Berita Harian : 2019-11-08

Klassified­s : 38 : C38

Klassified­s

C38 1klassifie­ds JUMAAT, BH 8 NOVEMBER, 2019 Lelong Lelong Lelong Lelong Lelong Lelong Lelong Lelong 225 225 225 225 225 225 225 225 PERISYTIHA­RAN JUALAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI TEMERLOH PERMOHONAN UNTUK PELAKSANAA­N No : CB-38-25-04/2018 ANTARA CIMB BANK BERHAD (No. Syarikat : 13491-P) .............. PLAINTIF (dahulunya dikenali sebagai BUMIPUTRA-COMMERCE BANK BERHAD) DAN SHAHRUL NIZAM BIN NGAH (No. K/P : 780604-06-5279) ………. DEFENDAN TARIKH LELONG : 16hb DISEMBER, 2019 MASA : JAM 10.30 PAGI ATAU LAIN-LAIN WAKTU YANG WAJAR BAGI MAHKAMAH TEMPAT : DI BILIK LELONGAN AWAM MAHKAMAH TINGGI KUANTAN HARGA RIZAB : RM 117,000.00 LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH Hartanah tersebut adalah sebuah rumah teres satu tingkat (lot tengah) yang beralamat pos No. 23, Lorong Pandan Damai 1/11, Taman Aneka Jaya Fasa 31, 25150 Kuantan, Pahang Darul Makmur. BUTIR-BUTIR HAKMILIK No. Hakmilik :GM 20999 Lot No : Lot 101217 Mukim : Mukim Kuala Kuantan Daerah : Kuantan Negeri : Pahang Darul Makmur Pegangan : Selama-lamanya Keluasan :1,300 kaki persegi DEPOSIT 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Draf diatas nama CIMB BANK BERHAD melalui Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu sebelum Jam 9.30 pagi pada hari lelongan. Baki wang belian hendaklah di bayar oleh penawar yang berjaya kepada plaintif dalam tempoh Satu Ratus Dua Puluh (120) hari dari tarikh jualan. 1) Nama Pelelong : S.youmal a/p Suppiah Syarikat Pelelong : Lavinya Enterprise No. Telefon : 019-9184092 2) Firma Guaman :Tetuan Noorhuda & Partners No. Telefon : 09-5143796 No. Rujukan : NP/L/CIMB/2000(182)/16/IEDA PERISYTIHA­RAN JUALAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SEREMBAN PERMOHONAN UNTUK PERLAKSANA­AN NO: NA-38-683-09/2019 PERISYTIHA­RAN JUALAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SEREMBAN DALAM NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS, MALAYSIA SAMAN PEMULA NO.: NA-24MFC-104-05/2019 PERLAKSANA­AN NO.: NA-38-668-09/2019 PERISYTIHA­RAN JUALAN DI ANTARA UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BHD PLAINTIF DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SEREMBAN DALAM NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS, MALAYSIA SAMAN PEMULA NO: 24-207 TAHUN 2008 PERMOHONAN UNTUK PERLAKSANA­AN NO.: NA-38-673-09/2019 DAN ANTARA MAY CHIN WOON SEAN DEFENDAN MAYBANK ISLAMIC BERHAD (NO. SYARIKAT: 787435-M) ...PLAINTIF / PEMEGANG GADAIAN Menurut perintah Mahkamah Tinggi Malaya di Seremban mengenai Perintah Jualan dan Perintah Notis Permohonan bertarikh pada 31.7.2019 dan 14.10.2019, masing-masing, adalah dengan ini diisytihar­kan bahawa Timbalan Pendaftar / Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya di Seremban dengan dibantu oleh Pelelong berdaftar yang dilantik oleh Mahkamah: AKAN MENJUAL SECARA Dalam perkara mengenai Aturan 83, Kaedah-kaedah Mahkamah 2012 DAN Dalam perkara Seksyen 256 , 257 , 258 dan 259 Kanun Tanah Negara 1965 DAN Dalam perkara gadaian ke atas Hartanah yang dipegang di bawah Geran No.78154 (Dahulunya dikenali sebagai HS(D) 46079), Lot 19184, Pekan Sungai Gadut, Daerah Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus dan digadaikan kepada Plaintif melalui Perserahan No.35090/2004 dan didaftarka­n pada 6/12/2004 DI ANTARA DAN SHAFURAH BINTI MAHFAR (NO. K/P: 821027-14-6076) ...DEFENDAN / PENGGADAI AKAN MENJUAL SECARA LELONGAN AWAM PADA HARI SELASA, 26 HARIBULAN NOVEMBER 2019, JAM 10.30 PAGI DI BILIK LELONG, MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SEREMBAN KOMPLEKS MAHKAMAH SEREMBAN, 70300 SEREMBAN 2, NEGERI SEMBILAN BUTIR-BUTIR HAK MILIK STRATA:- NO. HAK MILIK STRATA: GERAN 102689/ M6/5/855 NO. PETAK: 855 NO. TINGKAT: 5 NO. BANGUNAN: M6 NO. LOT: LOT 7896 PEKAN/ DAERAH/NEGERI: PEGANGAN: KEGUNAAN TANAH: LELONGAN AWAM PADA HARI RABU, 20HB NOVEMBER 2019, JAM 10.30 PAGI DI BILIK LELONG MAHKAMAH TINGGI SEREMBAN, KOMPLEKS MAHKAMAH SEREMBAN, SEREMBAN 2, 70300 SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS NOTA : Bakal pembeli adalah dinasihatk­an agar membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa semua tanggungan, bebanan serta mengenal pasti dengan tepat hartanah tersebut sebelum jualan lelongan dijalankan. NO. HAKMILIK : GRN 157659. NO. LOT : Lot 28338. MUKIM/DAERAH/ NEGERI : Bandar Seremban Utama/seremban/negeri Sembilan Darul Khusus. PEGANGAN : Selama-lamanya. KELUASAN TANAH : 154 meter persegi. CUKAI TAHUNAN : RM84.00. PEMILIK BERDAFTAR : KATEGORI KEGUNAAN TANAH : Bangunan. SYARAT NYATA : Tanah ini hendaklah digunakan untuk bangunan kediaman sahaja. SEKATAN KEPENTINGA­N : Tanah yang diberimili­k ini tidak boleh dipindahmi­lik, dipajak atau digadaikan melainkan dengan kebenaran Pihak Berkuasa Negeri. BEBANAN : Digadaikan kepada United Overseas Bank (Malaysia) Bhd. ENDORSAN : Kaveat persendiri­an telah di masukkan oleh Sze Chee How didaftarka­n pada 19.9.2016. Sungai Menyala/port Dickson/negeri Sembilan Darul Khusus Selama-lamanya 32 meter persegi Bangunan (kediaman) Tanah ini hendaklah digunakan untuk bangunan kediaman sahaja Tiada KELUASAN PETAK: SYARAT-SYARAT NYATA: SEKATAN KEPENTINGA­N: PEMILIK BERDAFTAR: SHAFURAH BINTI MAHFAR (NO. K/P: 821027-14-6076)(1/1 BAHAGIAN) BEBANAN: KATEGORI BUTIR-BUTIR HAKMILIK BANK SIMPANAN NASIONAL ...PLAINTIF DAN Digadaikan kepada Maybank Islamic Berhad, melalui Perserahan No. 12714/2009 pada 5/6/2009 May Chin Woon Sean. 1.AZAMI BIN ABU BAKAR (NO: 750605-04-5467) 2.ROZITAH BINTI KASSHIM (NO.K/P: 741209-01-6870). NOTA: Bakal pembeli dinasihatk­an agar membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa semua tanggungan, bebanan serta mengenal pasti dengan tepat hartanah tersebut sebelum jualan lelong dijalankan. LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH satu unit apartment, Unit No. F-4-21, Blok F, Tiara Beach Resort, Batu 13, Jalan Pasir Panjang, 71250 Port Dickson, Negeri Sembilan Darul Khusus. HARGA RIZAB ...DEFENDAN-DEFENDAN Menurut Perintah-perintah Mahkamah Tinggi Seremban mengenai Perintah Saman Minta Arahan dan Perintah Jualan yang telah diperbuat dalam perkara tersebut di atas pada 13hb November 2008 dan 14hb Oktober 2019 ini adalah diperisyti­harkan bahawa Timbalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Seremban dengan dibantu oleh Pelelong yang tersebut di bawah :- : Hartanah ini adalah yang beralamat pos di LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH: sebuah rumah teres dua tingkat yang telah diubahsuai No. 884, Jalan S2 A25, Emerald Park, Seremban 2, 70300 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus. HARGA RIZAB. RM430,000.00 (RINGGIT MALAYSIA: EMPAT RATUS TIGA PULUH RIBU SAHAJA) Hartanah tersebut adalah merupakan yang beralamat pos di AKAN MENJUAL SECARA LELONGAN AWAM PADA 20HB NOVEMBER 2019 BERSAMAAN HARI RABU JAM 10.30 PAGI DI BILIK LELONGAN, BANGUNAN KOMPLEKS MAHKAMAH TINGGI SEREMBAN, SEREMBAN 2, 70000 NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS Nota: Bakal Bakal pembeli adalah dinasihatk­an agar membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa hartanah tersebut sebelum lelongan BUTIR-BUTIR HAKMILIK: : Hartanah tersebut akan dijual “dalam keadaan sedia ada” dan tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak sahaja dan kepada syarat-syarat jualan yang dicetakkan di Perisytiha­ran Jualan. Penawar yang berminat hendaklah mendeposit­kan 10% daripada harga rizab dalam bentuk atas nama pada hari lelongan. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada dalam tempoh dari tarikh jualan. Untuk butir-butir selanjutny­a, sila berhubung dengan:1. - RM60,000.00 (RINGGIT MALAYSIA: ENAM PULUH Hartanah tersebut akan dijual tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak dan kepada syarat-syarat jualan yang dilampirka­n. Penawar yang berminat hendaklah mendeposit­kan 10% daripada harga rizab dalam bentuk di atas nama sebelum jam pada hari lelongan. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada RIBU) Bank Deraf MAYBANK ISLAMIC BERHAD sebelum 9.30 pagi MAYBANK Bank Draf UOBM untuk May Chin Woon Sean 9.30 pagi ISLAMIC BERHAD seratus dua puluh (120) hari UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BHD melalui Sistem Pemindahan Elektronik, Masa Nyata bagi Dana dan Securiti (RENTAS) dalam tempoh seratus dua puluh (120) hari dari tarikh jualan. Untuk butir-butir selanjutny­a, sila berhubung dengan :Nama pelelong : Syarikat pelelong : Alamat : F1-10, Tingkat-1, Bangunan Lucky Plaza, Jalan Dato Lee Fong Yee, 70000 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus. : 013-3632900 No.fax: 06-7625103 : zbaauction­[email protected] No. Rujukan : ZBA/MTSBN/898/2019 : : 46-01, Jalan Molek 1/28, Taman Molek, 81100 Johor Bahru, Johor. : 07-3510510 No. Fax : 07-3510511 : CPR/UOB(A)1197/19/CYP No. Hakmilik Mukim/daerah/negeri Pegangan Keluasan Tanah Cukai Tanah Kategori Kegunaan Tanah Pemilik Berdaftar Syarat-syarat Sekatan Kepentinga­n Bebanan : LOT 19184 , GRN 78154 (Dahulunya HS(D) 46079) : Sungai Gadut/seremban/negeri Sembilan : Kekal : 97.00 meter persegi : RM 70.00 : Bangunan : : Tanah ini hendaklah digunakan untuk bangunan kediaman sahaja : Tiada : Dicagarkan pada Bank Simpanan Nasional melalui No. Perserahan 35090/2004 didaftarka­n pada 6/12/2004 : Tiada Hartanah ini merupakan sebuah rumah teres dua tingkat kos rendah yang mempunyai alamat bersurat di HAJI SHAFIE BIN DAUD PELELONG BERLESEN SAUJANA INSAN Zaidon bin Ahmad ZBA Auction House (001408244-W) 013-530 1105 – NO. C-2-10 PANGSAPURI ORKID, JALAN CEMARA, SEK.13 TAMAN BUKIT SERDANG, 43300 SERI KEMBANGAN, SELANGOR TEL NO & FAX NO 03-8945 8355 No. Telefon E-mail Firma Guaman Alamat No. Telefon No. Rujukan AZAMI BIN ABU BAKAR & ROZITAH BINTI KASSHIM NO. RUJ FAIL.: SI/MTS- NA-38-668-09/2019 TETUAN SALINA TAIB & CO. PEGUAMBELA & PEGUAMCARA 2. Tetuan Chua & Partners NO. 86 JALAN MELAKA RAYA 25, TAMAN MELAKA RAYA, 75000 MELAKA NO. TEL 06-2820614 & NO. FAX 06-2820635 Pengesahan NO. RUJ. FAIL: ST/LT/2712/18(MBB) LOKASI & GAMBARAN HARTA: PERISYTIHA­RAN JUALAN No. 145, Jalan TAN 5/10,Taman Tuanku Ampuan Najihah, 71450 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus. HARGA RIZAB 100,000.00 (RINGGIT MALAYSIA: SATU RATUS RIBU SAHAJA) DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI MELAKA DALAM NEGERI MELAKA, MALAYSIA SAMAN PEMULA NO. : MA-24FC-86-05/2019 PERISYTIHA­RAN JUALAN RM Hartanah tersebut akan dijual tertakluk keoada satu harga rizab sebanyak dan tertakluk kepada syarat-syarat jualan yang boleh terdapat daripada pelelong yang tersebut dibawah. Semua penawar hendaklah mendeposit­kan 10% Harga Rizab secara di atas nama pada hari lelongan. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh pembeli dalam tempoh satu ratus dua puluh (120) hari dari tarikh jualan kepada DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA LUMPUR PERMOHONAN UNTUK PERLAKSANA­AN NO: WA-38-953-09/2019 ANTARA UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BHD (NO. SYARIKAT: 271809-K) … .......................................................... ………PLAINTIF DAN MUHAMMAD LOQMAN BIN ABDUL AZIZ (NO. K/P: 740329-02-5005 / A2747606) …… ................…………… ...…..DEFENDAN AKAN MENJUAL SECARA LELONGAN AWAM PADA HARI RABU 27HB NOVEMBER 2019 - JAM : 9.30 PAGI DI BILIK LELONG, BAHAGIAN PERLAKSANA­AN, MAHKAMAH TINGGI KUALA LUMPUR, ARAS 2, SAYAP KIRI, KOMPLEKS MAHKAMAH KUALA LUMPUR, JALAN TUANKU ABDUL HALIM, (JALAN DUTA) 50592 KUALA LUMPUR BUTIR-BUTIR HAKMILIK PELAKSANAA­N NO: MA-38-184-08/2019 ANTARA LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM (dahulunya dikenali sebagai Bahagian Pinjaman Perumahan) DAN 1.CHE ROSELEE BIN CHE HARUN (NO. K/P: 710316-14-5369 / A1875711) 2.FADILAH BINTI YAHYA (NO. K/P: 740423-04-5002 / A2823428) … DEFENDAN-DEFENDAN LELONGAN AWAM PADA HARI ISNIN, 18HB NOVEMBER 2019 JAM 10.30 PAGI Bank Draf BANK SIMPANAN NASIONAL Guaman Guaman 222 222 sebelum jam 9.30 pagi BANK SIMPANAN NASIONAL Nama Pelelong: Zainullabu­deen Bin Abd Salam Firma Guaman : Tetuan T.rajagopalu & Co Syarikat Pelelong: Sejahtera Auctioneer­s Alamat: Suite 7-3, Alamat: F1-10,1st Floor, Arab Malaysian Business Centre, Bangunan Lucky Plaza Jalan Pasar,70000 Seremban Negeri sembilan Jalan Dato Lee Fong Yee, Tel / Fax: 06-7613710 / 06-7618672 70000 Seremban No.rujukan : [Bsnt/15/09/13/azami/erin(nur)] Tel / Fax: 016-2091055 / 03-92816076 No.rujukan: SEJA/MTS/1631/19 … PLAINTIF AKAN MENJUAL SECARA DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA SAMAN PEMULA NO. BA-28JM-5-09/2019 DI BILIK LELONG, KOMPLEKS MAHKAMAH, LEBOH AYER KEROH 75450 AYER KEROH, MELAKA Nota: Bakal pembeli adalah dinasihatk­an agar membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah dan Galian dan memeriksa semua tanggungan, bebanan serta mengenal pasti dengan tepat hartanah tersebut sebelum jualan lelongan dijalankan. BUTIR-BUTIR HAKMILIK NO. HAKMILIK : PN 41238. NO. LOT : LOT 2072. MUKIM/ DAERAH/ NEGERI : Gadek / Alor Gajah / Melaka. PEGANGAN : Pajakan selama 99 tahun (berakhir pada 8hb Oktober 2101). KELUASAN TANAH : 147 meter persegi. CUKAI TANAH : RM17.00. KATEGORI KEGUNAAN TANAH : Bangunan. PEMILIK BERDAFTAR : SYARAT NYATA : Untuk rumah kediaman sahaja. SEKATAN KEPENTINGA­N : Kod B. BEBANAN : Tanah ini tidak dibenarkan di pindahmili­k atau dipajak kecuali dengan kebenaran Pihak Berkuasa Negeri. Sekatan kepentinga­n ini dikecualik­an bagi pindahmili­k atau pajakan yang pertama. Digadaikan kepada melalui No. Perserahan 0400SC2009­005048, didaftarka­n pada 7hb Mei 2009. Hartanah tersebut merupakan yang beralamat di No. Hakmilik : PN 75951 No. Lot : 17255 Mukim / Daerah / Negeri : Ijok / Kuala Selangor / Selangor Pegangan : Pajakan selama 99 tahun tarikh luput pada 27hb Disember, 2089 Keluasan Tanah : 294 meter persegi Pemilik Berdaftar : MUHAMMAD LOQMAN BIN ABDUL AZIZ - (1/1 BAHAGIAN) Sekatan Kepentinga­n : Tanah ini boleh dipindahmi­lik, dipajak atau digadai setelah mendapat : kebenaran Pihak Berkuasa Negeri Bebanan : Dicagarkan kepada United Overseas Bank (Malaysia) Bhd melalui : No.perserahan 50300/2018 PERISYTIHA­RAN JUALAN Dalam perkara Seksyen-seksyen 404; 405; 406 dan 407 Akta Syarikat 2016 DAN Dalam perkara Sierra Delima Developmen­t Sdn Bhd (No. Syarikat 790677-X) DAN Dalam perkara Kaedah-kaedah 8 dan 17 Kaedah-kaedah Syarikat (Mekanisme Penyelamat Korporat) 2018 1.CHE ROSELEE BIN CHE DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI JOHOR BAHRU DALAM NEGERI JOHOR DARUL TAKZIM, MALAYSIA SAMAN PEMULA NO: JA-24MFC-307-07/2019 PERMOHONAN PERLAKSANA­AN NO.: JA-38-1121-09/2019 HARUN. 2.FADILAH BINTI YAHYA. Dalam Perkara Gadaian berdaftar di Pejabat Pendaftar Hakmilik Tanah Johor pada 06.12.2018 melalui No. Perserahan 91754/2018 diatas kesemua tanah yang terkandung dibawah, H.S.(D) 568776, PTD 227433, Mukim Plentong, Daerah Johor Bahru, Negeri Johor; Dan Dalam Perkara yang diperuntuk­kan dibawah Seksyen 256 Kanun Tanah Negara (Akta 56) 1965; Dan Dalam perkara Aturan 83, Kaedah-kaedah Mahkamah 2012. ANTARA KERAJAAN MALAYSIA LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH:- sebuah rumah teres satu tingkat unit pertengaha­n GD 144, Jalan SM 1, Taman Gadek Perdana (Taman Seri Manggis), 78000 Alor Gajah, Melaka. HARGA RIZAB:- NOTA : Bakal pembeli adalah dinasihatk­an agar membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa semua tanggungan, bebanan serta mengenal pasti dengan tepat hartanah tersebut sebelum jualan lelong dijalankan. LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH:- Hartanah tersebut akan dijual “dalam keadaan sedia ada” tertakluk kepada harga rizab sebanyak BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD PLAINTIF RM 145,000.00 ( RINGGIT MALAYSIA : SATU RATUS EMPAT PULUH LIMA RIBU SAHAJA ) DAN Hartanah tersebut adalah sebuah rumah teres dua tingkat lot hujung yang di perluaskan yang beralamat di MUHAMMAD SHAHKREEN BIN YUSOF (NO. K/P: 841117-01-5385) DEFENDAN dan kepada Syarat-syarat Jualan yang dilampirka­n. Penawar yang berminat hendaklah mendeposit­kan daripada harga rizab dalam bentuk Bank Draf di atas nama sebelum jam 9.30 pagi pada hari lelongan. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada dalam tempoh Menurut sebagaiman­a perintah-perintah Mahkamah Tinggi Johor Bahru mengenai Perintah Notis Permohonan dan Perintah Jualan bertarikh 08/08/2019 dan 21/10/2019 adalah dengan ini diisytihar­kan bahawa Timbalan Pendaftar/penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya di Johor Bahru dengan dibantu oleh Pelelong Berdaftar yang dilantik oleh Mahkamah NO. 2, JALAN SP 2/4, TAMAN SERI PRISTANA, 47000 SUNGAI BULOH, SELANGOR DARUL EHSAN. 10% LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM SIERRA DELIMA DEVELOPMEN­T SDN BHD (NO. SYARIKAT: 790677-X) LELONGAN AWAM Hartanah tersebut akan dijual dalam keadaan “sepertiman­a sedia ada” tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak dan kepada Syarat-syarat Jualan yang dilampirka­n. Penawar yang berminat hendaklah mendeposit­kan daripada harga rizab dalam bentuk diatas nama pada hari lelongan. Baki harga belian hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada dalam tempoh dari tarikh jualan. Untuk butir-butir selanjutny­a, sila hubungi dengan :- LEMBAGA Seratus Dua Puluh (120) hari AKAN MENJUAL SECARA PADA 25HB NOVEMBER, 2019 BERSAMAAN HARI ISNIN JAM 10-30 PAGI, DI BILIK LELONG, MAHKAMAH TINGGI MALAYA JOHOR BAHRU, JALAN DATO ONN, 80000 JOHOR BAHRU, JOHOR. … PEMOHON RM600,000.00 (RINGGIT MALAYSIA: PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM ENAM RATUS RIBU SAHAJA) dari tarikh jualan. Untuk butir-butir selanjutny­a, sila berhubung dengan :1) Nama Pelelong : No. Telefon : 011-32484373 Email : theauction­sconsultan­[email protected] No. Rujukan : 2) Firma Guaman : No. Telefon : 06-2820614 / 06-2820635 No. Rujukan : NOTIS PERMOHONAN BAGI PERINTAH PENGURUSAN KEHAKIMAN 10% UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BHD Nota: Bakal pembeli adalah dinasihatk­an agar membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa semua tanggungan, bebanan serta mengenal pasti dengan tepat hartanah tersebut sebelum jualan lelong. BANK DRAF sebelum Jam 9.00 pagi SYAHRUL NIZAM BIN HJ. ABDUL AZIZ BUTIR-BUTIR HAKMILIK:- NO. HAKMILIK & LOT NO. MUKIM/DAERAH/NEGERI PEGANGAN LUAS TANAH CUKAI TAHUNAN KATEGORI KEGUNAAN TANAH SYARAT-SYARAT NYATA : i) Tanah ini hendaklah digunakan untuk sebuah Rumah Teres Biasa Dua Tingkat, dibina mengikut pelan yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Tempatan yang berkenaan. ii) Segala kekotoran dan pencemaran akibat daripada aktiviti ini hendaklah disalurkan/dibuang ke tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Pihak Berkuasa Berkenaan. iii) Segala dasar dan syarat yang ditetapkan dan dikuatkuas­a dari semasa ke semasa oleh Pihak Berkuasa Berkenaan hendaklah dipatuhi. : HSD 568776 dan PTD 227433 : Plentong / Johor Bahru / Johor : Pegangan Bebas : 108.7 meter persegi (kira-kira 1,170 kaki persegi) : RM36.00 : Bangunan UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BHD Satu Ratus Dua Puluh (120) hari 1. Notis dengan ini diberikan bahawa suatu permohonan untuk meletakkan syarikat yang dinamakan di atas di bawah pengurusan kehakiman seorang pengurus kehakiman oleh Mahkamah telah difailkan pada 13 haribulan September 2019 oleh syarikat itu menurut suatu ketetapan lembaga pengarahny­a. Permohonan tersebut diarahkan supaya didengar di Mahkamah pada pukul 9.00 pagi pada dan Augustine a/l TK James (No. K/P: 570902-10-6061) beralamat di Radiant Consulting Asia Sdn. Bhd., 10B, Jalan Pangkor, Off Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur telah dinamakan sebagai pengurus kehakiman. Mana-mana orang yang berniat untuk menentang suatu perintah pengurusan kehakiman dibuat di bawah Seksyen 405 Akta Syarikat 2016 boleh hadir semasa pendengara­n dengan sendiri atau melalui peguamnya untuk tujuan tersebut. Suatu salinan permohonan itu dan afidavit sokonganny­a akan diberikan kepada mana-mana pemiutang atau anggota syarikat itu yang menghendak­i salinan permohonan itu dan afidavit sokonganny­a daripada pemohon selepas dibayar caj sebagaiman­a dinyatakan dalam Kaedah 12 Kaedah-kaedah Syarikat (Mekanisme Penyelamat Korporat) 2018. Alamat Pemohon ialah di No. 25-1, Jalan PJU 1/42A, Block F2, Dataran Prima, Petaling Jaya, Selangor dan/atau 3-10, Signature Office, The Boulevard, Mid Valley City, Lingkaran Syed Putra, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutua­n. Peguam Pemohon ialah Tetuan Khaw & Partners beralamat di Tingkat 6, Menara Boustead, No. 69 Jalan Raja Chulan, 50200 Kuala Lumpur. TAC/MTMELAKA/005/0919/ZAM TETUAN SALINA TAIB & CO. TBN AUCTION SALE - S.C. THANABALAN - 03-22605187. TETUAN NIK HUSSAIN & PARTNERS - TINGKAT 27, MENARA KH (DAHULUNYA MENARA PROMET), JALAN SULTAN ISMAIL, 50250 KUALA LUMPUR - No. Rujukan: VC/298-029/2019/UOB/MLAA) - ST/LT/227/18 (Lppsa)/nym/fj/tuti 03- 27882888. PERISYTIHA­RAN JUALAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI JOHOR BAHRU DALAM NEGERI JOHOR DARULTAKZI­M MALAYSIA SAMAN PEMULA NO : 24FC-304-02/2019 PERMOHONAN UNTUK PELAKSANAA­N NO : JA-38-926-08/2019 2. SEKATAN KEPENTINGA­N : Tanah yang diperuntuk­kan untuk Bumiputera ini apabila sahaja bertukar miliknya kepada seorang Bumiputera/syarikat bumiputera maka tidak boleh terkemudia­n daripada itu dijual, dipajak atau dipindahmi­lik dengan apa cara sekalipun kepada orang yang bukan Bumiputera/ bukan Syarikat Bumiputera tanpa kebenaran Pihak Berkuasa Negeri. 25 haribulan November 2019, PERISYTIHA­RAN JUALAN MUHAMMAD SHAHKREEN BIN YUSOF – 1/1 Bahagian BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD PEMILIK BERDAFTAR : BEBANAN : Digadaikan kepada melalui Surat Rep No. 346/2018 didaftarka­n bertarikh pada 06/12/2018. DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA SAMAN PEMULA NO: 24FC-834-06/2015 PERMOHONAN UNTUK PELAKSANAA­N NO: BA-38-1327-11/2018 melalui No. Perserahan 91754/2018 ANTARA MALAYAN BANKING BERHAD (3813-K) ... PLAINTIF NOTA : Lot untuk Bumiputra LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH: sebuah rumah teres dua tingkat-unit pertengaha­n No. 57, Jalan Lili 1/7, Bandar Bestari Perdana, 81700 Pasir Gudang, Johor Darul Takzim. HARGA RIZAB: (RM 360,000.00) RINGGIT MALAYSIA: TIGA RATUS ENAM PULUH RIBU SAHAJA DAN Hartanah tersebut adalah yang beralamat di MOHD KAHAR BIN ALI (NO.K/P:691013-01-5953 / A1421173) AKAN MENJUAL SECARA LELONGAN AWAM PADA : 8HB JANUARI 2020 (HARI RABU) JAM 10:30 PAGI DI BILIK LELONG, MAHKAMAH TINGGI JOHOR BAHRU, JALAN DATO’ ONN, 80000 JOHOR BAHRU, JOHOR BUTIR-BUTIR HAKMILIK: NO. HAKMILIK …DEFENDAN Dalam perkara Seksyen 256, 257, 258 dan 259 Kanun Tanah Negara, 1965 DAN Dalam perkara ke atas Hartanah yang dipegang di bawah GERAN 42171, No. Lot 34245, Mukim Damansara, Daerah Petaling, Negeri Selangor Darul Ehsan. DAN Dalam perkara Aturan 31 dan Aturan 83 KaedahKaed­ah Mahkamah, 2012. Hartanah tersebut akan di jual dalam keadaan sepertiman­a “sediada” tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak dan kepada syarat-syarat jualan yang dicetakkan di Perisytiha­ran Jualan. Bagi penawar-penawar yang berminat adalah dikehendak­i mendeposit 10% daripada harga rizab dalam bentuk bank draf di atas nama pada hari lelongan awam dan baki wang belian hendaklah dijelaskan oleh Pembeli dalam tempoh dari tarikh lelongan kepada Tiada lanjutan masa 3. BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD sebelum seratus Jam 9-30 pagi duapuluh(120)hari BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD. ANTARA BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD (98127-X) DAN ISMADI BIN MD NOR (NO. K/P: 740529-14-5925 / A2889605) DEFENDAN Perintah Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam mengenai Perintah-perintah Timbalan yang akan diberikan. Untuk butir-butir selanjutny­a, sila berhubung dengan:- PLAINTIF EHSAN AUCTIONEER­S SDN BHD – No. Syarikat: 617309-U DATO’ HAJI ABDUL HAMID BIN P.V. ABDU (D.I.M.P) 4. : GERAN 414052 (dahulunya dikenali sebagai HSD 370766) : LOT 123821 : Mukim Plentong ,Johor Bahru, Johor : Selama-lamanya : 190 meter persegi : RM 30.00 Bangunan : MOHD KAHAR BIN ALI — 1/1 BAHAGIAN Unit No. 6.07, Tingkat 6, Menara Tjb, No. 9, Jalan Syed Mohd Mufti, 80000 Johor Bahru, Johor. Tel : 07-221 6649, Fak: 07-222 6648 Atau Suite C-20-3a, Level 20, Block C, Megan Avenue Ii, 12, Jalan Yap Kwan Seng, 50450 Kuala Lumpur. Tel : 03-2161 6649, Fak: 03-2161 6648 RUJ : EMAIL: [email protected]­oneers.com (Pelelong Berlesen) NO. LOT MUKIM DAN DAERAH NEGERI PEGANGAN KELUASAN TANAH CUKAI TAHUNAN KATEGORI KEGUNAAN TANAH: PEMILIK BERDAFTAR Menurut pada 27.07.2015 dan 09.10.2019 masing-masing, adalah dengan ini diisytihar­kan bahawa dengan dibantu bertarikh Pendaftar / Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam HEA/MTJB/MALA/A4157/2019 oleh Pelelong berdaftar yang dilantik oleh Mahkamah:- AKAN MENJUAL SECARA LELONGAN AWAM PADA : HARI RABU, 27HB NOVEMBER 2019 JAM : 10.30 PAGI (BILIK LELONG) DI MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM BANGUNAN MAHKAMAH SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH ARAS 2, BANGUNAN ANNEX, PERSIARAN PEGAWAI SEKSYEN 5 40000 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN BUTIR-BUTIR HAKMILIK GRN 42171 Lot 34245 Damansara / Petaling / Selangor Darul Ehsan 324 meter persegi (3,488 kaki persegi) ISMADI BIN MD NOR - (1/1 Bahagian) Bangunan Bangunan Kediaman Tidak Dinyatakan Digadaikan kepada BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD melalui No. Perserahan 11379/2009 dan didaftarka­n pada 19.02.2009. KAVEAT: i) Kaveat Persendiri­an atas Tanah telah dimasukkan oleh BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD melalui No. Perserahan 49067/2008 dan didaftarka­n pada 17.10.2008. ii) Kaveat Persendiri­an atas Tanah telah dimasukkan oleh AZMAN BIN SURIP melalui No. Perserahan 54673/2015 dan didaftarka­n pada 26.10.2015. NOTA : Bakal pembeli adalah dinasihatk­an agar membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa semua tanggungan, bebanan serta mengenal pasti dengan tepat hartanah tersebut sebelum jualan lelongan dijalankan. LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH WEBSITE: www.ehsanaucti­oneers.com H/P EN JO: 012-742 1763 (Marketing) Tetuan ANA SHAHRANA ANNUAR & CO. 5. No. 29, Tingkat 1, Jalan Rambutan, 86000 Kluang, Johor Tel No.: 07-776 5361 / 07-776 5363 / 07-776 5362 Fak No.: 07-776 7362 Bakal pembeli adalah dinasihatk­an agar membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa hartanah tersebut sebelum jualan lelong. NOTA : RUJ : ASAC/KLG/AS/4231/19(BKRM-JB) U/P:. Ms. AS LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH : Hartanah merupakan sebuah Rumah Teres lot tengah yang beralamat di NO. HAKMILIK: NO. LOT: MUKIM/ DAERAH PEGANGAN: CUKAI TAHUNAN: KATEGORI KEGUNAAN TANAH: SEKATAN KEPENTINGA­N: No. 50, Jalan Harmoni 8,Taman Nusa Damai,81700 Pasir Gudang, Johor Darul Takzim. HARGA RIZAB Dua Tingkat Selama-lamanya RM68.00 setahun / NEGERI: KELUASAN TANAH: PEMILIK BERDAFTAR: SYARAT-SYARAT NYATA: BEBANAN: 6. : Hartanah tersebut akan dijual “dalam keadaan sedia ada” dan tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak dan kepada syarat-syarat jualan yang dilampirka­n. Penawar yang berminat hendaklah mendeposit­kan 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Deraf di atas nama sebelum jam 9.30 pagi pada hari lelongan. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada dalam tempoh dari tarikh jualan.tiada Lanjutan masa dibenarkan. sila berhubung dengan Peguamcara Plaintif RM 410,000.00 (Ringgit Malaysia : EMPAT RATUS SEPULUH RIBU SAHAJA) PERISYTIHA­RAN JUALAN MAHKAMAH TINGGI MALAYA SEREMBAN Bertarikh pada 8 haribulan November, 2019 t.t. ........................................................ Tetuan Khaw & Partners Peguamcara bagi Pemohon MALAYAN BANKING BERHAD MALAYAN BANKING BERHAD SERATUS DUA PULUH (120) HARI UNTUK BUTIR-BUTIR SELANJUTNY­A, atau Pelelong di bawah:- KUEK KIM SAN Nota: (a) Mana-mana orang yang berniat untuk hadir semasa pendengara­n permohonan itu mesti menyampaik­an kepada pemohon atau peguam cara pemohon notis secara bertulis tentang niatnya untuk hadir. Notis tentang niat untuk hadir itu mesti disampaika­n, sama ada dengan sendiri atau melalui pos, tidak lewat daripada jam dua belas tengah hari pada (hari sebelum tarikh pendengara­n permohonan itu). Hartanah tersebut merupakan sebuah rumah teres dua tingkat unit tepi yang telah diperluask­an yang beralamat di NO. PELAKSANAA­N NO. TARIKH LELONGAN : NA-38-726-11/2018 : Pelelong Berlesen Tel: 07-221 5991. H/P: 018-3270233. Fax: 07-221 5998 Ruj: KKS/MTJB/MBB/926-08/2019 (Jan 20)/stp 25, JALAN PUJANGGA U2/4, TAMAN TTDI JAYA, 40150 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN. HARGA RIZAB 20hb November, 2019 Hartanah tersebut akan dijual dalam “keadaan sepertiman­a sediaada” dan tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak dan kepada Syarat-syarat Jualan yang dilampirka­n. Penawar yang berminat hendaklah mendeposit­kan daripada harga rizab dalam bentuk di atas nama Plaintif, sebelum jam pada hari lelongan. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada Plaintif, dalam tempoh dari tarikh jualan. Untuk butir-butir selanjutny­a, sila berhubung dengan:- TETUAN J.S.PILLAY & MOHD HAAZIQ Jam 10:30 Pagi : Rumah Teres, Dua Tingkat, (Lot Tengah) RM607,500.00 (RINGGIT MALAYSIA : Enam Ratus Tujuh Ribu Peguambela & Peguamcara Tel: 07-2882555 Fax: 07-2121176. Email: jspillaymh­[email protected] Ruj Tuan: JSP/SP/S1 (OS-01) / 02/19/RAQM (Masai) /hh Lima Ratus Sahaja) SAHAJA HARTANAH sepuluh peratus (10%) BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD Bank Draf 9.30 pagi BANK (b) ISLAM MALAYSIA BERHAD seratus dua puluh (120) hari PERISYTIHA­RAN JUALAN No. 1292, Jalan Nusa Intan 1/11, Taman Nusa Intan, 70400 Seremban, Negeri Sembilan ALAMAT : 22 haribulan November 2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM, DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA SAMAN PEMULA NO. BA-24FC-215-02/2019, PERMOHONAN UNTUK PELAKSANAA­N NO: BA-38-1022-08/2019 ANTARA TENAGA NASIONAL BERHAD (NO. SYARIKAT: 200866-W) PLAINTIF/PEMEGANG GADAIAN DAN AZMAN BIN LEBAI OMAR (NO. K/P: 550617-10-6507 / 4802220) 1) Nama pelelong : Lee Kau Syarikat Pelelong : Good Land Management Sdn Bhd (912947-A) Alamat : No. 46-A, Tingkat 1, Jalan SS2/61, 47300 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan. No. Telefon : 03-7876 6688 No. Faks : 03-7876 3688 2) Firma Guaman : TETUAN JAILANI ZUBIR & PARTNERS Alamat : No. 258A, Jalan Batu Unjur 7, Taman Bayu Perdana, 41200 Klang, Selangor Darul Ehsan. No. Telefon : 03-3324 2666 No. Fax : 03-3323 2776 No. Rujukan : JZP-K/5000/16/LIT/BIMB/HFA/PUTRA.J/FOC [No. Ruj: 303/611/28649/2019] HAKMILIK KELUASAN TANAH PEGANGAN : H.S.(D) 226369, PTD No. 34127 : 143 meter persegi, (1539sqft) : Pegangan Selama-lamanya (Freehold) DEFENDAN/PENGGADAI Lesen Minuman Keras Lesen Minuman Keras Menurut perintah Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam mengenai Perintah Jualan, Perintah Notis Permohonan bertarikh pada 5.8.2019 dan 24.9.2019 masing-masing, adalah dengan ini diisytihar­kan bahawa Timbalan Pendaftar / Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam dengan dibantu oleh Pelelong berdaftar yang dilantik oleh Mahkamah: AKAN MENJUAL SECARA Lesen Minuman Keras Lesen Minuman Keras 221 221 221 221 RM 357,000.00 HARGA RIZAB PLAINTIF DEFENDAN : : Maybank Islamic Berhad : Sallina binti Abd Rahman & Mohd Sahidan Bin Abdullah : Tetuan Jal & Lim : 03-7620 1218 :IZY/AE/18/MIB/SAR106187(A)(CL) : JTEN Management Services 016-776 7817 LELONGAN AWAM PADA HARI ISNIN, 25HB NOVEMBER 2019, JAM 10.30 PAGI, DI BILIK LELONG, MAHKAMAH TINGGI SHAH ALAM, BANGUNAN MAHKAMAH SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH, ARAS 2, BANGUNAN ANNEXE, PERSIARAN PEGAWAI, SEKSYEN 5, 40000 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN BUTIR-BUTIR HAKMILIK NOTIS NOTIS PERMOHONAN LESEN MENJUAL MINUMAN KERAS PERMOHONAN LESEN MENJUAL MINUMAN KERAS FIRMA GUAMAN NO. HAKMILIK : GRN 34765 (dahulunya dikenali sebagai H.S.(D) 7238). NO. LOT : Lot 4988 (dahulunya dikenali sebagai P.T 1229). MUKIM/DAERAH/NEGERI : Semenyih/ulu Langat/selangor Darul Ehsan. PEGANGAN : Selama-lamanya. KELUASAN TANAH : 92 meter persegi (990 kaki persegi). CUKAI TAHUNAN : RM53.00 PEMILIK BERDAFTAR : KATEGORI KEGUNAAN TANAH : Bangunan. SYARAT NYATA : Bangunan kediaman. SEKATAN KEPENTINGA­N : Tidak dinyatakan. BEBANAN : Digadaikan kepada Lembaga Letrik Negara, Tanah Melayu melalui Perserahan No. 81346/2002 didaftarka­n pada 19.12.2002. Azman bin Lebai Omar - 1/1 bahagian. NG Adalah dengan ini dimaklumka­n bahawa saya, yang Subamohan 820424-05-5579 Kedai Runcit Sri Cempaka (NS0047535-K) No. 968, Taman Cempaka, 72100 Bahau, NSDK Adalah dimaklumka­n bahawa saya, No. K.P berniaga dibawah nama beralamat PELELONG a/l Thamizhvan­an yang GEOK CHENG (NO. K/P: 780911-01-5626) JJV MANAGEMENT SDN Bakal pembeli adalah dinasihatk­an agar membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa hartanah tersebut sebelum jualan lelong. LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH: berniaga dibawah nama telahpun membuat permohonan kepada Pengerusi, Lembaga Pelesenan Daerah Melaka Tengah, Melaka bagi menjual minuman keras jenis di di Hartanah tersebut adalah merupakan sebuah rumah teres dua tingkat unit pertengaha­n yang telah disambung dan di ubahsuai yang beralamat pos di Hartanah BHD (1335670-D) No. 60, Telah membuat permohonan kepada Pengerusi, Lembaga Perlesenan (Eksais) Daerah Jempol, untuk pertimbang­an di mesyuarat akan datang untuk lesen minuman keras jenis Sesiapa yang ada bantahan terhadap permohonan ini hendaklah menghantar bantahanya secara bertulis kepada Pengerusi, Lembaga Perlesenan (Eksais) seperti alamat diatas. Jalan Asa 7, Taman Asa Jaya, 43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan. HARGA RIZAB: RM370,000.00 (RINGGIT tersebut akan dijual tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak dan kepada syarat-syarat jualan yang dilampirka­n. Penawar yang berminat hendaklah mendeposit­kan 10% daripada harga rizab dalam bentuk di atas nama sebelum jam pada hari lelongan. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada dalam tempoh dari tarikh jualan. Untuk butir-butir selanjutny­a, sila berhubung dengan:Nama pelelong : Syarikat pelelong : Alamat : No. 17, Jalan Tanjung Sepang 30/13, Seksyen 30, 40460 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan No. Telefon : 012-3055881 E-mail : [email protected] No. Rujukan : APR/MTSA/897/2019 Firma Guaman : Alamat : No. 79-1 & 79-2, Tingkat 1 & 2, SS 15/8A, Subang Jaya, 47500 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan. No. Telefon : 03-56310415 No. Fax : 03-56310416 No. Rujukan : MS/DIR/SL14451-18/TNB MALAYSIA: TIGA RATUS TUJUH PULUH RIBU SAHAJA) N.S.D.K Bank Draf TENAGA NASIONAL BERHAD 9.30 pagi TENAGA RUMAH AWAM KELAS 1 101, JALAN TUN TAN CHENG LOCK, 75200 MELAKA. Runcit. NASIONAL BERHAD seratus dua puluh (120) hari Zurita binti Ahmad Alya Premier Resources (SA0169053-H) Sebarang bantahan dari orang ramai hendaklah dikemukaka­n kepada lembaga seperti alamat di atas. Tetuan Manjit Singh Sachdev, Mohammad Radzi & Partners.

© PressReader. All rights reserved.