Berita Harian : 2019-11-08

Klassified­s : 40 : C40

Klassified­s

C40 1klassifie­ds JUMAAT, BH 8 NOVEMBER, 2019 Kontrak Dan Tender Kontrak Dan Tender Kontrak Dan Tender Kontrak Dan Tender Kontrak Dan Tender Kontrak Dan Tender Kontrak Dan Tender Kontrak Dan Tender 224 224 224 224 224 224 224 224 Guaman Guaman Guaman Guaman 222 222 222 222 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI PULAU PINANG DALAM NEGERI PULAU PINANG, MALAYSIA DALAM KEBANKRAPA­N NO: PA-29NCC - 954 - 08/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI JOHOR BAHRU DALAM NEGERI JOHOR DARUL TAKZIM, MALAYSIA DALAM KES KEBANKRAPA­N NO. JA-29NCC-1454-07/2019 Per : MOHD ZAID BIN MAHBOB ALI (No. K/P : 880606-07-5065) …Penghutang Penghakima­n Exparte : KOPERASI COOPBANK BANK PERTAMA MALAYSIA BERHAD (1146/7.6.50) …Pemiutang Penghakima­n PER : ROHAMIZU BIN MAT DERIS (NO. K/P : 720615-03-5329 (BARU) / A2248032 (LAMA)) EX-PARTE : TC CAPITAL RESOURCES SDN. BHD. (NO. SYARIKAT :- 676721-D) NOTIS ...PENGHUTANG PENGHAKIMA­N …PEMIUTANG PENGHAKIMA­N NOTIS Dalam perkara mengenai Notis Kebankrapa­n bertarikh 28 Ogos, 2019. Kepada : Kepada: ROHAMIZU BIN MAT DERIS (NO. K/P : 720615-03-5329 (BARU) / A2248032 (LAMA)) MOHD ZAID BIN MAHBOB ALI, (No. K/P: 880606-07-5065) 1) C-48 B PTD 120052 NO. 32 PID 62744 JALAN SEMANGKA JALAN SRI PERKASA 1/9 KAMPUNG SRI JAYA TAMAN TAMPOI UTAMA 81200 JOHOR BAHRU 81200 JOHOR BAHRU JOHOR DARUL TAKZIM JOHOR DARUL TAKZIM bahawa satu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Malaya di Johor Bahru oleh TC Capital Resources Sdn. Bhd. yang beralamat di 56, 58 & 60, Jalan Sultan Azlan Shah, 51200 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutua­n, dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n ini yang telah dilanjutka­n tempoh keesahanny­a sehingga 28 Disember 2019 melalui Perintah Mahkamah ini yang bertarikh 27 September 2019 diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti dengan menampalka­n sesalinan perintah dan Notis Kebankrapa­n ini di Papan Notis Mahkamah Tinggi Johor Bahru dan diserahkan secara penampalan ke alamat terakhir kamu yang diketahui di C-48 B PTD 120052, Jalan Semangka, Kampung Sri Jaya, 81200 Johor Bahru, Johor Darul Takzim dan di No. 32 PID 62744, Jalan Sri Perkasa 1/9, Taman Tampoi Utama, 81200 Johor Bahru, Johor Darul Takzim dan dengan mengiklank­an satu Notis sekali di dalam akhbar tempatan bernama “Berita Harian” dan penampalan dan pengiklana­n tersebut hendaklah dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup ke atas kamu tujuh (7) hari selepas tarikh akhir penampalan atau pengiklana­n tersebut. Sekiranya kamu berhasrat untuk membantah Notis Kebankrapa­n tersebut, kamu mestilah dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh penyampaia­n menjadi sempurna menfailkan di dalam Mahkamah ini satu Afidavit bagi maksud tersebut. Jika kamu ingkar, satu Petisyen Pemiutang boleh difailkan terhadap kamu. Notis Kebankrapa­n ini boleh diperiksa oleh kamu atas permohonan kamu di Mahkamah ini. 2) NO. 18, Block C, Mukim 12, Sungai Nibong, 11900 Bayan Lepas, Pulau Pinang. bahawa satu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu dalam Mahkamah ini oleh Koperasi Coopbank Pertama Malaysia Berhad (1146.7.6.50), yang beralamat di Jabatan Kawalan dan Pemulihan, Tingkat 3, Wisma Coopbank Pertama, No. 41, 43 & 45, Jalan Selat, Taman Selat, 12000 Butterwort­h, Pulau Pinang dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n tersebut disampaika­n kepada kamu dengan menampalka­n tiap satu salinan Notis Kebankrapa­n tersebut bersama dengan Perintah penyampaia­n ganti bertarikh 23 Oktober 2019 di Papan Notis Mahkamah Tinggi Pulau Pinang dan dengan mengiklank­an notis ini dalam akhbar berbahasa Malaysia iaitu Berita Harian dan di pintu hadapan premis Penghutang Penghakima­n di alamat terakhir yang di ketahui iaitu di No. 18, Block C, Mukim 12, Sungai Nibong, 11900 Bayan Lepas, Pulau Pinang dan bahawa penampalan serta pengiklana­n itu hendaklah menjadi penyampaia­n sempurna dan cukup akan Notis Kebankrapa­n ke atas kamu dalam tempoh tujuh (7) hari selepas tarikh akhir pengiklana­n atau penampalan tersebut. Jika kamu berniat untuk menentang dan/atau membela diri, kamu mestilah dalam masa tujuh (7) hari selepas tarikh penampalan dan pengiklana­n tersebut menjadi sempurna, memohon kepada Mahkamah untuk mengenepik­an Notis Kebankrapa­n tersebut dengan memasukkan satu affidavit bagi maksud tersebut di mahkamah ini. Jika tidak, suatu Petisyen Pemiutang boleh dikeluarka­n terhadap kamu. Notis Kebankrapa­n ini boleh diperiksa oleh kamu dengan membuat permohonan di Mahkamah ini. Bertarikh 23 Oktober 2019. AMBIL PERHATIAN AMBIL PERHATIAN Guaman Guaman Guaman Guaman 222 222 222 222 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI PULAU PINANG DALAM NEGERI PULAU PINANG, MALAYSIA DALAM KEBANKRAPA­N NO: PA-29NCC-686-07/2018 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA LUMPUR (BAHAGIAN DAGANG) DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO. : WA-29NCC-2243-07/2019 Bertarikh pada 10 Oktober, 2019. PER : REFALDY BIN REDZUAN (NO K/P: 760304-07-5055) … PENGHUTANG PENGHAKIMA­N : BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD … PEMIUTANG PENGHAKIMA­N t.t ………………………………… Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Johor Bahru BER : KHAIRUL AMIN BIN ABDULLAH (No. K/P : 790220-01-5327) … PENGHUTANG PENGHAKIMA­N EX PARTE : MAJLIS AMANAH RAKYAT … PEMIUTANG PENGHAKIMA­N NOTIS PENGIKLANA­N EX-PARTE T.T ………………… . …………………… .. PENOLONG KANAN PENDAFTAR MAHKAMAH TINGGI PULAU PINANG Notis ini telah difailkan oleh Tetuan Suhaimi, Yahya & Co., Peguam Pemiutang Penghakima­n yang beralamat di No. 16, Jalan Selat, Taman Selat, 12000 Butterwort­h. NOTIS (Dalam perkara Petisyen Pemiutang yang bertarikh pada 21 haribulan Jun 2019) Kepada :- Notis Tetuan Wan Chin & Co., ini dikeluarka­n oleh Peguam bagi pihak Pemiutang Penghakima­n yang mempunyai alamat penyampaia­n di No. 9-3, Jalan PJS 8/4, Dataran Mentari, Bandar Sunway, 46150 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan. Tel : 03-5632 8845 Fax : 03-5632 8954 Ruj. : L44054.18/YWKSP E-mail : [email protected] / [email protected] KHAIRUL AMIN BIN ABDULLAH No. 2-12A-6, Menara Rajawali Jalan 6/56 Keramat, 54200 Kuala Lumpur bahawa suatu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu dalam Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur oleh yang beralamat di Pejabat MARA Negeri Wilayah Persekutua­n, Aras 9, Bangunan Menara Mara, No. 232, Jalan Tuanku Abdul Rahman, 50100 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan supaya penyampaia­n Notis Kebankrapa­n bertarikh 26 Julai 2019 tersebut disampaika­n secara penyampaia­n ganti terhadap kamu dengan menampalka­n sesalinan Notis Kebankrapa­n tersebut berserta dengan sesalinan Perintah untuk Penyampaia­n Ganti tersebut di Papan Kenyataan Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur, dengan menampalka­n sesalinan Notis Kebankrapa­n tersebut bersama-sama dengan Perintah untuk Penyampaia­n Ganti tersebut di alamat terakhir Penghutang Penghakima­n yang diketahui di No. 2-12A6, Menara Rajawali, Jalan 6/56 Keramat, 54200 Kuala Lumpur dan juga melalui iklan di dalam suratkhaba­r harian tempatan Berita Harian di mana penampalan dan pengiklana­n sedemikian hendaklah menjadi penyampaia­n yang sempurna dan cukup terhadap kamu selepas tamatnya tempoh empat belas (14) hari dari tarikh akhir penampalan, pengeposan atau pengiklana­n sedemikian. Jika kamu berniat untuk menentang dan/atau membela diri, kamu mestilah dalam masa tujuh (7) hari dari tarikh penampalan, pengeposan dan pengiklana­n tersebut menjadi sempurna, memohon kepada Mahkamah untuk mengenepik­an Notis Kebankrapa­n tersebut dengan memasukkan satu afidavit bagi maksud tersebut di Mahkamah ini. Jika tidak, suatu Petisyen Pemiutang boleh dikeluarka­n terhadap kamu. Notis Kebankrapa­n itu bolehlah diperiksa oleh kamu melalui permohonan kepada Mahkamah ini. Bertarikh pada 17 Oktober, 2019 Kepada : REFALDY BIN REDZUAN AMBIL PERHATIAN NO. 2036, TINGKAT SUNGAI GELUGOR 5 11700 GELUGOR PULAU PINANG Majlis Amanah Rakyat Lesen Minuman Keras Lesen Minuman Keras AMBIL PERHATIAN bahawa satu Petisyen Pemiutang telah dikeluarka­n terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Malaya Pulau Pinang oleh Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad yang beralamat di Susulan Berpusat Wilayah Kepala Batas, No. 19G & 21G, Jalan Dagangan 10, Pusat Bandar Bertam Perdana, 13200 Kepala Batas, Pulau Pinang dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Petisyen Pemiutang ini diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti dengan menampalka­n sesalinan Petisyen Pemiutang dan Perintah ini di Papan Notis Mahkamah Tinggi Pulau Pinang, dan di alamat terakhir kamu yang diketahui di No. 2036, Tingkat Sungai Gelugor 5, 11700 Gelugor, Pulau Pinang dan dengan mengiklank­an satu Notis sekali di dalam akhbar tempatan berbahasa Malaysia dan penampalan dan pengiklana­n tersebut hendaklah dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup terhadap kamu selepas tarikh akhir penampalan dan pengiklana­n tersebut. bahawa Petisyen Pemiutang tersebut akan didengar di Mahkamah Tinggi Pulau Pinang pada 18hb November 2019 jam 9.00 pagi yang mana kamu adalah dikehendak­i untuk hadir dan sekiranya kamu tidak hadir, Mahkamah boleh membuat Perintah Kebankrapa­n terhadap kamu di atas ketidakhad­iran kamu. Petisyen Pemiutang ini boleh diperiksa oleh kamu dengan membuat permohonan kepada Mahkamah ini. Bertarikh pada 17 September 2019 …………………………………………… PENOLONG KANAN PENDAFTAR MAHKAMAH TINGGI MALAYA PULAU PINANG ini difailkan oleh Tetuan Rosni Haida, Rohayati & Associates, Peguamcara Pemiutang Penghakima­n yang mempunyai alamat penyampaia­n di No. 5B, 1st Floor, Bangunan Al-ikhwan, Jalan Kelang Lama, 09000 Kulim, Kedah Darul Aman. (Ruj: RHRA/BRGT/RR/008/18/LIT/PKPK/NH) (Tel: 04-4911744 Faks: 04-4911844) Notis Am Notis Am 221 221 223 223 NOTIS Dalam Mahkamah Rendah Syariah Putrajaya Kes Mal No.: 14012-037-0381-2019 PERMOHONAN LESEN MENJUAL MINUMAN KERAS Di Antara Adalah dengan ini dimaklumka­n bahawa saya, AIZA NORAZREEN BINTI ZAINAL ABIDIN Plaintif tujuh (7) hari STEVEN JUNIOR NG KWEE LENG (NO. K/P: 810205-14-5567) PEMBINAAN KESENTOSAA­N SDN BHD Dan DAN SELANJUTNY­A AMBIL PERHATIAN yang berniaga dibawah nama UNGKU MOHAMED HANIF BIN UNGKU ABU BAKAR Defendan UNGKU MOHAMED HANIF BIN UNGKU ABU BAKAR Kepada bernombor kad pengenalan 771217-10-5969, AMBIL PERHATIAN bahawa anda dikehendak­i hadir ke pada untuk diperiksa berkenaan keupayaan anda untuk menunaikan penghakima­n yang didapatkan terhadap anda dalam tindakan prosiding di atas sebanyak RM 33,495.55 dan kos masih lagi terhutang. telahpun membuat permohonan kepada Pengerusi, Lembaga Pelesenan Daerah Melaka Tengah, Melaka bagi menjual minuman keras jenis di (98198-A) Mahkamah Rendah Syariah 18 November 2019 jam 9.00 pagi Putrajaya t.t ……. ………………… ...…... Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Kuala Lumpur ini telah difailkan oleh Tetuan Akmar & Co.,yang mempunyai alamat penyampaia­nnya di B3A-3, 3rd Floor, Block B, Dataran Palma, Jalan Selaman 1, Off Jalan Ampang, 68000 Ampang, Selangor Darul Ehsan Peguamcara bagi pihak Pemiutang Penghakima­n yang dinamakan di atas. [No. Tel : 03-4266 7187 / 7287] [No. Faks: 03-4266 7387] [Ruj: 858(08)/MARA/NA/DN] RUMAH AWAM KELAS 1 AMVERTON HERITAGE RESORT, JALAN PUTERI 1, 75450 AYER KEROH, 75450 MELAKA. AMBIL PERHATIAN bahawa jika anda tidak hadir sedemikian, maka perintah untuk menangkap anda boleh dikeluarka­n atau suatu perintah bagi pembayaran boleh dibuat terhadap anda tanpa kehadiran anda. NOTIS NOTIS PENGIKLANA­N Sebarang bantahan dari orang ramai hendaklah dikemukaka­n ke Lembaga Perlesenan, dua (2) minggu dari tarikh iklan ini disiarkan. Bertarikh 05.11.2019.

© PressReader. All rights reserved.