La Vanguardia (Català) : 2019-10-10

MONOGRÀFIC ESPECIAL : 73 : 1

MONOGRÀFIC ESPECIAL

"4&403 1 MONOGRÀFIC ESPECIAL DIJOUS, 10 OCTUBRE 2019 „Ž{X)a)c‰k {k%Ž F%k ¥ )%F‰e%k {k kš) e%š)‰F„Fc: „ţXţ )„{kc„e X) %) ‰k%k„ Xk„ kc‰)cF%k„Ø kš) e%š)‰F„Fc: „ţXţ ck ka{e‰) c) )„eFea)c‰) Xe„ k{FcFkc)„ }Ž) {Ž)%ec )£{)„e„) )c Xk„ e‰J ŽXk„ ¥ )c‰)šF„‰e„ '/24'5#5 %1/241/'6+ EDICIÓN ESPECIAL "4&403".*&/50 +63±%*$0 '*/"/$*&30 *$%$55Ä $'92&$76 ¨ +(5¿1&,(6 ¨

© PressReader. All rights reserved.