu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Malaya di Johor Bharu oleh yang beralamat di Tingkat 11, Wisma MBSB, 48, Jalan Dungun, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n bertarikh 10/07/2019 (selepas ini dirujuk sebagai “Notis Kebankrapa­n tersebut”) ini diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti iaitu dengan menampalka­n Notis Kebankrapa­n tersebut serta satu salinan Perintah untuk Penyampaia­n Ganti bertarikh 01/10/2019 (selepas ini dikenali sebagai “suratcara tersebut”) di papan kenyataan Mahkamah Tinggi Johor Bharu dan dengan mengiklank­an satu Notis sekali di akhbar Berita Harian dan dengan penampalan di alamat-alamat terakhir, iaitu Lot 120, Jalan Sepakat, Kampung Sungai Padang, 86900 Endau, Johor Bharu dan/atau di G4-5-6 Kuarters Penjara Kluang, KM 8 Kampung Gajah, 86000 Kluang Johor dan penampalan serta pengiklana­n tersebut hendaklah dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup ke atas kamu tujuh (7) hari selepas tarikh akhir penampalan dan pengiklana­n tersebut dan kos permohonan hendaklah menjadi kos dalam kausa. Notis Kebankrapa­n itu boleh diperiksa oleh kamu atas permintaan di Mahkamah ini. MBSB BANK BERHAD MBSB BANK BERHAD AMBIL PERHATIAN MBSB BANK BERHAD MBSB BANK BERHAD 07.10.2019 08.10.2019 Bertarikh pada 01 Oktober, 2019 Bertarikh pada 07 Oktober, 2019 Bertarikh pada 09 Oktober, 2019 Bertarikh pada 08 Oktober, 2019 t.t -----------------------------------Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Johor Bharu ini dikeluarka­n oleh Tetuan Zulpadli & Edham, Peguamcara bagi Pemiutang Penghakima­n yang beralamat penyampaia­nnya di No. 24, Jalan Perumahan Gurney, 54000 Kuala Lumpur. (Tel: 03-2694 6997/6979/8526 Fax: 03-2691 1107). t.t ---------------------------------Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Shah Alam ini dikeluarka­n oleh Tetuan Zulpadli & Edham, Peguamcara bagi Pemiutang Penghakima­n yang beralamat penyampaia­nnya di No. 24, Jalan Perumahan Gurney, 54000 Kuala Lumpur. (Tel: 03-2694 6997/6979/8526 Fax: 03-2691 1107). t.t ------------------------------Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Ipoh ini dikeluarka­n oleh Tetuan Zulpadli & Edham, Peguamcara bagi Pemiutang Penghakima­n yang beralamat penyampaia­nnya di No. 24, Jalan Perumahan Gurney, 54000 Kuala Lumpur. (Tel: 03-2694 6997/6979/8526 Fax: 03-2691 1107). t.t ------------------------------Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Shah Alam ini dikeluarka­n oleh Tetuan Zulpadli & Edham, Peguamcara bagi Pemiutang Penghakima­n yang beralamat penyampaia­nnya di No. 24, Jalan Perumahan Gurney, 54000 Kuala Lumpur. (Tel: 03-2694 6997/6979/8526 Fax: 03-2691 1107). NOTIS NOTIS NOTIS NOTIS Rujukan Kami: ZE/L/MBSB/PL/1420/19.../HANI Rujukan Kami: ZE/L/MBSB/KLG/8564/15-BN.../HANI Rujukan Kami: ZE/L/MBSB/PL/457/19.../HANI Rujukan Kami: ZE/L/MBSB/PL/2012/19.../HANI DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA (BAHAGIAN KEBANKRAPA­N) DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO. BA-29NCC-4255-07/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA LUMPUR (BAHAGIAN KEBANKRAPA­N) DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO. WA-29NCC-2205-07/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA LUMPUR DALAM WILAYAH PERSEKUTUA­N, MALAYSIA (BAHAGIAN DAGANG) DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO. WA-2 9NCC-611-02/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA (BAHAGIAN KEBANKRAPA­N) DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO. BA-29NCC-4889-08/2019 BERKENAAN : MOHAMAD BIN DESA @ ISMAIL (NO. K/P: 790729-07-5015) …PENGHUTANG PENGHAKIMA­N MBSB BANK BERHAD (NO. SYARIKAT : 716122-P) …PEMIUTANG PENGHAKIMA­N BERKENAAN : KHAIRUL BARIYAH BINTI HASSAN (NO. K/P: 890326-06-5750) …PENGHUTANG PENGHAKIMA­N : BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD …PEMIUTANG PENGHAKIMA­N BERKENAAN : ROZI BIN OTHMAN (NO. K/P: 730425-03-5669) ...PENGHUTANG PENGHAKIMA­N : AL-RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATIO­N (MALAYSIA) BHD (NO. SYARIKAT : 719057-X) ...PEMIUTANG PENGHAKIMA­N EX-PARTE BERKENAAN : MOHAMAD FIRDAUS BIN ZAINAL BONG (NO. K/P: 871129-11-5663) …PENGHUTANG PENGHAKIMA­N BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD …PEMIUTANG PENGHAKIMA­N EX-PARTE : EX-PARTE NOTIS Kepada: KHAIRUL BARIYAH BINTI HASSAN EX-PARTE : NOTIS 205-08-19 FLAT SENTUL UTAMA JALAN DATO SENU 26, SENTUL 51000 KUALA LUMPUR WILAYAH PERSEKUTUA­N DAN Kepada: NOTIS NOTIS Kepada: Dalam perkara Notis Kebankrapa­n yang dikeluarka­n pada 09.08.2019 Kepada:- MOHAMMAD BIN DESA @ ISMAIL MOHAMAD FIRDAUS BIN ZAINAL BONG NO 570-8 INDAH APPARTMENT JALAN 10/6 TAMAN SETAPAK INDAH 53000 SETAPAK KUALA LUMPUR DAN/ATAU NO 12, JALAN 5/16C TAMAN WEST COUNTRY 43000 KAJANG, SELANGOR DAN/ATAU KHAIRUL BARIYAH BINTI HASSAN ROZI BIN OTHMAN NO 136 JALAN SUNGAI NANGKA 38 TAMAN BANTING MEWAH 42700 BANTING SELANGOR DAN A2-20-11 SAVANNA EXECUTIVE SUITE SOUTHVILLE CITY JALAN BBLS 2 43000 DENGKIL SELANGOR Dan/atau MOHAMAD FIRDAUS BIN ZAINAL BONG KHAIRUL BARIYAH BINTI HASSAN MOHAMMAD BIN DESA @ ISMAIL A-2-14 APARTMENT NORMANBIA BANDAR COUNTRY HOMES 48000 RAWANG SELANGOR DARUL EHSAN DAN/ATAU ROZI BIN OTHMAN KAMPONG GONG HALT KUALA KRAU 28050 TEMERLOH PAHANG DAN POLIS DIRAJA MALAYSIA IBU PEJABAT POLIS DAERAH BUKIT AMAN 50560 KUALA LUMPUR DAN/ATAU B607 APARTMENT SRI HIJAUAN JALAN UP 2/1 TAMAN UKAY PERDANA HULU KELANG 68000 AMPANG SELANGOR DARUL EHSAN Dan/atau KHAIRUL BARIYAH BINTI HASSAN D/A: VADS BERHAD, 08TH FLOOR BANGUNAN SEMUA HOUSE JALAN BONUS 6 51100 KUALA LUMPUR bahawa suatu Petisyen Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu di Mahkamah Tinggi, Kuala Lumpur oleh Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad yang beralamat di Susulan Berpusat Wilayah Sungai Buloh, Bangunan Bank Rakyat Cawangan Sungai Buloh, 91 & 93, Pusat Komersial Tsb, Jalan Nautika B U20/B, Seksyen U20, Shah Alam, 40160 Shah Alam, Selangor dan Cawangan Damansara Utama, No 1, Jalan SS 21/56 B, Damansara Utama, 47400 Petaling Jaya, Selangor DAN bahawa keesahan Petisyen Kebankrapa­n bertarikh 15/08/2019 (selepas ini dirujuk sebagai “Petisyen Kebankrapa­n tersebut”) diserahkan ke atas kamu secara penyampaia­n ganti iaitu dengan menampalka­n satu salinan Petisyen Kebankrapa­n tersebut dan satu salinan Perintah untuk Penyampaia­n Ganti bertarikh Oktober, 2019 (selepas ini dirujuk sebagai “suratcara tersebut”) di papan kenyataan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan menampalka­n di alamat terakhir Penghutang Penghakima­n yang diketahui iaitu di 205-08-19 Flat Sentul Utama, Jalan Dato Senu 26, Sentul, 51000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutua­n Dan No 136 Jalan Sungai Nangka 38, Taman Banting Mewah, 42700 Banting Selangor Dan D/A: Kampong Gong Halt, Kuala Krau, 28050 Temerloh, Pahang Dan D/A: D/A: Vads Berhad, 08th Floor, Bangunan Semua House, Jalan Bonus 6, 51100 Kuala Lumpur dan juga dengan mengiklan Notis di dalam salah satu akhbar tempatan Berita Harian dan segala penampalan dan pengiklana­n hendaklah menjadi penyampaia­n yang sempurna dan cukup ke atas kamu tujuh (7) hari selepas tarikh terakhir penampalan, pengiklana­n atau pengeposan tersebut bahawa kos permohonan ini adalah kos dalam kausa. MOHAMMAD BIN DESA @ ISMAIL MOHAMAD FIRDAUS BIN ZAINAL BONG A-10-10 SEMARAK KONDO TAMAN RAIN TREE JALAN ARIZA 68100 BATU CAVES SELANGOR NO 33-A KAMPUNG KUALA AKOB 21700 KUALA BERANG TERENGGANU DAN/ATAU AMBIL PERHATIAN ROZI BIN OTHMAN BAUER (M) SDN BHD UNIT 506 BLOK G PHILEO DAMANSARA 1 NO 9 JALAN 16/11 OFF JALAN DAMANSARA 46350 PETALING JAYA SELANGOR DARUL EHSAN bahawa satu Notis Kebankrapa­n dikeluarka­n terhadap kamu dalam Mahkamah ini oleh yang mempunyai alamat AMBIL PERHATIAN bahawa satu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Malaya di Kuala Lumpur oleh yang beralamat di Tingkat 11, Wisma MBSB, 48, Jalan Dungun, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n bertarikh 24/07/2019 (selepas ini dirujuk sebagai “Notis Kebankrapa­n tersebut”) ini diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti iaitu dengan menampalka­n Notis Kebankrapa­n tersebut serta satu salinan Perintah untuk Penyampaia­n Ganti bertarikh 09/10/2019 (selepas ini dikenali sebagai “suratcara tersebut”) di papan kenyataan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan dengan mengiklank­an satu Notis sekali di akhbar Berita Harian dan dengan penampalan di alamat-alamat terakhir, iaitu di No 570-8 Indah Apartment, Jalan 10/6 Taman Setapak Indah, 53000 Setapak, Kuala Lumpur dan/atau di Polis Diraja Malaysia, Ibu Pejabat Polis Daerah Bukit Aman, 50560 Kuala Lumpur dan/atau di A-10-10 Semarak Kondo, Taman Rain Tree Jalan Ariza, 68100 Batu Caves, Selangor dan penampalan serta pengiklana­n tersebut hendaklah dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup ke atas kamu empat belas (14) hari selepas tarikh akhir penampalan dan pengiklana­n tersebut dan kos permohonan hendaklah menjadi kos dalam kausa. Notis Kebankrapa­n itu boleh diperiksa oleh kamu atas permintaan di Mahkamah ini. MOHAMAD FIRDAUS BIN ZAINAL BONG D/A: PEJABAT KESIHATAN DAERAH HULU LANGAT LOT 7523, JALAN HENTIAN 1C PLAZA HENTIAN KAJANG 43000 KAJANG, SELANGOR bahawa satu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam oleh yang beralamat di Susulan Berpusat Wilayah Precint 8, Tingkat 1, Ayer @ 8, Lot 3 & 3A, Blok B8C1, Jalan P8G, Presint 8, 62250 Putrajaya dan Cawangan Bandar Baru Bangi, Lot 1.01 & 2.01, Tingkat Bawah & Satu, Wisma Unikeb, 43609 Bangi, Selangor dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n bertarikh 18/07/2019 (selepas ini dirujuk sebagai “Notis Kebankrapa­n tersebut”) ini diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti iaitu dengan menampalka­n Notis Kebankrapa­n tersebut serta satu salinan Perintah untuk Penyampaia­n Ganti bertarikh 28/08/2019 (selepas ini dikenali sebagai “suratcara tersebut”) di papan kenyataan Mahkamah Tinggi Shah Alam dan dengan mengiklank­an satu Notis sekali di akhbar Berita Harian dan dengan penampalan di alamat-alamat terakhir seperti di atas dan penampalan serta pengiklana­n tersebut hendaklah dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup ke atas kamu 7 hari selepas tarikh akhir penampalan atau pengiklana­n tersebut dan kos permohonan hendaklah menjadi kos dalam kausa. Notis Kebankrapa­n itu boleh diperiksa oleh kamu atas permintaan di Mahkamah ini. MBSB BANK BERHAD AMBIL PERHATIAN telah AMBIL PERHATIAN AL-RAJHI BANK BANKING & INVESTMENT CORPORATIO­N Retail Collection And Recovery Centre, Suite 8-19-5, Level 19, Menara Olympia, No. 8, Jalan Raja Chulan, 50200 Kuala Lumpur KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD di dan Mahkamah telah memerintah­kan supaya Notis Kebankrapa­n tersebut yang telah dilanjutka­n tarikh keesahanny­a untuk tempoh dua (2) bulan melalui Perintah Mahkamah bertarikh 16.10.2019 disampaika­n kepada kamu secara penyampaia­n ganti dengan mengiklank­annya sekali di dalam salah sebuah akhbar tempatan “BERITA HARIAN” dalam bentuk notis ini dan secara Penampalan di papan Kenyataan Mahkamah Tinggi Shah Alam serta dan Penampalan dialamat terakhir Penghutang Penghakima­n yang diketahui dan penyampaia­n sedemikian hendaklah menjadi penyampaia­n yang sempurna dan cukup terhadap kamu dalam masa selepas tujuh (7) hari dari tarikh akhir penampalan dan pengiklana­n tersebut dan kos bagi permohonan ini hendaklah menjadi kos dalam kausa. Notis Kebankrapa­n itu boleh diperiksa oleh kamu atas permintaan di Mahkamah ini. DAN AKHIRNYA DIPERINTAH­KAN DAN SELANJUTNY­A AMBIL PERHATIAN Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Aras 3, Bahagian Tengah, Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur, Jalan Duta, Kuala Lumpur Rabu, 27 November 2019 pukul 9:00 pagi bahawa Petisyen Kebankrapa­n tersebut akan diperdenga­rkan di pada hari yang mana kamu dikehendak­i hadir dan jika sekiranya kamu tidak hadir Mahkamah boleh membuat satu Perintah Kebankrapa­n terhadap kamu dengan ketiadaan kamu. Jikalau kamu berhasrat membantah Petisyen Kebankrapa­n tersebut kamu mestilah dalam masa tujuh (7) hari dari tarikh penyampaia­n menjadi sempurna memohon memfailkan dengan Pendaftar samada suatu Afidavit atau Saman Dalam Kamar disokong dengan Afidavit bagi maksud tersebut. Petisyen Kebankrapa­n ini boleh diperiksa oleh kamu melalui permohonan di Mahkamah ini. Bertarikh pada 09 Oktober 2019 IDA RAHAYU BINTI SHARIF ……………………………………… Timbalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Kuala Lumpur ini dikeluarka­n oleh Tetuan Zulpadli & Edham, Peguamcara bagi Pemiutang Penghakima­n yang beralamat penyampaia­nnya di No. 24, Jalan Perumahan Gurney, 54000 Kuala Lumpur. (Tel: 03-2694 6997/6979/8526 Fax: 03-2691 1107). Bertarikh pada 09 Oktober, 2019 t.t ---------------------------------Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Kuala Lumpur ini dikeluarka­n oleh Tetuan Zulpadli & Edham, Peguamcara bagi Pemiutang Penghakima­n yang beralamat penyampaia­nnya di No. 24, Jalan Perumahan Gurney, 54000 Kuala Lumpur. (Tel: 03-2694 6997/6979/8526 Fax: 03-2691 1107). Bertarikh pada 28 Ogos, 2019 Bertarikh pada 16 OKTOBER, 2019 t.t -----------------------------------Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Shah Alam ini dikeluarka­n oleh Tetuan Zulpadli & Edham, Peguamcara bagi Pemiutang Penghakima­n yang beralamat penyampaia­nnya di No. 24, Jalan Perumahan Gurney, 54000 Kuala Lumpur. (Tel: 03-2694 6997/6979/8526 Fax: 03-2691 1107). ---------------------TT-----------------------PENOLONG KANAN PENDAFTAR MAHKAMAH TINGGI SHAH ALAM NOTIS NOTIS PENGIKLANA­N ini dikeluarka­n oleh Tetuan Zulpadli & Edham, Peguamcara Pemiutang Penghakima­n yang beralamat penyampaia­nnya di No. 24, Jalan Perumahan Gurney, 54000 Kuala Lumpur. (Tel: 03-2694 6997/6979/8526 Fax: 03-2691 1107). Rujukan Kami: ZE/L/ARB/TL/6162/17 NOTIS NOTIS PENGIKLANA­N Rujukan Kami: ZE/L/MBSB/PL/1999/19.../HANI Rujukan Kami: Ze(z)/cl/bkr(du)/jc/9870/18…/[email protected] Rujukan Kami: ZE(Z)/CL/BKR(BBB)/JC/11062/19.../[email protected] MENCARI KENDERAAN A BELI JUAL KEGUNAAN PERNIAGAAN SEMUANYA ADA DISINI untuk DI .....

© PressReader. All rights reserved.